Utbildning


Lernia är din väg till rätt kompetens. Oavsett var du är i livet har vi en utbildning som passar dig och vi arbetar tätt ihop med näringslivet för att utbilda inom de områden där kompetent personal efterfrågas.

Utbildningsområden

Vi anpassar våra utbildningsinriktningar efter arbetsmarknaden. På så sätt kan du känna dig trygg med att din utbildning är efterfrågad och snabbare leder till jobb.