<
Elever i ett klassrum

Bolagsstyrning

Lernia, med organisationsnummer 556465-9414, är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Lernia skapades genom bolagiseringen av AmuGruppen 1993 och ägs till 100 procent av svenska staten.


Lernias uppdrag

Verksamheten har som uppgift att bedriva kompetensförsörjning för arbetslivet. Lernia gör detta via utbildning, innefattande företagsutbildning och bemanning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Utöver svensk lagstiftning och företagets bolagsordning tillämpar Lernia Svensk kod för bolagsstyrning samt regeringens riktlinjer för statligt ägda bolag.

Bolagsstruktur

Lernia är auktoriserat som bemannings-, rekryterings-, utbildnings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Lernia består av divisioner, affärsområden samt affärsstöd. Du kan läsa mer om våra tjänster genom att välja respektive sektion i menyn högst upp på webbplatsen. Du är även varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor.

Bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapporter för de senaste tio åren

Bolagsstyrningsrapporter och hållbarhetsrapporter för de senaste tio åren, tillsammans med revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport kan läsas i respektive årsredovisning under Finansiell information.

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare för föregående år framgår av noten 5 i Lernias årsredovisning under Finansiell information och av Lernias årliga ersättningsrapport.

Dela gärna