Finansiell information


Lernia i korthet 2020

  • Omsatte 2 mdkr
  • Utbildade 13 000 personer
  • Förmedlade 8 300 bemanningskonsulter
  • 800 kunder anlitade Lernia

Kommande rapporter 

  • Delårsrapport 1 januari – 30 mars: 26 april 2021

  • Årsstämma: 26 april 2021

  • Delårsrapport 1 januari – 30 juni: 15 juli 2021

  • Delårsrapport 1 januari – 30 september: 28 oktober 2021

Tidigare rapporter

Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.