<
Tva Glada Kvinnor

Vad är Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har svårt att hitta en hållbar sysselsättning. Målet är att du som deltar ska hitta ett jobb eller en utbildning som leder till jobb - så snabbt som möjligt.


Anpassat efter den hjälp du behöver

Rusta och matcha kan vara aktuellt för dig som exempelvis har haft svårt att komma tillbaka efter en längre tid utan arbete, saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, eller är ny i Sverige.

Rusta och matcha är uppbyggt av tre olika nivåer:

  • för långt ifrån arbetsmarknaden
  • i mitten
  • för nära arbetsmarknaden


Arbetsförmedlingen använder de olika nivåerna för att kunna avgöra hur långt ifrån arbetsmarknaden du är och vilken hjälp du behöver. 

Personlig matchningsansvarig (handledare)

Alla deltagare inom Rusta och matcha får en matchningsansvarig. Titeln kan även gå under namn som handledare, jobbcoach, jobbmatchare eller liknande. Din matchningsansvariga kan hjälpa till med:

  • Att ta fram ett CV och personligt brev. 
  • Att hitta eller identifiera relevanta arbetsplatser.
  • Förberedelser inför jobb, praktik och intervjuer.
  • Personlig utveckling.


Vilka mål har Rusta och matcha? 

Rusta och matcha har som mål att hjälpa dig att hitta ett jobb eller utbildning som leder till jobb - så snabbt som möjligt. 

Hur länge pågår Rusta och matcha?

När du går Rusta och matcha hos oss på Lernia gör vi allt för att du ska uppnå ditt mål  att få ett jobb eller gå en utbildning. Ibland går matchningen fort och ibland tar det lite längre tid. Du får minst sex månader att gå på Rusta och matcha hos oss, efter det gör du en utvärdering med Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan du få gå sex månader till.

Kan jag byta leverantör om jag inte är nöjd?

Ja, du har rätt att byta leverantör om du inte är nöjd. För att byta leverantör tar du kontakt med Arbetsförmedlingen och meddelar vilken leverantör du vill byta till (till exempel Lernia om du vill byta till oss).

Vi byter namn

Handledare blir matchningsansvarig på Lernia

Fram till nu har vi använt titeln handledare för vår personal på Rusta och matcha. Eftersom vi inte upplever att handledare fullt ut speglar innehållet och huvuduppdraget i tjänsten, har vi valt att byta titeln till matchningsansvarig. Innehållet i tjänsten förändras inte utan är fortsatt detsamma.

Vi söker dig som söker jobb