Om Lernia

Vi arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Varje dag.

Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom: 

  • Utbildning 
  • Bemanning och rekrytering  
  • Omställning och karriärväxling

Som privatperson kan du gå någon av våra utbildningar för att utöka din kompetens, eller hitta ditt drömjobb bland våra utlysta tjänster. Är du arbetsgivare hjälper vi dig att få exakt den personal du behöver genom bemanning och kompetensutveckling. Vid omställning i arbetslivet samarbetar vi med fack, anställda och arbetsgivare. Allt för att stötta företag och individer genom arbetslivets olika stadier. 

"Vår vision är att vara främsta valet för alla som vill nå framgång genom rätt kompetens – för såväl individer som företag och organisationer."

Vårt nära samarbete med svenskt näringsliv och offentliga aktörer ger oss värdefulla insikter i vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, både i dag och i framtiden. 

Vi är helt unika på marknaden i att både ha utbildnings- och bemanningsverksamhet, vilket gör att vi kan matcha bemanningskonsulter och deltagare i våra utbildningar direkt mot företagens efterfrågan. På så sätt bidrar vi till att minska kompetensgapen i samhället och skapa en hållbar arbetsmarknad för alla. 

Våra värderingar 

Vi är pålitliga

Vi levererar det vi lovar. Hos oss tar var och en ansvar för sin del, samtidigt som vi alla samarbetar för företagets och kundens bästa. Vi är ärliga, öppna och tål genomlysning, därför är vi pålitliga.

Vi är lika och unika

Vi vet att mångfald bidrar till framgång. Därför värdesätter vi varandras olikheter och tar vara på människors skilda kompetenser. När vi och andra växer känner vi stolthet – det är det vårt engagemang handlar om.

Vi är affärsmässiga

Vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, ägare och för samhället genom att visa konkreta resultat och verka långsiktigt. Eftersom vi arbetar flexibelt, innovativt och effektivt bygger vi ett starkt och lönsamt Lernia. Det gör oss och våra kunder konkurrenskraftiga.

Dela gärna