<
Glada kollegor sitter runt ett bord

Finansiell information

Här hittar du Lernias finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar.


Lernia i korthet 2023

  • Omsatte 3,5 mdkr
  • Utbildade 18 400 personer
  • Förmedlade 10 900 bemanningskonsulter
  • 600 kunder anlitade Lernia

 

Informationstillfällen

  • Delårsrapport 1 januari – 31 mars: 26 april 2024
  • Årsstämma: 26 april 2024
  • Delårsrapport 1 januari – 30 juni: 12 juli 2024
  • Delårsrapport 1 januari – 30 september: 29 oktober 2024

 

Aktuella rapporter

 

Tidigare rapporter


Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.