<
Man Ler Framför Dator I Kontor
Yrkeshögskoleutbildning

Hållbarhetsspecialist inriktning hållbarhetsredovisning

Vill du vara med och bidra till en bättre värld? Genom att jobba med hållbarhetsfrågor är du med och påverkar. är den här utbildningen perfekt för dig. Du får lära dig allt du behöver för att kunna skapa, driva och utvärdera hållbarhetsprojekt i olika typer av organisationer.


Vi väntar på svar!

Den 11 januari 2024 får vi besked om tilldelning av denna utbildning från MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan. Vår avsikt och önskan är att starta den här utbildningen hösten 2024.

Om utbildningen

Som hållbarhetsspecialist kan du berätta om ditt hållbarhetsarbete på ett tydligt och övertygande sätt till olika målgrupper. Du får en yrkeshögskoleexamen som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och kan jobba som flera olika titlar. Till exempel som:

  • Hållbarhetsspecialist.
  • Hållbarhetsredovisare.
  • Hållbarhetskonsult. 

Utbildningen har ett nära samarbete med arbetslivet och du kommer även få chans att både träffa och samarbeta med potentiella arbetsgivare under studietiden. Utbildningen är anpassad till vad arbetsgivarna söker och vill ha när det gäller kompetens inom hållbarhet. 

Utbildning på distans med platsträffar

Utbildningen är på distans och har sex obligatoriska platsträffar i Luleå eller Lycksele. Allt material under utbildningen finns i vår digitala plattform och du har regelbunden kontakt med lärare och studiekamrater via Teams, webbmöten, chatt och forum.

Du får praktiska övningar och projektarbeten som du redovisar digitalt eller på plats vid platsträffarna. Du har också möjlighet att delta i studiebesök, seminarier och workshops. Det här är en distansutbildning som går på heltid och därför kräver heltidsstudier.

Tva Personer Vid Datorer

En stor del av utbildningen är du ute på en arbetsplats

En stor del av utbildningen består av lärande i arbete (LIA) där du får pröva på att arbeta som hållbarhetsspecialist. Du får en handledare som stöttar dig under din LIA-period och ger dig feedback på ditt arbete. Du får också pröva dina kunskaper i verkligheten samtidigt som du knyter kontakter med potentiella arbetsgivare. 

Kvinna Pa Intervju

Här finns utbildningen

Distans Luleå/Lycksele

Nästa start

Vi väntar svar på tilldelning som kommer i januari, men hoppas kunna erbjuda denna utbildning med start hösten 2024.

Längd

2 år

Ansökningsperiod

Hållbarhetsspecialist inriktning hållbarhetsredovisning, Distans Luleå/Lycksele

Poäng

400

Längd

2 år

Adress

, Distans Luleå/Lycksele

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod

Bra att veta

  • I utbildningen ingår sex obligatoriska platsträffar med examinationer. Dessa platsträffar kommer att vara i Luleå eller Lycksele.
  • Platsträffarna pågår i 2-3 dagar per tillfälle. Resor och uppehälle ingår inte i utbildningen utan bekostas av dig som studerande.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Hållbarhet och hållbar utveckling, 30 p

Lagstiftning inom hållbarhetsområdet, 35 p

Strategisk hållbarhet - Metoder och verktyg, 35 p

Hållbarhetsredovisning - Introduktion, 30 p 

Hållbarhet i inköp och upphandling, 20 p 

LIA, Lärande i arbete 1, 30 p

Hållbarhetskommunikation, 20 p

Projektledning, 20 p

Hållbarhetsredovisning – Fördjupning, 40 p  

Strategisk hållbarhet – Fördjupning, 40 p

LIA (Lärande i arbete) 2, 70 p  

Examensarbete, 30 p 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter examen kan du jobba med att förbättra hållbar utveckling i olika organisationer. Du kan till exempel arbeta med att planera, genomföra och följa upp organisationens hållbarhetsarbete. Du kan även analysera organisationens påverkan på miljö, sociala och ekonomiska aspekter och ge förslag på förbättringar.

Du kommer kunna utforma och införa hållbarhetsstrategier som följer globala och nationella hållbarhetsmål. Du kan till exempel jobba som anställd eller konsult på arbetsplatser som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Här kan du genomföra hållbarhetsanalyser, väsentlighetsanalyser, riskanalyser och intressentanalyser för att se vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Vad tjänar en hållbarhetsspecialist i lön?

Vad man får för ingångslön som hållbarhetsspecialist varierar beroende på var du arbetar, din utbildning och din erfarenhet.

Enligt olika källor ligger den genomsnittliga ingångslönen omkring 43 000 kr i månaden.  

Mobil Och Betalkort