Skip to main content

Finansiell information


Lernia i korthet 2020

  • Omsatte 2 mdkr
  • Utbildade 11 500 personer
  • Förmedlade 8 300 bemanningskonsulter
  • 800 kunder anlitade Lernia

Kommande rapporter 

  • Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december: 15 februari 2022

Tidigare rapporter

Den här sidan innehåller länkar till tidigare publicerade dokument.
Notera att webbplatsens fakta och marknadsföring som var aktuell och riktig vid publikation kan ha förändrats.