Skip to main content
intro-section-logo

Specialistundersköterska äldreomsorg

Yrkeshögskoleutbildning


Är du undersköterska och vill jobba med personcentrerad omvårdnad hos den äldre patienten? Plugga till specialistundersköterska inom äldreomsorg. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen leder till kunskaper inom:

 • det fysiska, psykiska och sociala åldrandet
 • geriatriska sjukdomar och behandlingar
 • symptom vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik, demenssjukdomar och kognitiv svikt
 • palliativ omvårdnad utifrån nationella riktlinjer
 • personcentrerad omvårdnad med korrekt vårddokumentation
 • riskbedömningar och förebyggande åtgärder som leder till individanpassade rehabiliteringsåtgärder
 • pedagogiskt ledarskap vid handledning av studerande och nyanställda
 • samordning vid interprofessionellt samarbete och arbetsledning
 • tekniska lösningar inom vård och omsorgsarbete

Du lär dig också om arbetsprocesser och kvalitetskriterier utifrån rådande lagar. Vi går igenom hur läkemedelshantering utförs. Du får kunskap om forskningsprocessens olika steg, teorier och metoder. Kvalitets- och utvecklingsarbete inom välfärdsteknik och omvårdnadsprocessen är i fokus. Du får kompetens i att planera, utföra och identifiera resurser inom rehabiliterande insatser.

Du lär dig att identifiera hälsofrämjande miljöer med hjälp av anpassade tekniklösningar på individ- och gruppnivå. Slutligen får du även färdigheter i att kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk. Du får introducera och genomföra utvecklingsarbete på både svenska och engelska.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • självständigt utföra personcentrerad omvårdnad baserad på individens behov
 • bemöta och kommunicera med patienter och anhöriga på ett professionellt sätt
 • arbeta förebyggande med hjälp av hälsofrämjande, digitala och medicinska anpassningar
 • främja välbefinnande och livskvalitet hos personer med åldersrelaterade sjukdomar
 • handleda andra i förändringsarbetet på ett sätt som leder till vidare lärande och professionell utveckling
 • leda och övervaka arbetet utifrån etiska regler och sekretess 
 • granska och utvärdera ditt yrkesmässiga förhållningssätt
 • slutföra projekt i yrkesrollen som specialiserad undersköterska

Efter utbildningen kan du jobba som:

Specialistundersköterska, Specialistutbildad undersköterska eller Undersköterska inom hemsjukvård. 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan