<
Svets Student
Yrkeshögskoleutbildning

Internationell svetsspecialist

Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi? Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.


video

Internationell svetsspecialist

Violetta berättar om YH-utbildningen till internationell svetsspecialist.

Om utbildningen

Hur blir man internationell svetsare?

Internationell svetsspecialist är en heltidsutbildning på distans, med 10 obligatoriska platsträffar i Trollhättan.  

Utbildningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kompetens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare har förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlighet att utföra oförstörande provning på nivå 1. De förkunskaper som Svetskommissionen kräver för den här utbildningen är tre till fem års yrkeserfarenhet beroende på vilken utbildningsnivå man har och det förutsätter att den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser med sig in i utbildningen. Denna utbildning är till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna, något vi inte kan se finns inom någon annan form för utbildning än YH.

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

  • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
  • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
  • Självständigt arbete utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
  • Utbildningen innehåller 10 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Praktik- och samarbetsorganisationer

YH-utbildningen till internationell svetsspecialist genomförs i samverkan med flera både större och mindre företag.

Kurslitteratur

Svetshandbok Karlebo-serien. ISBN: 978-91-47-11291-3.

Materiallära för svetsare, ISBN: 978-91-47-01309-8.

SIS handbok 530. SIS.

SIS handbok 531. SIS.

Tänk på att skaffa kurslitteraturen i tid och att det är de senaste utgåvorna som införskaffas. Särskilt viktigt när det gäller SIS handböckerna eftersom de revideras med jämna mellanrum.

OBS, finns litteraturen enbart att köpa som E-bok så går det bra.

Framtidsutsikter

Att utbilda sig till internationell svetsare är ett bra val om man vill kunna få jobb på lång sikt. Svetsare listas som ett yrke där konkurrensen är fortsatt mycket liten. Tillverkningsindustrin beräknas ha en fortsatt stor brist på arbetskraft även på längre sikt. Genom möjlig fortbildning öppnas fler karriärvägar inom yrket och så även intresset.

Här finns utbildningen

Distans Skellefteå

Nästa start

2023-08-28

Längd

Heltid 1 år

Ansökningsperiod

2023-02-15 till 2023-08-21

Internationell svetsspecialist, Distans Skellefteå

Poäng

240

Längd

Heltid 1 år

Adress

Distans, Skellefteå

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-02-15 till 2023-08-21

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Nästa kursstart är i augusti 2023. 

Övrig information

Utbildningen sker på distans med tio fysiska platsträffar i Skellefteå.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Beredning

Konstruktion för svetsning

Materiallära/Metallurgi

Oförstörande provning nivå 1

Praktisk svetsning

Projektledning

Svetsmetoder och utrustning

Tillverkning och kvalitetssäkring

LIA 1

LIA 2

Examensarbete

För vem

För att söka till internationell svetsspecialist krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i någon av följande kurser från gymnasieskolan

Minst tre års yrkeserfarenhet

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Antagningsprocessen för denna utbildning sker i fyra steg

Efter utbildningen

Efter yh-utbildningen till internationell svetsspecialist har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt gällande svetsmetoderna TIG, MIG/MAG, rörelektrod, MMA, gas, motstånds, pulverbågs, plasma- elektron- samt laser, friktions-, explosions- och elektroslagg. Kunskaper om olika material och legeringar av dessa.

Överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden för Visuell provning (VT), Provning med penetrant (PT), Magnetpulverprovning (MT) och Ultraljudprovning (UT). Även om hur hälsa och säkerhet hålls hög på en arbetsplats samt arbetsmetoder som möjliggör god ekonomi och hög produktivitet på en svetsarbetsplats.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom svetsbranschen och om hur svetsade konstruktioner med främst statisk belastning, främst cyklisk belastning och med främst tryckbelastad utrustning beter sig. Men även vad krävs för att bli en bra ledare, hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats samt hur man kan jobba med lagarbete och förbättringsarbete.

Kunskaper om svetsning av armeringsjärn, oförstörande provning, defekter och acceptansnivåer, vad som ingår i begreppen beredning och balansering, hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas, grunderna i balansering av taktade flöden samt att känna till alternativ till taktade flöden samt dess fördelar/nackdelar.

Jobba som internationell svetsspecialist

När du är klar med utbildningen kan arbeta som flera olika yrken. Till exempel:

  • Internationell svetsspecialist.
  • Arbetsledare svets.
  • Svetsansvarig inom tillverkning och konstruktion.
  • Lärare inom godkänd IW-utbildning

Lön som internationell svetsspecialist

Vad du tjänar som svetsare eller internationell svetsspecialist beror på lite olika faktorer. Till exempel var du bor, hur gammal du är och vad du har för tidigare erfarenhet. Här kan du se vad en svetsare tjänar i medellön enligt SCB. 

Dela gärna