<
Man Skriver Vid Datorn Lernia

Visselblåsning

Lernia strävar efter att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.


För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Lernias policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom den kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Frågor och svar

Hur anmäler jag via Lernias interna visselblåsarkanaler och kan jag vara anonym?

Vad är visselblåsning?

Varför har vi en visselblåsartjänst?

Vilka externa visselblåsarkanaler finns?

Vilka andra rapporteringsvägar finns med stöd av visselblåsarlagen?

Vilket skydd har jag som visselblåsare?

Vem kan använda tjänsten?

Vem och vad kan anmälas via visselblåsartjänsten?

Vad kan inte anmälas via visselblåsartjänsten?

Vad behöver jag tänka på innan jag gör en anmälan?

Vilken information behöver jag lämna i visselblåsartjänsten?

Hur fungerar anonymiteten?

Om jag väljer att vara anonym, hur följer jag upp min anmälan?

Vem tar emot anmälan?

Får den som anmälts veta vem som gjort en anmälan?

Vilka alternativ finns när jag ska göra en anmälan?

Vad händer när jag har lämnat en anmälan?