Skip to main content
intro-section-logo

Reläskyddsspecialist

Yrkeshögskoleutbildning


Stora industriella satsningar kan leda till tredubblad efterfrågan på el det kommande decenniet– något dagens elnät ej klarar av. Samtidigt är det bara åtta år kvar till att flera av regeringens energi- och klimatmål ska uppnås genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. För att klara omställningen och en ökad efterfrågan på el behövs fler reläskyddsspecialister som har några av de viktigaste rollerna i omställningen.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Det finns ett stort behov av reläskyddsspecialister

Reläskydd är skyddssystemet i hela elkraftnätet. Det systemet hjälper till att minska ett områdes påverkan. När ett fel uppstår ska så få hushåll och företag som möjligt bli drabbade, och förlora tillgången till el. Det svenska elnätet har de senaste åren förnyats och reläskyddskompetens är och kommer fortsatt att vara extra efterfrågat. Elnätets styrsystem blir också än mer digitaliserat.  

Utbildningen passar dig som läst el- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande, och vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Den passar även dig som redan jobbar inom branschen, och vill utveckla dina teoretiska kunskaper om reläskyddsteknik och dess styrning. Många med angränsande roller uppskattar innehållet i denna utbildning.

Utbildningen sker på distans med träffar i Göteborg. Den kombinerar teoretiska kurser med praktiska färdigheter. Vi har gemensamma träffar under utbildningen. Det är viktigt att ha möjlighet att närvara på våra platsträffar, där vi tillsammans med vår samarbetspartner har tillgång till stationslabb. som är det närmaste man kan komma en riktig station ute i elkraftsnätet. Dessa tillfällen får du som studerande tillsammans med klass och utbildare, aktivt programmera och testa hur parametrar påverkar systemen, som du kommer att jobba med ”skarpt”, ute i elkraftssystemet. som innehåller laborationer och praktiskt programmerar och testar Kostnader för resor och uppehälle bekostar du som studerar själv. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en heltidsutbildning som pågår under ca 1 år. Den går på distans, och har upp till 6st obligatoriska platsträffar

På platsträffarna sker föreläsningar, diskussioner och laborationer. Vid laborationerna behöver du ha tillgång till egen bärbar pc medethernet -uttag, för att kunna programmera enheterna. I övrigt bedrivs utbildningen på distans via webb och lärportal, ungefär två förmiddagar i veckan. Det är mycket självständigt arbete med uppgiftsinlämningar av kurserna på egen hand, utifrån material i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).
Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Generellt bedrivs utbildningen på svenska, men delar av den kommer även att bedrivas på engelska, eftersom det finns dokumentation och instruktioner för system som endast är på engelska.

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En stor del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats.Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken under 8 veckor på våren. Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken.Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. . Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med företag i branschen. Du kan vara helt säker på att du lär dig det du behöver och dina chanser att kunna jobba i team inom området efter examen är riktigt bra.

I den här utbildningen samarbetar vi med många av de stora aktörerna i branschen, såsom Vattenfall Services, Megger Sweden, Vennergi, Commissioning Design Engineering Sweden, Assidas Consulting Eltel Networks Infranet, Nordic, Afry Energy, ABB, Siemens, One Nordic, E.ON, Eitech, Ellevio, Infratek, Afry, Sundsvall elnät, Mälarenergi elnät, Netcontrol, Sweab elteknik och Tekniska verken i Linköping.

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
Abbas berättar om vår YH-utbildning till reläskyddsspecialist.

Kurser inom reläskydd

I utbildningen finns flera kurser som lär dig mer kring reläskydd. Innehållet i utbildningen styrs främst av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att reläskyddsutbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb.

Preliminärt innehåll och upplägg är:

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Nu har du chans att gå en behörighetsgivande förutbildning (BFU)!

Saknar du Matematik 2?

Vi erbjuder ett begränsat antal platser på en behörighetsgivande förutbildning (BFU) i matematik 2 för dig som saknar detta. Kursen går digitalt under sommaren och ger dig de kunskaper i matematik som du behöver för att vara redo för den här utbildningen. Om du får en plats och sedan fixar BFU med godkänt resultat är du garanterad en plats på ordinarie YH-utbildning till höstens start.

Utbildningen är helt digital, genomförs under sommarmånaderna juni/juli och är CSN-berättigad.

För att anmäla dig till BFU behöver du först skicka in din ansökan till den YH-utbildning du vill gå. När vi har behandlat din ansökan så skickar vi ut ett meddelande till dig med mer information och möjlighet att anmäla dig till BFU.

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Har du många års erfarenhet men ingen examen inom området du arbetar?

Sök YH-flex!

YH-flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en större del av den yrkeshögskoleutbildning du söker.

Genom att tillgodoräkna större delen av innehållet får du en individuell plan för vilka delar du behöver läsa för att slutföra utbildningen och få ett examensbevis.

Du söker till YH flex genom att skicka ett mail till: yh-antagning@lernia.se och berätta vilken utbildning du vill söka. Du får mer information av oss samt material att fylla i.

Passar du som Reläskyddsspecialist?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Tycker du om elektronik?

Fråga 5 av 9

Tror du att du skulle trivas som chef?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Vad är det första du tänker när något går sönder?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Quiz

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom både teoretisk och praktisk signalhantering, reläskyddens användning och utveckling från elektromekanik till dagens system med IED:er. Du har också specialiserade kunskaper om elnätets kontrollsystem och anläggningar som vid fel automatiskt ska koppla bort apparater samt om hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning av elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem.  

Du kommer också att ha kunskap om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretiska och praktiska lagar och förordningar, föreskrifter och standarder som är aktuella för system och verksamheter där reläskydd har en viktig roll, IED:er och reläskydd för övervakning av ström och spänning samt som används för att skydda olika typer av skyddsobjekt.  

Yrkesroller 

  • Drifttagare 
  • Elkrafttekniker inom reläskydd 
  • Kontrollrumstekniker 
  • Reläskyddsspecialist 
  • Reläskyddstekniker 
  • Stationsingenjör   

Lön som reläskyddsspecialist

Vad du har för lön som reläskyddspecialist kan variera lite utifrån var i landet du bor och vad du har för tidigare erfarenhet. 

Datorer på bord

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan