<
Tjej Skriver

Rekryteringsutbildning

En rekryteringsutbildning är perfekt när du har ett konkret anställningsbehov och vet vilka kompetenser som krävs. Vi stöttar er att hitta, kunna och vilja anställa personer med just de kompetenserna.


En rekryteringsutbildning är när vi på Lernia, i samarbete med er som företag och Arbetsförmedlingen, hittar en medarbetare som kan förse er med kompetenser ni saknar. Kort beskrivet kan man säga att det går till så att vi letar rätt på kandidater som stämmer överens med era önskemål, utbildar dem i rätt utbildningsområden och sätter dem i praktik. Om allt fungerar bra kan ni anställa personerna direkt, alternativt hyra in dem som konsulter genom oss. Läs mer om hur processen ser ut här nedanför.

Så sätter vi upp en rekryteringsutbildning

1. Vi tar fram en profil och ett upplägg

2. Arbetsförmedlingen kallar kandidater på intervju

3. Kandidaterna får grundutbildning

4. Kandidaterna går igenom tester

5. Kandidaterna får verksamhetsrelaterad utbildning

6. Ni eller vi anställer kandidaten

Snabbfakta om rekryteringsutbildningar

✓ Du får en skräddarsydd medarbetare

Med en rekryteringsutbildning får ni rätt person med rätt utbildning och branschkunskap, som tack vare sin utbildning kan börja jobba från dag ett.

✓ Vi utgår helt från era önskningar och behov

Berätta vad ni behöver, vi hjälper er både att hitta rätt kandidat och att sedan utbilda hen för just det behov ni har.

✓ Hjälp människor att bli självförsörjande

Med en rekryteringsutbildning får du inte bara en medarbetare med just de kompetenser du söker, du hjälper även en medmänniska in i arbete.