Skip to main content

Finansiell information

Här hittar du Lernias finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.


Lernia i korthet 2021

  • Omsatte 2,9 mdkr
  • Utbildade 19 000 personer
  • Förmedlade 10 800 bemanningskonsulter
  • 750 kunder anlitade Lernia

Kommande rapporter

  • Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022: 15 februari 2023

Tidigare rapporter

Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.