<
Pexels Antoni Shkraba 5493663

Vid arbetsplatsolycka

Ibland uppstår olyckor på arbetsplatsen, då kan det vara bra att veta vad som klassas som arbetsskada eller sjukdom. Här hittar du allt du behöver veta när eller om en olycka uppstår på din arbetsplats.


  • Vid arbetsplatsolycka utanför kontorstid, ring 08-454 20 37
  • Vid livshotande tillstånd, ring alltid 112.

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. Olycksfall är en skada som uppkommit i samband med en särskild händelse medan arbetsmiljön i sig kan ge upphov till arbetssjukdomar.

Psykisk och fysisk skada

En arbetsskada kan vara fysisk eller psykisk. Det kan gälla kroppslig skada som orsakats av till exempel tungt eller ensidigt arbete, buller eller kemiska ämnen. Även psykiskt påfrestande arbetsförhållanden kan ge upphov till arbetsskador. Till exempel hög arbetsbelastning, konflikter på arbetsplatsen eller hot och våld.

Personskada och risk för personskada

En personskada kan uppstå om till exempel en stol ramlar ner från en lina och montören får handen i kläm när han försöker fånga upp den. Risk för personskada är när en liknande situation uppstår och som under andra omständigheter kunnat leda till skada. Till exempel en stol ramlar ner från en lina men ingen får den på sig.

Om en olycka inträffar

  • Vid livshotande tillstånd, ring alltid 112.
  • Se till att du snabbt får vård. Spara alla kvitton så du kan få ersättning från vår försäkring för de eventuella utlägg du haft.
  • Kontakta din närmaste chef eller någon annan på kontoret direkt, så att vi kan hjälpa och stötta dig på bästa sätt. Sker olyckan utanför kontorstid ringer du vårt larmnummer 08-454 20 37, så hjälper de dig att komma i kontakt med din chef.
  • Anmäl arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta gör du tillsammans med din chef.
  • Anmäl arbetsskadan till AFA Försäkring tillsammans med din chef. Försäkringen 'Trygghetsförsäkring vid arbetsskada' kan ge ersättning för förlorad inkomst om du är sjukskriven på grund av en olycka i arbetet. Försäkringen kan även ge ersättning för merkostnader som till exempel läkarbesök och mediciner.