Skip to main content
intro-section-logo

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Yrkeshögskoleutbildning


Är du intresserad av ett arbete där du gör skillnad i skolans värld och samarbetar med och stöttar lärare i deras vardag? Vill du vara en del av elevernas framtid i skolan? Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Lärarassistent med specialisering inom inkludering är en utbildning på heltid för dig som vill göra skillnad i skolans värld. En lärarassistent är ett stöd både i och utanför klassrummet. Det kan bland annat handla om att hjälpa enskilda elever vidare i sitt lärande och/eller språkutveckling.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Du kommer exempelvis att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med elever med inlärningssvårigheter och funktionsvariationer. Du kan också självständigt planera och utföra schemabrytande aktiviteter.

Du kommer att i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”. Kursen "Inkludering i skolan" behandlar stödjande av elever i deras integrationsprocess. För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Heltidsutbildningen sker på distans med 6 obligatoriska träffar under hela utbildningen. Utbildningen sker via schemalagda webbinarium ca 3 gånger i veckan som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Däremellan arbetar du med större inlämningar och uppgifter enskilt och/eller i grupp. Varje dag deltar du i den löpande undervisningen online. Alla uppgifter och allt studiematerial finns i Lernias lärportal och på Teams. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader i samband med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en modern dator med webbkamera och en stabil uppkoppling till internet.

Under din LIA-period (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

Efter utbildningen kan du jobba som lärarassistent, pedagogassistent, klassmentor, studiestödjare eller språkstödjare. Du har erhållit kunskaper om språkets betydelse för identitet och framgång och om olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, bakomliggande faktorer och hur man kan anpassa läromiljön för att göra den tillgänglig. Du har även goda kunskaper om skolans organisation i form av huvudmannaskap, elevhälsoteam, administration och hur dessa är reglerande.

 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar eftersom detta är en heltidsutbildning som motsvarar ca 40 timmar/vecka. Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Att kombinera arbete och studier kan vara svårt och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen.

 

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. Din LIA (lärande i arbete = praktik) genomför du på en arbetsplats. Du ska under LIA omsätta dina kunskaper i praktiken. 

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretiskt och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. Under din LIA-period följer du företagets arbetstider.

LIA ger dig nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Om urvalsprocessen för Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Passar du som lärarassistent med specialisering inom inkludering?

Gillar du att jobba i team med andra?

Fråga 1 av 9

Vad föredrar du?

Fråga 2 av 9

Vad gör du helst?

Fråga 3 av 9

Hur löser du helst problem?

Fråga 4 av 9

Hur gillar du att förklara saker för andra?

Fråga 5 av 9

Hur känner du kring att ha lagar och regler som styr ditt arbete?

Fråga 6 av 9

Vad gör du helst på fritiden?

Fråga 7 av 9

Hur känner du kring datorer?

Fråga 8 av 9

Brukar du störa dig på andras skrivfel och stavfel?

Fråga 9 av 9

Nu syns din profil i diagrammet!

Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

Yrkesprofil

Din profil


Quiz

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Du kan jobba som lärarassistent, studiehandledare eller språkledare

Efter utbildningen kan du jobba som

  • lärarassistent
  • pedagogassistent
  • administrativ lärarassistent
  • studiehandledare
  • språkledare

 

Vad kan man tjäna i lön som lärarassistent?

Vad du tjänar i lön som lärarassistent beror på flera saker. Det beror bland annat på var du bor, vad du jobbat med tidigare och hur gammal du är. Enligt SCB tjänar en lärarassistent ungefär 25 000 kr i lön.

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan