<
Pexels Andrea Piacquadio 712513
Yrkeshögskola för företag

Samarbeta med Lernia Yrkeshögskola

Vi på Lernia Yrkeshögskola utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom nära samverkan med företag som bidrar både till framtagandet och genomförandet av våra utbildningar och kurser. För er organisation finns många fördelar med att samarbeta med oss på Lernia. Här kan ni läsa mer om olika sätt att engagera er på.


Jobba med våra utbildningsdeltagare

Ta emot en LIA-praktikant

LIA, lärande i arbete, är hjärtat i en yrkeshögskoleutbildning. Det är här våra utbildningsdeltagare får komma ut och lära sig yrkena de läser till, i verkligheten på en riktig arbetsplats. Att ta emot en yrkeshögskolestudent är att få lära känna en potentiellt framtida anställd – som kan bidra med både ny kunskap och kompetens direkt från skolbänken. Faktum är att de allra flesta får jobb direkt efter sin utbildning, inte sällan på sin LIA-plats. Vill ni vara med och välkomna framtidens personal? Kontakta oss för att få veta mer!

Kompetensutveckling för personal

Inom Yrkeshögskolan finns kurser som riktar sig till yrkesverksamma personer som vill kompetensutveckla sig inom ett efterfrågat område. Vi tar fram kurserna tillsammans med företag och organisationer och de är direkt anpassade efter era behov. Vi som anordnare ansöker om att bedriva en kurs hos Myndigheten för Yrkeshögskolan och det är kostnadsfritt för er som arbetsgivare. Utöver detta så arbetar vi på Lernia med företagsanpassade kurser som endast riktar sig mot er personal inom ett ämne där ni ser ett behov av kompetenshöjande insatser. Vi skräddarsyr kurser och innehåll helt efter era önskemål!

Kvinna Pa Intervju

Direktinflytande genom ledningsgruppen

Genom att delta i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning har ni direkt inflytande över utbildningens upplägg och innehåll. Här får ni möjlighet att identifiera och rekrytera talanger redan under studietiden, samt påverka de kunskaper och färdigheter som de får med sig. Ert deltagande i ledningsgruppen är en win-win-situation där både ni som organisation och vi som utbildningsanordnare drar nytta av varandras kunskaper och resurser för att främja kompetensförsörjningen. Och de studerande får upp ögonen för er som arbetsgivare.

Man Skriver Vid Datorn Lernia

Var med och ta fram en skräddarsydd utbildning

Ta fram utbildningar och påverka innehåll

Har ni ett kompetensbehov som det idag saknas relevanta utbildningar för? Vill ni påverka innehållet i utbildningarna så att de på bästa sätt matchar ert behov? Ta kontakt med oss idag för att vara med och ta fram yrkeshögskoleutbildningar och anpassa inriktningen efter er efterfrågan!

Istock 542107174

Gästföreläs för våra studerande

Gästföreläsning och undervisning

En yrkeshögskoleutbildning genomförs i nära samverkan med branschen. Det innebär att vi till exempel har gästföreläsare och lärare som är aktiva i yrkesområdet. Har ni ett expertisområde ni gärna vill undervisa inom, eller vill ni komma och gästföreläsa för våra studerande? Vi letar alltid efter nya personer som vill bidra med sin kunskap och förmedla den vidare.

Komvux Klassrum Kampanj

Våra YH-utbildningar

Investera i nästa generation yrkesverksamma

LIA – lärande i arbete

LIA – lärande i arbete – kallas den praktikperiod som ingår i en yrkeshögskoleutbildning och det är en viktig del både för den studerande och för er som företag. Genom att ta emot LIA-studenter investerar ni i nästa generation yrkesverksamma och stärker er konkurrenskraft och kompetensförsörjning. När ni öppnar dörrarna för LIA-studenter får ni inte bara tillfälle att forma framtida talanger – det kan även vara ett snabbspår till anställning. Den studerande har efter LIA-perioden en verksamhetsanpassad kunskap och är redo att gå ut i arbete hos er. Att engagera sig och ta emot LIA blir ett viktigt verktyg för Employer Branding där ni kan visa upp er organisation för nya kandidater.

Kontakta oss

Låter ett samarbete med yrkeshögskola som något för ditt företag?

Välkommen att ta kontakt med oss för att se hur vi kan samarbeta med just er.