<
Optimera Personalplaneringen Toppbild

Guide: Optimera personalplaneringen

Det här är guiden för dig som vill optimera personalplaneringen. En bättre personalplanering skapar förutsättningar för att ha rätt personalnivå och rätt kompetens på rätt plats – vid rätt tillfälle! Lär dig om vilka strategier och verktyg som kan användas för att få mer engagerad personal, nöjdare kunder, större flexibilitet och högre tillväxt.


Ur innehållet

Optimera personalplaneringen

  • Så kartlägger ni era personalbehov.
  • Hur data används för att göra träffsäkra prognoser
  • Hur en GAP-analys hjälper er att nå affärsmål med optimal personalstyrka
  • Så utvecklar ni er personalplanering
Mockup Guide Opt Personalpl 1211 2