Skip to main content
intro-section-logo

Internationell svetsspecialist

Yrkeshögskoleutbildning


Har du arbetat som svetsare några år och vill fördjupa dina kunskaper inom svetsteknologi? Många företag inom tillverkningsindustrin har behov av internationella svetsspecialister. Efter godkänd examinering kan du arbeta både i Sverige och utomlands.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
Violetta berättar om YH-utbildningen till internationell svetsspecialist.

Hur blir man internationell svetsare?

Internationell svetsspecialist är en heltidsutbildning på distans.

Utbildningen är eftergymnasial och yrkesrollen kräver därför högre kompetens att utföra svetsrelaterade jobb. En kvalificerad svetsare har förståelse för många olika svetsmetoder och material samt möjlighet att utföra oförstörande provning på nivå 1. De förkunskaper som Svetskommissionen kräver för den här utbildningen är tre till fem års yrkeserfarenhet beroende på vilken utbildningsnivå man har och det förutsätter att den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser med sig in i utbildningen. Denna utbildning är till stor del teoretisk men ställer höga krav på de praktiska bitarna, något vi inte kan se finns inom någon annan form för utbildning än YH.

Utbildningens upplägg

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

För att kunna studera på distans krävs att du har en dator (vi förespråkar PC eftersom det går bäst ihop med vårt utbildningsmaterial), webbkamera och ett headset.

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande:

  • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
  • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
  • Självständigt arbete utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.
  • Utbildningen innehåller 10 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Du söker LIA-plats själv. Skolan har en skyldighet att se till att samtliga studerande erbjuds en LIA-plats. Det kan dock innebära att LIA-platsen inte blir i närheten av din hemort, utan på orten som utbildningen utgår från, och i så fall står du för eventuella rese- och logikostnader själv.

 

Kurslitteratur

Svetshandbok Karlebo-serien. ISBN: 978-91-47-11291-3.

Materiallära för svetsare, ISBN: 978-91-47-01309-8.

SIS handbok 530. SIS.

SIS handbok 531. SIS.

Tänk på att skaffa kurslitteraturen i tid och att det är de senaste utgåvorna som införskaffas. Särskilt viktigt när det gäller SIS handböckerna eftersom de revideras med jämna mellanrum.

OBS, finns litteraturen enbart att köpa som E-bok så går det bra.

 

Framtidsutsikter

Att utbilda sig till internationell svetsare är ett bra val om man vill kunna få jobb på lång sikt. Svetsare listas som ett yrke där konkurrensen är fortsatt mycket liten. Tillverkningsindustrin beräknas ha en fortsatt stor brist på arbetskraft även på längre sikt. Genom möjlig fortbildning öppnas fler karriärvägar inom yrket och så även intresset.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka till internationell svetsspecialist krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter yh-utbildningen till internationell svetsspecialist har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt gällande svetsmetoderna TIG, MIG/MAG, rörelektrod, MMA, gas, motstånds, pulverbågs, plasma- elektron- samt laser, friktions-, explosions- och elektroslagg. Kunskaper om olika material och legeringar av dessa.

Överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden för Visuell provning (VT), Provning med penetrant (PT), Magnetpulverprovning (MT) och Ultraljudprovning (UT). Även om hur hälsa och säkerhet hålls hög på en arbetsplats samt arbetsmetoder som möjliggör god ekonomi och hög produktivitet på en svetsarbetsplats.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom svetsbranschen och om hur svetsade konstruktioner med främst statisk belastning, främst cyklisk belastning och med främst tryckbelastad utrustning beter sig. Men även vad krävs för att bli en bra ledare, hur man skapar en väl fungerande grupp på en arbetsplats samt hur man kan jobba med lagarbete och förbättringsarbete.

Kunskaper om svetsning av armeringsjärn, oförstörande provning, defekter och acceptansnivåer, vad som ingår i begreppen beredning och balansering, hur man får kunskap om produkter och hur de ska serietillverkas, grunderna i balansering av taktade flöden samt att känna till alternativ till taktade flöden samt dess fördelar/nackdelar.

Jobba som internationell svetsspecialist

När du är klar med utbildningen kan arbeta som flera olika yrken. Till exempel:

  • Internationell svetsspecialist.
  • Arbetsledare svets.
  • Svetsansvarig inom tillverkning och konstruktion.
  • Lärare inom godkänd IW-utbildning

Lön som internationell svetsspecialist

Vad du tjänar som svetsare eller internationell svetsspecialist beror på lite olika faktorer. Till exempel var du bor, hur gammal du är och vad du har för tidigare erfarenhet. Här kan du se vad en svetsare tjänar i medellön enligt SCB.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan