<
Vard Och Omsorg

Vård och omsorg

Vill du få möjligheten att jobba med unga och gamla inom vård, omsorg och hälsa? Trivs du med att ta hand om andra människor? Våra utbildningar inom vård och omsorg är både för dig som vill jobba nära människor och för dig som vill jobba mer administrativt.


Utbildningar inom vård och omsorg

Hos oss finns utbildningar till undersköterska och vårdbiträde för dig som vill få möjligheten att jobba på sjukhus, vårdcentral, äldreboende, gruppbostad eller som personlig assistent. Du jobbar nära patienten och därför är det viktigt att du har ett stort människointresse, tålamod och förmåga att förstå patienternas situation.

Alla utbildningar följer kraven för det nationella yrkespaketet för respektive utbildning. 

Goda chanser till jobb efteråt

Efter en avslutad utbildning till undersköterska kan du arbeta inom sjukvård, psykiatri, funktionshinder, hemtjänst och äldrevård. Andra vårdyrken som du kan utbilda dig till är exempelvis vård-, hälso- eller sjukvårdsadministratör, vårdbiträde, medicinsk sekreterare eller samordnare inom en verksamhet eller klinik. Att utbilda sig inom vård och omsorg ger goda möjligheter till jobb.

Utbildning inom Vård och omsorg