<
Toppbild Vardefulla Medarbetare

Så behåller ni värdefulla medarbetare längre

I dag är det viktigare än någonsin att behålla bra medarbetare, och se till att de stannar länge. Rådande kandidat- och kompetensbrist är ett faktum som skapar stora utmaningar, men med rätt strategier och verktyg kan ni behålla befintliga talanger i verksamheten – och samtidigt attrahera nya medarbetare som rustar er för framtiden.


Hur kan du stävja kompetensbrist?

Attrahera talanger och tillvara ta kompetens i organisationen

Det finns framför allt två aspekter som kräver fokus för att stävja ett företags kompetensbrist. Dels är det vikten av att attrahera nya talanger och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Dels är det att kunna ta tillvara på den kompetens som redan finns i organisationen.

Undersökning visar

Varannan svensk ville byta arbetsplats under 2022

Enligt en ny undersökning från Personio som undersökt små- och medelstora företag ville varannan svensk byta arbetsplats under 2022. Det gör kompetensförsörjning till en ganska svettig utmaning för dagens ledare. Att det dessutom råder kandidatbrist i de flesta branscher gör frågan till en tickande bomb, där det enda sättet att stoppa den från att brisera är att fokusera på lösningarna. Så hur får vi då personal att trivas och vilja stanna kvar i företaget? Jo, genom att investera i framtiden.

Behåll medarbetare med kompetensutveckling

För att kunna behålla era medarbetare längre behöver de kunna utvecklas i sin roll, något som även bidrar till ökad kunskap inom företaget. Medarbetare som inte utvecklas tenderar att förr eller senare lämna bolaget. Kan ni erbjuda kompetensutveckling ökar förutsättningarna att era medarbetare känner sig värdefulla, stimulerade och väljer att stanna kvar. På köpet får ni hjälp att utveckla både verksamhet och organisation.

Ärlighet i rekryteringsprocessen

Ett vanligt fel många arbetsgivare gör i rekryteringen är att hålla inne på de utmaningar och eventuella stressfaktorer som ingår i tjänsten. Här är det alltid bättre att vara rak och ärlig i rekryteringsprocessen. Självklart ska fördelarna med att arbeta hos er lyftas fram, men var redan från början tydlig med de utmaningar som finns. På så sätt skapas en ärlig bild som ger kandidaten en chans att veta vad som förväntas av dem. Med en medarbetare som är beredd på vad vardagen kan innebära slipper ni besvikelser, avhopp och plötsliga förändringar.

Lönen en tydlig faktor

Uppskattning från chefen och bättre förmåner uppges vara två stora skäl när en talang lämnar ett befintligt jobb. Starka skäl att stanna är löneökning, beröm och bonus. Fundera över vad ni kan göra för att ge era medarbetare uppskattning, både ekonomiskt och verbalt. Vänta inte med att ge värdefull personal anledningar till att stanna kvar. 

Hygienfaktor

Balans i livet

Ett sätt att behålla medarbetare i organisationen är att fokusera på personalens välbefinnande. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för många, inte minst efter pandemin. Balans har gått från att vara ett önskemål, till att bli en hygienfaktor som medarbetare numera i allt högre utsträckning kräver av arbetsplatsen. Det ställer visserligen höga krav på ledarskapet, men ökad livskvalitet har också visat sig skapa högre produktivitet. Här vinner alltså alla på att ni möjliggör för balans mellan arbete och fritid.

Vardefulla Medarbetare Mellansektion

Olika medarbetare har olika behov

Som individer är vi alla olika. Det som är viktigt för den ena är oväsentligt för den andra. Det bästa sättet för att ta reda på vad varje enskild medarbetare behöver i sin yrkesroll för att vilja stanna hos er och utvecklas tillsammans med ert bolag är förstås att fråga dem. 

Skillnad på yngre och äldre medarbetare

Är målet att både behålla och attrahera ny kompetens från den yngre generationen kan det vara bra att veta vad de uppskattar. Till exempel genom att identifiera viktiga motivationsfaktorer och önskemål. År 2022 är det bland annat ett starkt varumärke, tydlig Employer branding och samhällsfokus som toppar listan över vad unga talanger tycker är viktigt. Krav och behov från yngre medarbetare ser troligtvis annorlunda ut än dem från äldre medarbetare. Och här finns garanterat bra kompetens som inte alltid nyttjas fullt ut. Äldre har en tuff position på arbetsmarknaden och åldersdiskriminering börjar tidigare än man kanske tror, redan vid 40 års ålder. Genom att vara väl medveten om åldersdiskriminering ser ni till att inte utesluta värdefulla medarbetare från konversationerna, utan nyttjar den erfarenhet och kunskap som redan finns i organisationen.

Uppmuntra mångfald

Förutom åldersdiskriminering kan det vara bra att vara medveten om diskriminering i stort. Inte bara för att det faktiskt är olagligt, utan också för att kunna förstå och identifiera egna fördomar när det gäller rekrytering. Hitta värdefull kompetens och behåll den genom att se till att ge alla samma chans. Anpassa kommunikationen i arbetsgruppen så att den passar alla och se till att ni kommunicerar att alla är välkomna – i alla steg. Mångfald skapar arbetsgrupper med en mängd olika perspektiv – ett framgångsrecept för både lönsamhet och innovation helt enkelt. 

Trivsel och friskfaktorer för att behålla medarbetare

Många som byter jobb gör det på grund av att den nuvarande arbetsmiljön är alltför stressfull. Möjlighet att påverka sin roll, återkoppling, uppmuntran och förebyggande åtgärder för psykisk och fysisk hälsa – det är friskfaktorer som får medarbetarna att vilja stanna kvar. Det bästa sättet att ta reda på vad personalen tycker är viktigt, är att helt enkelt fråga dem. När medarbetarnas önskemål gällande arbetsmiljö är uttalade, blir det genast enklare att prioritera.

Och slutligen – ledarskapet

Relationen till våra kollegor och chefer är avgörande när det gäller trivseln på arbetsplatsen. De medarbetare som kommer överens med chefen och tycker att ledarskapet fungerar är också mer benägna att stanna kvar, även om de får ett annat erbjudande. Men olika typer av medarbetare fungerar med olika typer av ledarskapsstilar, så det är inte helt enkelt. Här är det viktigt att kontinuerligt stämma av hur relationen fungerar och uppmuntra ett tillitsfullt ledarskap – som får dina nyckelmedarbetare att vilja stanna och jobba vidare mot era gemensamma mål och visioner för framtiden. 

Guide

Så skapar ni som företag ett mer hållbart arbetsliv

Vill du veta mer hur arbetsmarknaden ser ut i dag och på lång sikt, vilka krav som kommer att ställas och hur arbetsgivarna kan tänka och agera för att själva ta kontrollen över sin kompetensförsörjning och skapa ett mer hållbart arbetsliv?

Hand 560

Vårt rekryteringserbjudande

Så kan Lernia hjälpa ditt företag med rekryteringslösningar nu och i framtiden

Dela gärna våra artiklar