Komvux


Komvux är en vuxenutbildning för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet. Vi har även utbildningar för att bredda din kompetens för ett specifikt yrke eller kurser för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på universitet eller högskola.

Välj det utbildningsområde som du är intresserad av:

Lernia finns på flera orter i Sverige — välj var du vill studera och i den takt och de tider som passar dig. Vi har kurser på heltid och deltid, både dagar och kvällar. Komvuxutbildningar hos Lernia är kostnadsfria, du betalar bara för böcker och annat studiematerial. 

Grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som har en kortare utbildning och därför vill komplettera dina betyg från grundskolan. Utbildningarna finns på olika nivåer anpassade efter den nivå just du befinner dig på. Vi ger kurser för dig som behöver träna på att läsa, skriva och räkna eller om du behöver repetera något ämne från grundskolans årskurs 4-9.

Allmänna ämnen, språk och enstaka kurser

För dig som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet finns enstaka kurser i teoretiska ämnen. Vi har många olika kurser att erbjuda som engelska, matematik och samhällskunskap och fler andra populära kurser.

Yrkesutbildningar (program)

Yrkesutbildning passar dig som vet vilket yrke du vill jobba inom. Målet med yrkesutbildningar är att du ska få den kunskap som behövs för att du ska få det jobb du söker inom yrket. Vi samarbetar med flera företag och organisationer. Elektriker, fastighetstekniker, kock, undersköterska och VVS-montör är exempel på yrkesutbildningar som många väljer att gå hos oss.

Vem får gå vuxenutbildning?

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du saknar de kunskaper som grundskolan ger.

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns det ingen garanti att du får plats. Din kommun väljer vilka som får studera om det är fler sökande än det finns plats för. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk, sas, på grundläggande nivå för att få studera på gymnasial vuxenutbildning.

Så söker du komvux

Du söker via den kommun du är folkbokförd i. Hos kommunen finns information om våra kursstarter, ansökningsperiod och ansökningsblanketter. När du klickar på "Ansök"-knappen så tar vi dig till kommunens information om Komvux.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna