<
Betong (1)

Yrkesutbildning

Vad innebär det att plugga en yrkesutbildning, vilka studieformer finns och vilken passar bäst för dig? Det beror lite på hur dina gymnasiebetyg ser ut, hur du vill finansiera utbildningen och vad för sorts examen du vill ha. Vi hjälper dig hitta rätt i djungeln av uttryck.


Vad är en yrkesutbildning?

Yrkesutbildning finns inom flera olika yrken och branscher. Det går att läsa på plats eller på distans.

En viktig del av yrkesutbildningen är praktik. Precis som i utbildningar på högskolan finns det teoretiska kurser, men i yrkesutbildningen ligger betoningen på praktik. Praktiken kan även gå under namn som prao eller som hos oss på Lernia: lärande i arbete.

Praktiken innebär att man är ute på en riktig arbetsplats och får prova på riktiga arbetsuppgifter. Detta ger också en möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden. Erfarenheten från praktiken väger tungt när du sedan ska söka jobb inom ditt utbildningsområde.

Yrkesutbildning på gymnasienivå - komvux

 • Du söker en yrkesutbildning på komvux om du saknar gymnasiebetyg.
 • Yrkesutbildning passar dig som vet vilket yrke du vill jobba inom.
 • Målet med yrkesutbildningar på komvux är att du ska få den kunskap som behövs för att du ska få det jobb du söker inom yrket.
 • Lernia erbjuder komvuxutbildningar över hela landet.
 • Du gör alltid din ansökan till en utbildning hos den kommun du är folkbokförd i.
 • Du har rätt till bidrag och lån från CSN när du läser komvux hos Lernia.

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)

 • Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildning för dig som vill gå direkt mot en specifik yrkesroll.
 • För att kunna söka en YH-utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper.
 • Utbildningen består av självstudier i kombination med vanlig undervisning, grupparbeten och individuell handledning.
 • En del av utbildningen är praktik.
 • Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis.

Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning)

 • Det som tidigare hette KY-utbildning heter idag YH-utbildning. Det är ingen större skillnad på utbildningsformerna.
 • Precis som för YH-utbildningarna var målet med KY att förse arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft i bristyrken.
 • Under en övergångsperiod fanns YH och KY parallellt, men i slutet av 2013 upphörde KY-utbildningarna helt.
 • Har du en påbörjad KY-utbildning som du vill slutföra kan du ansöka till en likvärdig YH-utbildning - om det finns någon sådan.
 • Om du blir antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du läst inom ramen för KY.