<
Toppbild Hitta Rätt Medarbetare Trots Kandidatbrist

Hitta rätt medarbetare trots kandidatbrist

Hur påverkas arbetsmarknaden av rådande kandidat brist? Har du upplevt svårigheter att hitta kandidater som kan möta era krav? Kandidatbristen hindrar många företag från att växa men det går det att komma runt problemet genom att sänka kraven och istället fokusera mer på potential och kompetensutveckling.


Har du problem med att rekrytera de talanger du behöver? Du är inte ensam.

Det råder kandidatbrist på stora delar av arbetsmarknaden och många arbetsgivare har svårt att hitta rätt person till rätt plats. Det kan innebära att företaget inte kan växa, eller att det får problem med att kunna leverera sina varor och tjänster.

För att komma runt problemet med kandidatbristen behöver arbetsgivarna tänka annorlunda än vad de gör i dag. Om det inte går att hitta rätt talang kanske det går att skapa den?

Vad är konsekvenserna av kandidatbrist?

Bara på Arbetsförmedlingens Platsbank fanns det mer än dubbelt så många utannonserade lediga jobb hösten 2021 jämfört med samma period året innan. Detta är ett tydligt tecken på rådande kandidatbrist. Särskilt bland yrkesarbetare råder det brist på rätt kompetens och utbildningsnivå. Samtidigt söker många arbetsgivare efter samma typ av kompetenser vilket leder till en ännu hårdare konkurrens om den utbildade arbetskraften. När det inte går att rekrytera rätt personer kan det här leda till flera problem för företagen.

  • Det blir inte möjligt att växa när det inte finns tillräckligt med arbetskraft för att möta efterfrågan.
  • Risken är att kunderna går någon annanstans om det inte finns tillräckligt med arbetskraft för att kunna möta deras krav.
  • De konkurrenter som lyckas med att rekrytera rätt talanger tar marknadsandelar.
  • Den person som har rätt kunskaper kanske inte passar in i företagskulturen och blir en felrekrytering som slutar kort efter anställningen.

Medan de flesta branscher tampas med det här problemet är kandidatbristen extra märkbar inom den tekniska sektorn. IT-branschen har i flera års tid haft stora problem med att hitta den kompetens de behöver. Men det råder även stor brist på utbildade tekniker, reparatörer, förare, operatörer m.fl. och företagen inom industri, teknik och logistik kämpar hårt för att kunna hitta den kompetens de behöver.

Kandidatbrist

Det råder kandidatbrist på stora delar av arbetsmarknaden och många arbetsgivare har svårt att hitta rätt person till rätt plats.

Träindustriarbetare

Agera snabbt och på kandidaternas villkor

Ett problem som försvårar processen att hitta rätt person är att arbetsgivarna fortfarande tänker som de alltid har gjort. Det vill säga att de annonserar ut en kravlista på de utbildningar och kunskaper som krävs och sen sätter sig och väntar på att rätt personer ska svara. Med det är kandidaternas marknad, och ni är inte den enda arbetsgivaren som rycker i dem. De personer ni behöver har mycket att välja mellan så det krävs att ni agerar på deras villkor. Möt kandidaterna där de befinner sig. Agera proaktivt och visa intresse. Sälj in er själva som arbetsgivare. Framför allt, agera snabbt. En vanlig orsak till varför kandidater väljer bort en potentiell arbetsgivare är att rekryteringsprocessen går för långsamt, att återkopplingen dröjer, och att ett annat företag under tiden hinner komma med ett bättre erbjudande.

Ett sätt att få en snabbare och mer effektiv rekryteringsprocess är att ta hjälp av ett rekryterings- och bemanningsföretag. De har smidiga processer, nätverk som underlättar att nå rätt personer och erfarenhet. Det har även örat mot rälsen på arbetsmarknaden. Men det är viktigt att du som arbetsgivare agerar snabbt när rekryteraren presenterar kandidaterna. För kandidaten är företaget bara ännu en möjlighet i högen. Låt inte deras intresse svalna.

Se potential, inte bara kompetens

Även om det går att bli effektivare i rekryteringsprocessen går det inte att komma runt den tuffa sanningen på dagens arbetsmarknad: behovet av utbildad arbetskraft är större än utbudet av kandidater med rätt utbildning. Även här behöver arbetsgivarna släppa sitt gamla sätt att tänka. Finns det inte nog med personer som möter kraven behöver kraven ändras.

Även nu när det råder kandidatbrist fokuserar arbetsgivarna för mycket på hårda kompetenser. Det vill säga utbildning, erfarenhet och kunskap inom specifika områden och arbetsuppgifter. Men tittar vi på hur det ser ut på många arbetsplatser så är ofta de mest drivna, kompetenta och uppskattade medarbetarna inte de som bäst mötte kravlistan på hårda kompetenser. Det är många gånger personer som är engagerade, nyfikna, motiverade och kunskapstörstiga. De hade potential, och arbetsgivaren såg den potentialen och gav dem de kunskaper de behövde. Det brukar sägas att vem som helst kan läsa in de kunskaper som behövs, men att det inte går att utbilda i personliga egenskaper.

Kandidatbrist är till stor del konjunkturberoende.

I dag går det bra för Sverige och alla behöver rekrytera. Vi har inte färre sökande just nu, däremot söker vi fler personer. Det gör att tillgängligheten på vissa profiler blir mindre. De som uppfyller kraven har förmodligen redan ett jobb. Det gör det svårare att hitta rätt person till rätt tjänst.

 

Mellansektionsbild Hitta Rätt Medarbetare Experten Tipsar Magnusbergquist

Skapa själv rätt kandidat med kompetensutveckling

Den kanske bästa lösningen på problemet med kandidatbrist är att skapa den rätta kandidaten istället för att leta efter den. Det finns gott om drivna talanger på arbetsmarknaden som är fulla av potential, men som kanske saknar en viss specifik kompetens som gör att de inte möter de (för) högt ställda kraven från arbetsgivaren. Det går att kompetensutveckla de här personerna så att de blir den rätta personen. Det går med största sannolikhet snabbare att utbilda i det som saknas än det gör att leta efter någon som inte går att hitta.

På Lernia vet vi att det går att skapa den rätta kandidaten genom att komplettera med de kunskaper som behövs. Det är en långsiktig investering i kompetenta medarbetare som löser dilemmat med kandidatbristen. Vi erbjuder till exempel rekryteringsutbildningar och företagsutbildningar.Det hjälper duktig arbetskraft att matchas mot drivna arbetsgivare så att alla kan utvecklas och växa.

Tips från experten

Magnus Bergqvist är operativ chef för Lernia Bemanning och har mer än 16 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Enligt Magnus är kandidatbristen inget nytt fenomen utan någonting som kommer och går. ”Kandidatbrist är till stor del konjunkturberoende. I dag går det bra för Sverige och alla behöver rekrytera. Vi har inte färre sökande just nu, däremot söker vi fler personer. Det gör att tillgängligheten på vissa profiler blir mindre. De som uppfyller kraven har förmodligen redan ett jobb. Det gör det svårare att hitta rätt person till rätt tjänst.” säger Magnus.

Enligt Magnus kan de högt ställda kraven på kandidaterna komma i vägen för att hitta rätt person. Under perioder när det inte finns så stor efterfrågan ökar arbetsgivarna kraven, men när det sen svänger kan de högt ställda kraven bli ett hinder. Magnus menar att en lösning är att rekrytera baserat på potential: ”Ibland stirrar vi oss blinda på krav på utbildningar och erfarenhet och letar efter någon med exakt yrkesvana. Vissa krav är på en väldigt hög nivå i förhållande till vad man kanske egentligen behöver. Vilket gör att man exkluderar personer som hade kunnat göra ett jättebra jobb. Vi behöver titta mer på den potential personen har att göra ett bra jobb. Vi ger ofta rådet till våra kunder att titta närmare på bakgrunden till kompetensprofilen. Vilka krav är nödvändiga? Går det att lägga fokus på andra värden som gör det här till rätt person för jobbet?”

Magnus 3 tips till de som brottas med kandidatbrist

  1. Satsa på kandidatupplevelsen. Det är viktigt att göra upplevelsen bra så att inte kandidaten tvekar.
  2. Fundera över hur mycket krav har ni har i relation till hur mycket ni erbjuder? Ni behöver också kunna sälja in jobbet.
  3. Hur ser kravprofilen ut? Vad är ett måste och vad är bra att ha? Vilka personer inkluderar och exkluderar vi?