Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 650

(Vardagar 08.00-16.30)

Kundchatt

(Vardagar 08.30-15.00)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Hälso- och sjukvårds­administratör


Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan vår utbildning vara helt rätt för dig.

Om utbildningen

En utbildning för dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA). En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Förenade Care och Malmö Högskola med fler.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Du lär dig om den friska kroppen, vanliga sjukdomstillstånd och basal behandling för dessa. Kursen är kopplad till delkursen E-hälsa, fördjupning.

Vi lär oss om olika arbetsmiljömodeller och socialpsykologiska teorier kopplade till arbetsvetenskapliga modeller. Vi tittar även på föränderligheten i dagens arbetsliv och den påverkan det har för arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Vi går igenom grundläggande kommunikationsteori, bemötande i vården utifrån yrkesrollen, policy för bemötande och likabehandling i regionen och svensk diskrimineringslagstiftning.

I grundkursen behandlar vi grundläggande vårddokumentation och elektroniska processer och kommunikation i vården.

I kursen E-hälsa, fördjupning går vi närmare in på vårddokumentation. Vi lär oss om hur hälso- och sjukvårdens styrande lagar, författningar, praxis och rekommendationer fungerar. Vi tittar även på säker patientinformation inom vård och omsorg, primär- och sekundär klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder. Dessutom går vi igenom medicinsk terminologi där vi lär oss om vilka ord och uttryck som förekommer inom vården.

I examensarbetet genomför du ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats, med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. I kursen ingår också att opponera på ett annat examensarbete.

Grundkursen går igenom grundläggande statistik och en sammanställning av information och data.

I Hälsoinformatik, fördjupning går vi igenom statistiska begrepp, undersökningar och undersökningsmetoder med dess styrkor och svagheter samt en sammanställning och presentation av statistisk information.

I kursen Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik går vi närmare in på hur en hälso- och sjukvårdsadministratörs arbetsområde kan se ut. Vi tar upp om lärande och planering, gruppdynamik och projektarbeten. Hur du som studerande har inflytande på YH-utbildningar samt lite kring utbildningens rapporter och syften med dem, dess uppbyggnad och tillhörande presentation.

I kursen lär vi oss svenska i muntliga och skriftliga yrkessituationer, hur retoriska modeller fungerar och mer om språkriktighet.

I LIA 1, lärande i arbete (praktik), får du lära dig mer om hur LIA-platsen är kopplad till sjukvårdsregionen och hur det fungerar med patientkontakt, patientadministration samt e-hälsa och patientinformation.

I LIA 2, lärande i arbete 2 (praktik), går vi igenom mer om dokumentation, kommunikation och patientadministration. Vi tar även upp om arbetsplatsmöten, arbetsplatsen, dess verksamhetsstyrning och planering kring den.

I sista LIA-kursen går vi igenom lite mer om samtliga arbetsuppgifter inom vårdadministration såsom organisation och verksamhetsplanering, arbetsmiljö, ledarskap och hur det är att arbeta i projekt.

Medicinsk engelska fokuserar på yrkesrollen och dess krav på kompetens i medicinsk engelska, användbar medicinsk terminologi och ord samt kommunikation och relevant användning av medicinska begrepp.

I denna kurs tittar vi närmare på hälso- och sjukvårdens organisation och politisk och ekonomisk styrning. Dessutom patientens rättigheter och hälso- och sjukvårdsrätt.

I kursen om ledarskap tittar vi närmare på olika ledarskapsteorier och modeller för projektledning inom hälso- och sjukvården. Vi går igenom teorier kring handledning och lärande och berör dessutom grundläggande arbetsrätt.

Verksamhetsutvecklingskursen tar upp om grundläggande verksamhetsutveckling och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården, såsom begrepp, modeller, funktioner, prioriteringsprocesser.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

1. Behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G):

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2 (Svenska eller Svenska som andraspråk A och B)
 • Engelska 5 och 6 (Engelska A och B)
 • Matematik 1 (Matematik A)
 • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterade datorkunskaperkan vara till exempel en gymnasieexamen eller yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov, poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som administratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Välj kursort

 • Malmö


  • Nordenskiöldsgatan 13
  • Nästa kursstart: Augusti 2018
  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Hälso- och sjukvårds--administratör, Malmö

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Kurs

  Poäng

  • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 20
  • Arbetspsykologi 15
  • Bemötande och patientinformation 15
  • E-hälsa, grund 15
  • E-hälsa, fördjupning 40
  • Examensarbete 25
  • Hälsoinformatik, grund 15
  • Hälsoinformatik, fördjupning 30
  • Introduktion, yrkesroll, projekt och pedagogik 10
  • Kommunikativ svenska 15
  • LIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisation 15
  • LIA 2, Dokumentation, verksamhetsutveckling och informatik 45
  • LIA 3, Vårdadministration och projekt 40
  • Medicinsk engelska 25
  • Offentlig förvaltning/planera och styra hälso- och sjukvård 30
  • Utvecklande ledarskap, projektledning och arbetsrätt 20
  • Verksamhetsutveckling 25

  Plats

  Nordenskiöldsgatan 13, Malmö

  Nästa kursstart

  Augusti 2018

  Ansökningsperiod

  2018-02-15 till 2018-04-15

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Dela gärna