Yrkeshögskole­utbildning


Yrkeshögskola är till för dig som vill utbilda dig inom en specifik yrkesroll. På Lernia är vi specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik och vård och omsorg. Alla utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet.

Välj det utbildningsområde som du är intresserad av:

Urvalsprover

För utbildningar som har stängt sin ansökan den 15 april pågår nu arbetet med planering inför urvalsprover.

Urvalsprover kommer ske digitalt och pågår under maj och juni.
Information kommer skickas ut till behöriga sökande första veckorna i maj.

Har du frågor om urvalsprover, datum och tider – avvakta tills du får ett meddelande via YH-antagningen.

För vem passar yrkeshögskola?

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) eller kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) som det hette tidigare, är en eftergymnasial utbildningsform för dig som vill utbilda dig direkt mot en specifik yrkesroll.

Du söker direkt hos oss på Lernia – välkommen med din ansökan!

Så är det att studera på yrkeshögskola hos Lernia.

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är:

  • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • upplagda så att teori varvas med praktik – ungefär en tredjedel av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats (längden på LIA varierar beroende på utbildning)
  • kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN (läs mer på www.csn.se).

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett problemorienterat arbetssätt. Det bygger på tre centrala delar: självstyrt arbete, problemlösning och arbete i projektgrupper. Under utbildningen får du insikt i projektmetodik, problemlösningsmetoder, gruppdynamik och kommunikation.

Utöver föreläsningar och laborationer (övningar) ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning

Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala lärportal har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Examensbevis

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis. Har du läst en utbildning på mindre än 400 yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen och om du har läst 400 yh-poäng eller mer så kallas examen Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna.

Läs mer om behörighet till våra utbildningar här

Urval och antagning

Hos oss behöver du inte rangordna dina val när du söker fler utbildningar. Du stryks aldrig från en utbildning du sökt, utan du kan få erbjudande om en plats på flera program till en och samma kursstart. Vi använder oss av följande urvalsgrunder i antagningsprocessen:

  • Behörighet (behörighet för yrkeshögskolestudier samt eventuell särskild behörighet)
  • Urvalsprov

Läs mer om urval och antagningsprocessen.

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna