Skip to main content

Vad kostar en felrekrytering?

Om jag misslyckas med en rekrytering, hur kostsamt blir det egentligen för företaget?

Rekrytering av nya medarbetare riskerar att medföra höga utgifter – särskilt om allt inte blir som det var tänkt. Vi har bett Robert Jönsson, regionchef för Lernia bemanning, att tydliggöra vilka kostnader som kan uppstå vid en felrekrytering:

Det är inte lätt att hitta rätt kandidat för tjänsten du ska tillsätta. Mardrömsscenariot är att felrekrytera. Ändå händer det då och då – och det kan bli en dyr historia. Både de faktiska kostnaderna som lön för de månader som personen är anställd och de mer indirekta kostnaderna.

Rekryteringsprocessen

Kostnaden för hela rekryteringsprocessen blir ofta hög och avgörs av hur processen ser ut, vilka tester och andra delar som ingår. Dessutom måste du räkna in din egen nedlagda tid. Det går ofta åt många timmar till att hitta rätt kandidat.

Onboarding

Tänk på att du också har en kostnad för introduktion för personen. Att lära upp någon innebär dubbla löner en viss tid. Dessutom kanske du bekostar introduktionsutbildningar – helt i onödan.

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Tid kvar på företaget

Har du som arbetsgivare gjort rekryteringen på egen hand och inte anlitat en rekryteringskonsult så vet vi att personen ofta får vara kvar längre – och lönen tickar i väg. Du vill kanske först inte medge ditt misstag och har då mer översyn med att allt inte känns bra med den nya medarbetaren. Det skapar felaktigheter och irritation och till slut måste du agera. Anlitar du någon som rekryterar tenderar du att inte ha lika mycket överseende med medarbetarens brister, och påtalar misstaget snabbare.

Högre belastning

Som rekryterande chef får du en högre belastning eftersom problemet med felrekryteringen hamnar på ditt bord och du går ner i effektivitet.

Förlorad produktivitet

Det blir ett energitapp i hela arbetsgruppen och mest sannolikt en ökad belastning. Det som medarbetaren skulle ha gjort måste någon annan göra, eller så blir det helt enkelt inte gjort.

Skadat varumärke

Medarbetaren som rekryterats är troligtvis inte heller nöjd. Personen har kanske sagt upp sig från sitt tidigare jobb, är besviken över hur situationen utvecklat sig och är antagligen inte så nöjd med vare sig dig eller företaget. Detta kan slå tillbaka på varumärket. När du ska ersätta medarbetaren finns det också en risk för att vetskapen om att hen bara jobbade i tre månader tolkas negativt.

Robert Jönssons 3 tips: Så undviker du en felrekrytering

  1. Om jag ska reparera bilen väljer jag en auktoriserad verkstad som lagar bilar varje dag, inte en som gör det ett par gånger om året. Detsamma gäller för rekrytering. Det finns de som har som yrke att rekrytera, de rekryterar väldigt många personer varje år. Mitt tips är att använda dig av proffs som hjälper dig med rekryteringen.
  2. Gör skillnad på faktiska behov och önskelista. När du gör din kravspec är det lätt att du får med lite av varje. Om din kandidat lever upp till 80 procent av kravspecen, tänker du att det är good enough. Men om merparten av de 80 procenten ligger på önskelistan och inte på de faktiska kraven blir det sällan bra. Prioritera kravspecifikationen hårt: vad måste kandidaten ha?
  3. Tar du in någon med fel attityd så är det svårt att ändra på. Tar du in någon som inte kan jobbet kan du lära personen. Fundera igenom vilken miljö hen ska jobba i så att du hamnar rätt gällande krav på samarbeten och så vidare. Det är oftast lättare att rätta till kompetensbrister än brister i attityden till arbetet.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.