Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Reläskyddsspecialist


Gillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke? Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli! Det svenska elnätet håller på att förnyas och just reläskyddsspecialister kommer vara en av de viktigaste rollerna i det arbetet.

Om utbildningen

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det hjälper till att minska ett områdes påverkan när ett fel uppstår, så att så få hushåll som möjligt inte förlorar tillgången på el. Det svenska elnätet håller på att förnyas och reläskyddsspecialister kommer bli extra efterfrågade.

Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande och vill komma rakt in i elkraftsbranschen.

Utbildningen sker på distans med träffar Västerås. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma, obligatoriska träffar under utbildningen. Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar.

Företagen är med och bestämmer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du lär dig det du behöver och dina chanser att få jobb efter examen är riktigt bra! I den här utbildningen samarbetar vi med många av de största aktörerna i branschen såsom E.ON Elnät Sverige AB, Enercon, TJ Assidas Consulting, Eitech, Programma (Meggers), Infratek, Duscon och Schneider electric m.fl.

Lär dig mer om vad en reläskyddsspecialist gör.

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:

 

Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. 

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är ett roligt och ett realistiskt sätt att jobba på, som kommer likna ditt framtida yrke.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du har möjlighet till det.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns en lärare tillgänglig ca 8 timmar. Du kan när som helst kontakta din lärare och få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid för att ställa frågor och stämma av dina studier med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete där du omsätter dina kunskaper i praktiken. På företaget har du en egen handledare som ger dig riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Reläskyddsteknik introduktion

Grundläggande kunskaper om reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens sofistikerade system. Du lär dig också grunden om elnätskontroll, övervakningssystem och de olika typer av mätgivare som används för att mäta olika ström, spänning, frekvens, effekt mm.

Elnätens uppbyggnad

Lär dig om elnätens uppbyggnad med fokus på spänningsnivåer, övervakningssystem och ägarestrukturer. Vi tar upp kraven på driftsäkerhet och samordning av åtgärder vid avbrottshantering. Dessutom lär du dig om lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är aktuella för system och verksamheter.

Elnätens kontrollsystem

Behandlar kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt kopplar bort felaktiga apparater innan fel uppstår. Vi tar upp signalhanteringen mellan de anläggningsdelar som ska skyddas och kontrollanläggningen. Vi tittar på hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning, som håller igång elkraftnätens kontroll och om övervakningssystem, under störningar eller strömavbrott.

Kommunikationsmetoder

Utveckla din förmåga att identifiera, förstå och kunna använda de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar. Du får även kunskaper om de olika överföringsmedia som används för att knyta ihop kraftsystemets olika enheter från driftcentral till högspänningsställverk.

Provning, underhållsprovning och idrifttagning

Lär dig att utföra provning och underhållsprovning av olika typer av reläskydd och IED:er. Dessutom lär du dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och IED:er ingår.

Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt

I den här kursen pratar vi om hur moderna IED:er och reläskydd används för att skydda olika typer av skyddsobjekt. Kursen lär dig att använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner

Lär dig om hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device) och reläskydd mäter ström och spänning. Vi pratar även om vilken funktion som reläskyddet har att skydda. Kursen lär dig att använda datablad, funktionsbeskrivningar och inkopplingsanvisningar för att ställa in önskade värden och parametrar.

Smarta elnät

Kursen fokuserar helt på "Smarta Elnät", samlingsnamnet på den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Vi pratar även om vad som ligger bakom den snabba teknikutvecklingen inom området.

LIA

Du är ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 1a, 1b och 1c (Matematik A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Elkraftteknik (Elkompetens A och B)
 • Praktisk ellära (Ellära A och Växelström trefas och Elkvalitet)

3. Yrkeserfarenhet

Dokumenterad erfarenhet av elarbete inom eldistribution eller industri om minst 2 mån från yrkesarbete eller motsvarande praktik. Yrkeskunskaper kan valideras.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du ha yrkesroller såsom reläskyddstekniker, relätekniker, kontrollrumstekniker, stationsingenjör eller idrifttagare/provare. Du har lärt dig att utföra idrifttagning av system där reläskydd och Intelligent Electronic Device (IED:er) ingår, utföra programmering, inställningar, provning samt inkoppling och montering av olika typer av reläskydd och IED:er.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Distans Västerås


  • Längd: 1 år
  KURSFAKTA KURSFAKTA

  Reläskyddsspecialist, Distans Västerås

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  1 år

  Poäng

  Delkurs

  Poäng

  • Elnätens kontrollsystem 30 poäng
  • Elnätens uppbyggnad 15 poäng
  • Kommunikationsmetoder 15 poäng
  • LIA 40 poäng
  • Provning, underhållsprovning och idrifttagning 20 poäng
  • Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt 30 poäng
  • Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner 30 poäng
  • Reläskyddsteknik – introduktion 10 poäng
  • Smarta Elnät 10 poäng

  Plats

  Distans, Västerås

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande