Att visa upp våra certifieringar och auktorisationer är ett sätt att visa att vi håller det vi lovar. Det tror vi innebär en trygghet för både kunder och medarbetare.

Bemanningsföretagens auktorisation

Lernia är auktoriserat både som bemanningsföretag (Lernia Bemanning), rekryteringsföretag (Lernia Bemanning) och omställningsföretag (Lernia Jobb & Karriär). Vi är även medlem i arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Läs mer om auktorisationerna på Bemanningsföretagens webbplats

Kvalitets- och miljöcertifiering

Lernia har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Vi jobbar aktivt med frågor som rör kvalitet och miljö. Flera interna kvalitets- och miljörevisioner genomförs varje år. En eller två gånger per år görs en tredjepartsrevision.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

Lernia är medlem i Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, Sauf, branschorganisationen för utbildningsföretag som bedriver kompetensutveckling. Att vara medlem innebär att medlemsföretaget lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Det är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar föreningen med Bureau Veritas.

Läs mer om auktoriseringen på Saufs webbplats.

FN Global Compact

Under 2015 undertecknade Lernia FN:s Global Compact. De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår uppförandekod och leverantörsbedömning.

Läs mer om FN Global Compact.

European Vocational Training Association

Lernia ingår i EVTA tillsammans med en rad ledande aktörer inom arbetsmarknadsutbildningsfrågor från 14 europeiska länder. EVTA är ofta remissorgan för EU-kommissionen. Lernia är representerat i styrelsen.

Läs mer på EVTA:s webbplats

Lernia är även medlem i Svenskt Näringsliv, samt nätverket Hållbart företagande (för statligt ägda bolag) och i Diversity Charter, ett ideellt nätverk för företag och organisationer som söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald.

Dela gärna