<
Successionsplanering

Successionsplanering – vikten av att kartlägga kompetens

Vad händer när en nyckelperson i företaget slutar, blir sjuk eller har semester? Att ha en strategi på plats för att säkerställa att kunskap och kompetens som är viktiga för verksamheten inte går förlorad är A och O för att hålla verksamheten igång. En sådan strategi kallas successionsplanering och går ut på att hitta, ta hand om och utveckla talanger inom den egna personalgruppen som kan ta över viktiga roller när det behövs. I den här artikeln går vi igenom vikten av att kartlägga kompetens för att säkra upp företagets kompetensbas.


Vad är successionsplanering?

Successionsplanering är en process där företag kartlägger viktiga nyckelpositioner, samt identifierar kompetenser och kvalifikationer som behövs för dessa roller. Detta för att enkelt kunna fylla verksamhetskritiska positioner vid behov. Det är ett strategiskt sätt att ta kontroll och säkra upp företagets kompetensbas. Vad händer när någon i en ledande befattning plötsligt säger upp sig eller blir sjukskriven?  Med en successionsplan redo kan ni stå förbereda inför situationer ni kanske inte räknat med.  

Därför behövs en successionsplan

Har ni inte börjat planera för oväntade bortfall eller plötsliga kompetensluckor är det hög tid att göra detta.  Med en successionsplan minskar ni risken för att hamna i ett kritiskt läge om en chef eller annan viktig person lämnar sitt uppdrag. Då vill ni snabbt kunna ersätta personen med likvärdig kompetens för att inte produktiviteten ska bli lidande. Genom att planera framåt ökar ni förutsättningarna för att er organisation ska fortsätta fungera effektivt, även när oväntade förändringar uppstår. Processen skapar också en bättre förståelse för vilka kompetenser ni har, vilka kunskapsluckor ni kommer behöva fylla på sikt, och inte minst vilka medarbetare som kan utvecklas till potentiella ledare.

Identifiera era nyckelroller

Steg ett i en successionsplan är att identifiera vilka positioner som är mest kritiska för er. Vanligtvis handlar det om ledarroller, chefer och personer med specialistkunskap inom specifika områden. Vilka är just era nyckelroller och vilka kompetenser kräver dessa? Skapa en gemensam syn på vad ni anser vara en nyckelroll och kartlägg kvalifikationer, erfarenheter, egenskaper och kunskap som behövs för att lyckas i dessa roller.

Successionsplanering Mellansektion

Kartlägg kompetens

Nu har ni en bild över vilka kompetenser som behövs för att ni effektivt ska kunna fylla verksamhetskritiska positioner när behovet uppstår. Genom att göra en kompetenskartläggning identifierar ni vilka kompetenser som redan finns hos er idag, vilka medarbetare som har potential att utvecklas, samt vilka luckor ni behöver fylla med hjälp av nyrekrytering. Kartläggningen gör det möjligt att börja kompetensutveckla befintlig personal i rätt riktning, samt göra en plan för vilka kompetenser ni behöver rekrytera in.

Guide: Optimera personalplaneringen

Har du koll på hur ni bäst optimerar personalens resurser?

Tips! Kanske är ni bekanta med begreppet upskilling? Det innebär att företag kompetensutvecklar redan befintlig personal för att snabbt kunna möta förändringar. Upskilling är en effektiv metod som kan minska rekryteringskostnaderna och säkerställa att rätt kunskap och kompetens finns i företaget när det behövs. Det kan handla både om att ersätta en nyckelperson vid tillfällig frånvaro som sjukdom eller semester eller att ersätta en person permanent. Upskilling visar också på individuella karriärs- och utvecklingsmöjligheter inom företaget. Läs mer om upskillning här.

6 steg för en effektiv successionsplan

 

  1. Identifiera alla viktiga nyckelroller: Kom ihåg att det inte bara handlar om ledarpositioner - olika typer av specialister och supportfunktioner kan vara minst lika viktiga. Skapa en gemensam syn på vilka era affärskritiska positioner är och vilka kvalifikationer som krävs för dessa.

 

  1. Kartlägg era nuvarande och framtida resursbehov: Med en grundlig kompetenskartläggning kan ni identifiera kunskaper och färdigheter som finns bland era medarbetare idag och vilka som saknas. Det gör att ni kan planera för framtida behov och säkerställa att rätt kompetenser finns på plats.

 

  1. Utvärdera befintliga resurser: Vilka medarbetare har potential att ersätta en nyckelperson om det skulle behövas? Tänk på att det inte bara är erfarenhet och expertis som spelar roll. Här är även personliga egenskaper, ambitioner och professionella mål viktigt.

 

  1. Gör en utvecklings- och utbildningsstrategi: Tilltänkta ersättare behöver få utvecklingsmöjligheter, kanske i form av utbildning, träning, mentorskap eller liknande. Investera i era medarbetares kompetensutveckling och skapa individuella utvecklingsplaner baserade på de kompetenser era nyckelpositioner kräver.

    

  1. Inkludera successionsplaneringen i rekryteringsprocessen: Med successionsplanen vill vi säkerställa att vi har rätt personer på plats för att snabbt kunna fylla viktiga vakanser. Ibland kan det krävas att nya medarbetare rekryteras in. Med hjälp av en tydlig plan kan ni lättare identifiera vilka kompetenser ni behöver fylla på med utifrån, vilket effektiviserar rekryteringsprocessen och ökar sannolikheten att ni hittar kvalificerade kandidater.

 

  1. Ha rutiner för att se över och uppdatera successionsplanen: Successionsplanen bör vara en levande och kontinuerlig process, i och med att förändringar hela tiden sker både inom organisationer och i omvärlden. Strategier kan ändras, roller kan uppstå eller försvinna och förhållanden på marknaden kan snabbt ändras.

Kom igång med er successionsplanering idag

För att säkerställa att såväl successionsplanering som kompetenskartläggning inte bara blir ett pappersarbete måste ni som företag ha en strategi för hur arbetet ska realiseras. Lernias hjälper företag att kartlägga den kompetens som redan finns i organisationen, vilket säkrar upp successionsplanering, minskar kompetensgap och skapar en hållbar arbetsmarknad. Vi erbjuder även kompetensutveckling inom flera olika yrkesområden såsom, industri, logistik, administration, ekonomi och kundtjänst.

Vill du veta mer om hur vi på Lernia kan hjälpa ditt företag att säkra upp kompetens och förmågor för framtida förändringar? Kontakta oss!