Skip to main content

Certifieringar och auktorisationer

Att visa upp våra certifieringar och auktorisationer är ett sätt att visa att vi håller det vi lovar. Det tror vi innebär en trygghet för både kunder och medarbetare.


Olika typer av auktorisationer

Kompetensföretagens auktorisation

Lernia är auktoriserat både som bemanningsföretag (Lernia Bemanning), rekryteringsföretag (Lernia Bemanning) och omställningsföretag (Lernia Jobb & Karriär). Vi är även medlem i arbetsgivar- och branschorganisationen Kompetensföretagen.

Läs mer om auktorisationerna på Kompetensföretagens webbplats

Utbildningsföretagens auktorisation

Lernia är medlem i Almega Utbildningsföretagen. Att vara medlem innebär att medlemsföretaget lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Det är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar föreningen med Bureau Veritas.

Läs mer om auktoriseringen på Utbildningsföretagens webbplats.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Lernia AB och Lernia Bemanning AB har ett ledningssystem som sammantaget uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet).

Lernia Utbildning AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 och är kvalitetscertfiierade via Utbildningsföretagen.

Vi jobbar aktivt med frågor som rör kvalitet och miljö. Flera interna kvalitets- och miljörevisioner genomförs varje år. En eller två gånger per år görs en tredjepartsrevision.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

FN Global Compact

Under 2015 undertecknade Lernia FN:s Global Compact. De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår uppförandekod och leverantörsbedömning.

Läs mer om FN Global Compact.