Skip to main content

Finansiell information

Här hittar du Lernias finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.


Lernia i korthet 2021

  • Omsatte 2,9 mdkr
  • Utbildade 19 000 personer
  • Förmedlade 10 800 bemanningskonsulter
  • 750 kunder anlitade Lernia

Kommande rapporter 

  • Delårsrapport 1 januari – 31 mars: 26 april 2022
  • 2022 Årsstämma: 26 april 2022
  • Delårsrapport 1 januari – 30 juni: 19 juli 2022
  • Delårsrapport 1 januari – 30 september: 25 oktober 2022

Tidigare rapporter

Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.