< Start
Elever i ett klassrum

Om Lernia

Vi arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Varje dag. Vårt mål är att hjälpa 10 000 personer att hitta ett nytt jobb i år.


Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom: 

  • Vuxenutbildning 
  • Bemanning, nationell och internationell rekrytering samt immigration och relocation
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Som privatperson kan du gå någon av våra utbildningar för att utöka din kompetens, eller hitta ditt drömjobb bland våra utlysta tjänster. Är du arbetsgivare hjälper vi dig att få exakt den personal du behöver, nationellt eller internationellt, genom bemanning, rekrytering och kompetensutveckling. Vid omställning i arbetslivet samarbetar vi med fack, anställda och arbetsgivare. Allt för att stötta företag och individer genom arbetslivets olika stadier. 

"Vi vill vara det främsta valet för alla som vill nå framgång genom rätt kompetens – för såväl individer som företag och organisationer."

Vårt nära samarbete med svenskt näringsliv och offentliga aktörer ger oss värdefulla insikter i vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, både i dag och i framtiden. 

Vi har både utbildnings- och bemanningsverksamhet, vilket gör att vi kan matcha bemanningskonsulter och deltagare i våra utbildningar direkt mot företagens efterfrågan. På så sätt bidrar vi till att minska kompetensgapen i samhället och skapa en hållbar arbetsmarknad för alla.

Våra värderingar 


Vi är pålitliga

Det vi lovar, det levererar vi, i tid och med rätt kvalitet. Vi är ärliga, öppna och tål genomlysning. På Lernia tar var och en ansvar för sin del, samtidigt som vi alla samarbetar för företagets och kundens bästa.

Vi är lika och unika

Vi värdesätter varandras olikheter och tar vara på människors skilda kompetenser för att få ännu fler i jobb. Det skapar förutsättningar för alla att lyckas i arbetslivet och gör oss och våra kunder mer innovativa och framgångsrika. När vi och andra växer känner vi stolthet.

Vi är affärsmässiga

Vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, ägare och för samhället genom att visa konkreta resultat och verka långsiktigt. Eftersom vi arbetar flexibelt, innovativt och effektivt bygger vi ett starkt och lönsamt Lernia. Det gör oss och våra kunder hållbara och framgångsrika.