<
Industri Och Tillverkning Tjej
NY

Nationell yrkesutbildning

Nu kan du söka till vår nya utbildningstyp inom "Nationell yrkesutbildning"/NY. Först ut är en utbildning till Industrielektriker. Ett yrke fyllt av spännande och varierande projekt och möjligheter till utveckling. Du behöver bara ha gått klart grundskolan för att kunna söka.


Nu finns en ny ettårig utbildning för dig som snabbt vill komma i arbete. Nationell yrkesutbildning är en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna i Sverige.

Ansökning till Nationell yrkesutbildning görs via yh-antagning.se. Myndigheteten för yrkeshögskolan (MYH) är den som beviljar utbildningsföretag att starta utbildningar.

Utbildningsformen nationell yrkesutbildning (NY) har en stark koppling till näringslivets behov.

Behörighet

Vem får gå nationell yrkesutbildning?

Du är behörig att gå utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du är bosatt i Sverige. Dessutom behöver du 

  • Ha godkända betyg från grundskolan. Alternativt har du motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. Du kan även ha likvärdiga kunskaper. 

  • Alternativt har du en annan svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet, förutsättningar att ändå klara av utbildningen. 

Du kan även vara behörig att gå om du är yngre 20 år men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning, och uppfyller de andra behörighetsvillkoren. 

Sök Industrielektriker nu

Sök Lernias NY-utbildning Industrielektriker i Malmö med start i september. Läs mer Lernias NY-utbildning Industrielektriker och ansök här.