<
Två Kollegor I Kontorsbyggnad

Certifieringar och auktorisationer

Att visa upp våra certifieringar och auktorisationer är ett sätt att visa att vi håller det vi lovar. Det tror vi innebär en trygghet för både kunder och medarbetare.


Olika typer av auktorisationer

Kompetensföretagens auktorisation

Lernia är medlem i arbetsgivar- och branschorganisationen Kompetensföretagen. Lernia Bemanning är auktoriserat både som bemanningsföretag och som rekryteringsföretag. Lernia Utbildning är auktoriserat som omställningsföretag.

Läs mer om auktorisationerna på Kompetensföretagens webbplats.  

 

Utbildningsföretagens auktorisation

Lernia är medlem i Almega Utbildningsföretagen som auktoriserar matchnings- och utbildningsbranschen. Både Lernia Utbildning och Lernia Matchning är auktoriserade. Att vara medlem innebär att medlemsföretaget lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Det är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar föreningen med Bureau Veritas. Lernias verksamhet för matchning är en av de första i Sverige att bli auktoriserade av Utbildningsföretagen.

Läs mer om auktoriseringen på Utbildningsföretagens webbplats.


Kvalitets- och miljöcertifiering

Lernia har ett ledningssystem som sammantaget uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet).

Vi jobbar aktivt med frågor som rör kvalitet och miljö. Interna och externa kvalitets- och miljörevisioner genomförs varje år med ambition att samtliga Lernias verksamheter ska revideras minst en gång under en treårsperiod.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete


FN Global Compact

Under 2015 undertecknade Lernia FN:s Global Compact. De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår uppförandekod och leverantörsbedömning.

Läs mer om FN Global Compact.