<
Fastighetstekniker i ventilationsrum
Yrkeshögskoleutbildning

VVS Projektledare

Vill du jobba med att leda och genomföra installationsrelaterade projekt inom VVS? Som Projektledare inom VVS jobbar du med olika typer av aktörer.


Om utbildningen

I utbildningen Projektledare VVS får du lära dig:

 • Ledarskap och ledarskapsteori.
 • Kommunikation och kommunikationsteorier.
 • Projektledning - från planering till genomförande samt uppföljning och utvärdering.
 • Entreprenadprocess, entreprenadjuridik och entreprenadekonomi.
 • Metoder, modeller samt de vanligaste installationssystemen.
 • Regler, standarder och ansvarsområden inom installationsområdet.
 • Dokumentation, besiktning och överlämnande.
 • Regelverk samt lagar och villkor inom arbetsmiljö. 
 • Analysera och tolka avtal, handlingar och beslutsunderlag.
 • Ekonomisk planering och upphandling enligt lagar och förordningar.
 • Organisera och leda ett team av medarbetare och underentreprenörer.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Här finns utbildningen

Distans Trollhättan/Västerås

Nästa start

2023-08-28

Längd

1 år

Ansökningsperiod

2023-02-15 till 2023-08-28

VVS Projektledare, Distans Trollhättan/Västerås

Poäng

200

Längd

1 år

Adress

Distans, Trollhättan/Västerås

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-02-15 till 2023-08-28

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Nästa kursstart i augusti 2023. Ansökan öppnar 15 februari. 

Övrig information

Distansutbildning med fyra fysiska träffar i Trollhättan/Västerås.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Arbetsmiljö, 10p

Ekonomi och kalkylering, 15p

Entreprenadjuridik, 20p

Installationssamordning, 15p

Jämställdhet och inkludering, 10p

Organisation och ledarskap, 20p

Projektledning, 30p

Regler och standarder, 10p

Upphandling och affärsmannaskap, 20p

LIA (Lärande i arbete), 30p

Examensarbete, 20p

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Yrkeserfarenhet

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Leda och genomföra installationsrelaterade projekt inom VVS.
 • Arbeta med olika aktörer.
 • Leda och styra den samordning som krävs för att nå definierade mål. 
 • Upphandla och leda drift och underhåll av installationsanläggningar.
 • Värdera och arbeta med entreprenadrätt inom yrkesområdet.
 • Ta fram ekonomiska beslutsunderlag och beräkningskalkyler.
 • Utveckla ansvarsområden inom jämställdhet och diskriminering i arbetet.
 • Identifiera, planera och genomföra arbetsmiljöinsatser.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Arbetsledare VVS
 • Konsult VVS 
 • Projektledare VVS

Dela gärna