<
Toppbild Stanna Samtalet 2

Tipsen för stanna-samtalet: så får du dina medarbetare att stanna efter sommaren

Har du någonsin funderat över om du ger din personal tillräckligt med feedback för att hålla dem motiverade? Eller fokuserar du mer på att hantera dem som inte trivs och inte levererar?


I den här artikeln lyfter vi vikten av att ha stanna-samtal – en möjlighet för dig som chef att upptäcka vad som faktiskt gör att dina medarbetare trivs och att få alla att känna sig sedda.

Sommaren – en tid för reflektion och förändring

Under sommaren får många tid att reflektera, och det är inte ovanligt att arbetstagare aktivt utforskar nya jobbmöjligheter. En undersökning från Blocket Jobb visar att semestern är en populär tid att söka nytt jobb - över en fjärdedel av svenskarna söker nytt jobb under semestern. Bland yrkesverksamma under 30 år överväger mer än hälften att byta jobb. En Kantar Sifo-undersökning avslöjar även att de främsta anledningarna till att människor överväger ett jobbyte är, kanske inte helt oväntat, bättre lön, nya erfarenheter och nya utmaningar.

Stanna-samtal framför exit-samtal

Trots siffrorna som visar att många söker sig vidare under sommaren, finns det såklart många som trivs och stannar kvar. Men även om medarbetare kan verka trivas och prestera bra i nuvarande organisation är det viktigt att vara medveten om att de förr eller senare också kan söka sig vidare. Att vänta tills medarbetaren redan har bestämt sig för att lämna och då genomföra ett exit-samtal är oftast meningslöst för att behålla personen. Istället är det klokt att agera i förväg genom ett “stanna-samtal”.

Mellansektionsbild Tipsen For Stanna Samtalet

Lär känna och motivera dina medarbetare

Att ha ett stanna-samtal innebär att du som chef har en ärlig och öppen diskussion med dina medarbetare. Det handlar om att utforska vad som gör dem glada, motiverade och engagerade i sitt jobb. Genom att proaktivt engagera dig i att behålla dina anställda slipper du som chef oroa dig över om de är på väg att lämna, samtidigt som de kommer känna sig mer uppskattade. Det gör att du kan spara tid och energi, och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade att stanna kvar.

Som ett utvecklingssamtal, eller…?

Stanna-samtal ska inte blandas ihop med utvecklingssamtal eftersom de har olika fokus och mål. Utvecklingssamtal tenderar att vara mer övergripande och inriktat på organisationens mål och vad medarbetaren kan göra för att uppnå dessa på bästa sätt. Stanna-samtal fokuserar mer på medarbetarnas tankar och upplevelser av arbetsplatsen och sin roll. Dessa samtal behöver inte vara formella och strukturerade – istället för att planera dem i förväg kan de ske mer spontant och informellt. Det handlar om att fånga tillfällen att prata och lyssna till de mest engagerade medarbetarna.

Behöver ni hjälp att hitta medarbetare?

Tips för ett effektivt stanna-samtal

Vi listar några tips för att genomföra ett framgångsrikt stanna-samtal och främja medarbetarnas engagemang och lojalitet:

 

 1. Skapa en öppen och trygg atmosfär. Börja samtalet med att betona att det är en möjlighet för medarbetaren att dela sina tankar, synpunkter och önskemål utan rädsla för konsekvenser. Det är viktigt att visa att du är lyhörd och genuint intresserad av deras perspektiv.

 2. Erbjud utvecklings- och karriärmöjligheter. Diskutera medarbetarnas framtida mål och hur du som chef kan stödja deras utveckling. Det kan vara genom allt ifrån utbildningar och kurser till mentorskap och nya projekt.

 3. Ge feedback och erkännande. Uppskattning är viktigt för att medarbetarna ska känna sig betydelsefulla. Ta dig tid att ge konstruktiv feedback och beröm deras prestationer. Det visar att du uppmärksammar och uppskattar deras arbete.

 4. Skapa en positiv arbetsmiljö. Fråga medarbetaren om de känner sig involverade i beslutsprocessen, om de har tillräckligt med stöd och om arbetsmiljön är gynnsam för deras trivsel.

 5. Följ upp och agera. Efter stanna-samtalet är det viktigt att följa upp och ta till åtgärder baserat på medarbetarens feedback. Tillämpa förbättringar för att visa att deras röster har blivit hörda.

Ställ relevanta frågor

Vid ett stanna-samtal är det viktigt för dig som chef att ställa öppna frågor som hjälper dig att få insikt om medarbetarens motivationsfaktorer, behov och önskemål. Här är några exempel på frågor som kan vara användbara att ta upp:

 • Vad är det som gör att du trivs och fortsätter att vara engagerad i ditt arbete?
 • Finns det några specifika utmaningar eller områden där du skulle vilja utvecklas mer?
 • Hur kan vi som arbetsgivare stötta dig bättre i din professionella utveckling?
 • Finns det något du skulle vilja ändra eller förbättra i din nuvarande arbetsroll?
 • Hur kan vi skapa en arbetsmiljö där du känner dig ännu mer motiverad och produktiv?
 • Finns det något i din balans mellan jobb och fritid du skulle vilja ta upp?
 • Vad kan jag som chef göra annorlunda för att du ska kunna vara ditt bästa jag på jobbet?

Fånga upp nyckelspelare innan sommaren

Visst, sommaren är en tid för reflektion och karriärsbeslut för många. Men det är värt att notera att de flesta medarbetarna faktiskt föredrar att stanna och växa inom sin nuvarande roll. Om de bara känner att de ges chansen. Som chef är det därför viktigt att undvika att fastna i sista-minuten-kaoset före semestern och istället prioritera att ha samtal med de anställda innan sommaren. Fånga upp och behåll talangerna genom att ge dem möjlighet att reflektera över sin karriär.