<
Istock 1408596915

Insikter och guider

Här har vi samlat artiklar och guider om ledarskap, framtidsspaningar med mera.


Fler artiklar och guider

Systematiskt arbetsmiljöarbete – stor effekt med små insatser

En aktiv och medveten satsning på arbetsmiljö ger flera positiva effekter. Det främjar inte bara välmåendet på arbetsplatsen, utan ökar även produktiviteten i ett företag. Det menar Anna Bladini, Lernias

Utvecklingssamtal som gör skillnad

Rätt utförda kan utvecklingssamtal skapa en positiv arbetskultur och motiverade team men se upp för hur du utvärderar medarbetarnas prestation. Hur kan du som ledare säkerställa att dessa samtal verkligen

8 friskfaktorer – vägen till en välmående och effektiv arbetsplats

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere? Hur kan vi skapa arbetsplatser där medarbetare är produktiva, känner sig välmående och engagerade?

Internationell arbetskraft – vad ska du tänka på som arbetsgivare?

Kompetensbrist, pågående teknikskifte, inte tillräckligt med kandidater. Känns det bekant? En del av lösningen på den utmaningen är att fler arbetsgivare får upp ögonen och börjar söka efter sina nya medarbetare

Transformativt ledarskap – självgående och lojala team

Ledarskap är ett område som närmast svämmar över av olika filosofier, strategier och modeller för hur man uppnår optimalt resultat. Under senare tid har många fått upp ögonen för det transformativa ledarskapet

Trendrapport: HR-trender att ha koll på 2024

2024 spås bli ett omvälvande år, särskilt inom HR. Med den snabba tekniska utvecklingen och förändrade arbetsvillkor, kommer det att bli avgörande för arbetsgivare och HR-specialister att hålla sig uppdaterade

Så jobbar du med målsamtal för att få mer motiverade medarbetare

Målsamtal kan vara den perfekta lösningen på två viktiga jobbutmaningar. Att skapa en struktur där du och medarbetarna genomför regelbundna samtal om organisationens mål, kan leda till att såväl måluppfyllnad

Så förebygger ni dålig arbetsmiljö

Att aktivt arbeta för att förebygga dålig arbetsmiljö är a och o för en välmående organisation. Förutom att det skapar nöjdare och mer högpresterande medarbetare, ökar det även vinstmarginalen när medarbetare

Svenskarnas syn på arbetsmarknaden: Framtiden, AI och kompetensutveckling

Lernia genomför årligen en arbetsmarknadsundersökning där vi tar pulsen på hur svenskarna ser på arbetsmarknaden och framtiden. Vår senaste undersökning, där 5000 personer tillfrågades, visar bland annat

Insikter och guider inom rekrytering

Här delar vi med oss av det senaste inom rekrytering. Vi ger våra bästa tips för vad du ska tänka på när du ska ta in en rekryteringsleverantör, hur du bäst skriver kravprofil eller hur du bäst hittar nya medarbetare trots kandidatbrist.

Ai Och Digitala Verktyg Rekrytering

Insikter och guider inom bemanning

Här delar vi med oss av det senaste inom ledarskap, bemanning och arbetsmiljö. Vi ger våra bästa tips för vad du ska tänka på när du ska ta in en bemanningsleverantör eller hur du kan arbeta med onboarding av konsulter och nya anställda.

Industrin 3 Trenderny Stor