<
Tva Personer Vid Datorer

Så bedöms olika typer av gymnasiebetyg

För att kunna bedöma om du har motsvarande kunskaper för behörighet till YH-utbildning tar vi bland annat hjälp av underlag från Myndigheten för yrkeshögskolestudier.


Motsvarande kunskaper kan du ha erhållit genom att bland annat ha:

  • Lägst betyget Godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01)
  • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01)
  • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg)
  • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan.


För att du ska uppfylla kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs det att du förutom att du uppfyller någon av punkterna ovan också har lägst betyget E, G eller 3 i alla följande ämnen:

  • Svenska 1 (Svenska A)
  • Engelska 5 (Engelska A)
  • Matematik 1 (Matematik A) eller motsvarande

Godkända betyg

Vi betraktar följande betyg som godkända:

  • kurser i Nya GY11/VUX12: betyg A, B, C, D och E
  • kurser från de nyare gymnasieprogrammen: betyg G, VG och MVG
  • kurser från de äldre gymnasielinjerna: betyg 3, 4 och 5

Hjälp med bedömning av behörighet

Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. De kan också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Myndigheten för yrkeshögskolestudiers webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av gymnasiebetyg.

Hitta din YH-utbildning hos Lernia