Skip to main content
intro-section-logo

Hälso- och sjukvårds­administratör

Yrkeshögskoleutbildning


Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan borde du plugga vår yh-utbildning Hälso- och sjukvårds­administratör!

I samarbete med

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Att plugga vår yh-utbildning till hälso- och sjukvårds­administratör passar dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill jobba som vårdadministratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.

Du läser utbildningen på plats i Malmö

Detta är en heltidsutbildning som du läser på plats i Malmö – men en stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och LIA (Praktik). 

Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering.

Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs. Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö kommun med flera. 

Du blir tilldelad en praktikplats inom Region Skåne

Under utbildningen kommer du bli tilldelad en LIA-plats av oss. Du kommer vara på samma LIA-plats under samtliga LIA-perioder. Praktikplatserna finns inom Region Skåne. Förbered dig därför på att du kan få en LIA-plats utanför din hemkommun.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Om urvalsprocessen för Hälso-sjukvårdsadministratör

Efter utbildningen

Efter examen kan du jobba som vårdadministratör inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Specifika yrkesroller är till exempel medicinsk sekreterare med olika inriktningar, som medicinsk dokumentation, personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning. Andra tänkbara roller är chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

Vad har en vårdadministratör för lön?

Vad man har för lön när man jobbar som vårdadministratör? Det kan variera. Bland annat beror det på var i landet du bor, vad du ska arbeta med, hur gammal du är samt vad du har för tidigare erfarenhet. Idag är medellönen för en vårdadministratör i Sverige ungefär 28 100 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan