Yrkeshögskoleutbildning

Internationell svetsspecialist


Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi? Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.

Nästa kursstart är höstterminen 2021

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen är på distans, med 10 obligatoriska platsträffar i Trollhättan. Vi erbjuder Ronneby som satellitort där vissa praktiska delar i utbildningen som inte behöver utföras i Trollhättan kan utföras. 

Utbildningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kompetens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare eller person med svetsrelaterad yrkeserfarenhet utbildad på YH-nivå och vår utbildning har förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlighet att utföra oförstörande provning på nivå 1. De förkunskaper som Svetskommissionen kräver för den här utbildningen är tre till fem års yrkeserfarenhet beroende på vilken utbildningsnivå man har och det förutsätter att den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser med sig in i utbildningen. Denna utbildning är till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna, något vi inte kan se finns inom någon annan form för utbildning än YH.

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

 • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
 • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Självständigt arbete utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
 • Utbildningen innehåller 10 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.


Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med flera både större och mindre företag.

Framtidsutsikter

Svetsare listas som ett yrke där konkurrensen är fortsatt mycket liten. Tillverkningsindustrin beräknas ha en fortsatt stor brist på arbetskraft även på längre sikt. Genom möjlig fortbildning öppnas fler karriärvägar inom yrket och så även intresset.

Ladda ned blanketten Val av studieort som måste bifogas i ansökan.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

 1. Behörighet till Yrkeshögskolan
 2. Godkända betyg i någon av följande utbildningar:
 • Gymnasieskolans Industritekniska program med svetsinriktning

 • Slutbetyg från verkstadsskola 2 år plåt och svetslinje

 • IW-utbildning med Diplom

 • Eller annan svetsutbildning som svetskommissionen bedömer likvärdig som ovanstående och godkända gymnasiebetyg

OCH

Yrkeserfarenhet

3 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Du ska även ha dokumenterad yrkeserfarenhet av svetsrelaterat arbete i minst tre år.

ELLER

Du kan även söka in om du har minst 5 års svetsrelaterad yrkeserfarenhet. 

Vid ansökan av detta alternativ kommer du att få göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov för att se om du har den kunskap som behövs för att bli behörig.

Du måste kunna verifiera ovanstående med arbetsgivarintyg/ tjänsteintyg som beskriver svetsrelaterat arbete, betyg och kompetensbevis. Observera att ett anställningsavtal inte räknas och att intygen behöver ha datum och underskrift av den som har verifierat och utfärdat intygen.

Alla ansökningar sammanställs och skickas till svetskommissionen för slutgranskning.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Läs mer om meritpoäng

 

Antagningsprocessen för denna utbildningen sker i 4 steg

 1. Behörighetsprövning
  Första granskning görs ansökningar av Lernia
 2. Svetskommissionen utför de slutgiltiga granskningen vilka som är behöriga.
 3. Urval
  Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De behöriga sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov
 4. Antagning
  Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 3. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt gällande svetsmetoderna TIG, MIG/MAG, rörelektrod, MMA, gas, motstånds, pulverbågs, plasma- elektron- samt laser, friktions-, explosions- och elektroslagg. Kunskaper om olika material och legeringar av dessa.

Överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden för Visuell provning (VT), Provning med penetrant (PT), Magnetpulverprovning (MT) och Ultraljudprovning (UT). Även om hur hälsa och säkerhet hålls hög på en arbetsplats samt arbetsmetoder som möjliggör god ekonomi och hög produktivitet på en svetsarbetsplats.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom svetsbranschen och om hur svetsade konstruktioner med främst statisk belastning, främst cyklisk belastning och med främst tryckbelastad utrustning beter sig. Men även vad krävs för att bli en bra ledare, hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats samt hur man kan jobba med lagarbete och förbättringsarbete.

Kunskaper om svetsning av armeringsjärn, oförstörande provning, defekter och acceptansnivåer, vad som ingår i begreppen beredning och balansering, hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas, grunderna i balansering av taktade flöden samt att känna till alternativ till taktade flöden samt dess fördelar/nackdelar.

Yrkesroller

 

Internationell svetsspecialist, arbetsledare svets, svetsansvarig inom tillverkning och konstruktion

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna