Finansiell information

Lernia i korthet 2018

  • Omsatte 3 272 mkr
  • Utbildade 23 000 personer
  • Förmedlade 11 400 bemanningskonsulter
  • 1 200 kunder anlitade Lernia

Kommande rapporter 

  • Delårsrapport 1 januari-30 september, 28 oktober 2019
  • Bokslutskommuniké 1 januari-31 december, 13 februari 2020

Tidigare rapporter

Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.