Luleå

Rekryteringsföretag Luleå

Lernia är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, med lokalt kontor i Luleå. Vi sköter hela eller delar av rekryteringsprocessen åt företag som är i behov av personal. Vår specialitet är att hitta rätt person, med rätt kompetens, till rätt plats. Vi har lång erfarenhet av rekrytering i Luleå, och har därför samlat på oss värdefull erfarenhet. Av den anledningen kan vi effektivt se vilka behov er verksamhet har.


Rekrytering

Kontakta oss

Jan Engholm

Platschef

Storgatan 11, 972 38 Luleå

bemanning.lulea@lernia.se

Växel: Växel: 0771-650 650

Jan Engblom Skellefteå