Skip to main content
intro-section-logo

Bygglovshandläggare

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med praktisk bygglovshandläggning och uppdraget som tillsynsmyndighet? Sök till Bygglovshandläggare. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen får du lära dig:

Rådande lagstiftning. Du får lära dig kommunal- och förvaltningslagen och aktuell bygglagstiftning (PBL, BBR, PBF, & strandskyddet mm).

Stads- och samhällsplanering, arkitekturhistoria och kulturhistoriska byggnader samt arbetsmiljöfrågor

Hållbart byggande och aktuell miljölagstiftning såsom miljöbalken.

Arbetsprocesser och kvalitetskriterier. I detta ingår granskning av bygghandlingar, detaljplaner och annat utredningsmaterial för handläggning och beslut. 

Att planera, utföra samt identifiera resurser. I detta ingår att granska inkomna bygglovs- och tillsynsärenden med hänsyn till rådande lagstiftning, kravställan och verksamhetens uppdrag.

Att lösa sammansatta problem som kan uppkomma vid ärendehandläggning och tillsyn.

Byggnadsnämndens uppdrag, skyldigheter och möjligheter vad gäller sanktioner och föreläggande i de fall brister identifieras.  

Att fatta beslut i ärenden och kommunicera dessa i till exempel delegationsbeslut och tjänsteskrivelser. 

Att kommunicera åtaganden och lösningar med medborgare, medarbetare, politiker och näringslivet. Du lär dig att göra detta på ett öppet och tillgänglig sätt, på både engelska och svenska.  

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

  • Självständigt arbeta med bygglovshandläggning och tillsyn
  • Aktivt arbeta med analys och utvärdering av rutiner och metoder
  • Övervaka arbetet som bygglovshandläggare genom att till exempel kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt
  • Slutföra företagna projekt inom arbetsområdet
  • Reflektera över den egna rollen som en offentlig företrädare och tjänsteman
  • Förstå mjuka värden såsom empati, kommunikation och bemötande och hur de ska vara i fokus i kontakt med medborgare och andra intressenter

 

Efter utbildningen kan du jobba som:

Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektör eller Handläggare på byggnadsnämnd.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan