<
Kvinna I Kontorsmiljo
Yrkeshögskoleutbildning

Försäljningsingenjör El och automation

Vill du jobba med el- och automationskomponenter och samtidigt ha kundkontakt? Som Försäljningsingenjör jobbar du både med teknisk data och människor.


Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig:

 • Om el- och automationssystem.
 • Om elkomponenter och dess funktioner.
 • Ritningsläsning och grundläggande verkstadsteknik.
 • Företagsekonomi och kalkylering.
 • Robotik och hur robotar samverkar i ett system.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom programmering/kommunikation.
 • Programmeringsmetoder och hur produkter kommunicerar med varandra i gränssnitt/protokoll.
 • Enklare beteendevetenskap och hantering av olika beteenden i säljsammanhang.
 • Förstå olika typer av personligheter i mötet med kunden.
 • Marknadsföring, målgruppsanalys, segmentering och marknadsföringskanaler.
 • Försäljningsteknik, argumentationsteknik och säljhjälpmedel.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Här finns utbildningen

Distans Malmö/Göteborg

Ansökan stängd

Nästa start

2023-08-28

Längd

2 år

Ansökningsperiod

2023-02-15 till 2023-09-01

Försäljningsingenjör El och automation, Distans Malmö/Göteborg

Poäng

400

Längd

2 år

Adress

Distans, Malmö/Göteborg

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-02-15 till 2023-09-01

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Nästa kursstart är i augusti 2023.

Övrig information

I utbildningen ingår 6 obligatoriska platsträffar med laborationer och examinerande moment. Dessa platsträffar kommer att förläggas på Norra Ågatan 10 i Göteborg.

Platsträffarna pågår i 2-3 dagar per tillfälle.

Resor och uppehälle ingår inte i utbildningen utan bekostas av den studerande.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Mekanik/verkstadsteknik, 5p

Ellära lik-/växelström, 10p

Enfas- och trefassystem, 10p

Automationssystem 1, 55p

Automationssystem 2 , 55p

Företagsekonomi, 15p

Försäljningsteknik, 50p

Psykologi, 20p

Kalkylering, 20p

Taktisk marknadsföring, 30p

LIA (Lärande i arbete) 1, 50p

LIA (Lärande i arbete) 2, 50p

Examensarbete, 30p

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Utföra kopplingar med automation/elkomponenter. Exempel på dessa är pneumatik, givare och motorsystem.
 • Programmera en robot och applicera den i ett sammanbyggt system bestående av el/automationskomponenter.
 • Programmera PLC och mikrodator samt koppla samman PLC med el/automationssystem. 
 • Slutföra projekt inom ekonomi. Du kan skapa priskalkyler och resultat- och balansräkning. Du förstår hur dessa påverkar lönsamheten i företaget.
 • Utveckla målgruppsanalyser och marknadens segmentering.
 • Välja rätt marknadsföringskanal för budskapet.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Försäljningsingenjör inom el och automation.

Dela gärna