Skip to main content
intro-section-logo

Digitaliseringsutvecklare Smarta hus

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med att arbeta fram förslag på automations- och industriella IoT-system? Som digitaliseringsutvecklare inom smarta hus arbetar du för en klimatsmart, energieffektiv och automatiserad fastighet.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen får du kunskaper om:

 • Hur tekniska system och lösningar anpassas och implementeras i byggnader för att tillgodose verksamheters behov.
 • Hur allt från ventilationssystem och ljusstyrning till temperaturer och plötsliga spänningsförluster kan övervakas från appar.  
 • Programmering och installering av IT/överordnade system och Cloud-tjänster för fastigheter.
 • Systemlösningar som skapar värde för fastighetsägare och verksamhet.
 • Nya industriella IoT-applikationer och hur de implementeras i befintliga automationssystem.
 • Att bygga system med hög IT-säkerhet och robusthet.
 • Standarder för utveckling och konstruktion av applikationer.
 • Hur byggprocessen fungerar och hur styrinstallationerna kommer in i byggprocessen.
 • Energioptimering av byggnader med hjälp av värmeväxlare, värmepumpar och koldioxidstyrning.
 • Närvarostyrning av ventilation och belysning.
 • Grunderna i arbetsmiljölagstiftningen samt säkerhetskrav.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Ge förslag på hur automations- och industriella IoT-system kan användas för en klimatsmart, energieffektiv och automatiserad fastighet.
 • Implementera IoT-applikationer inom fastighetsapplikationer.
 • Se till att fastigheterna fungerar säkert och användarvänligt med hjälp av automatisering av styrsystemsapplikationer.
 • Bedöma positiva och negativa effekter som ett system och en verksamhet har på hållbarhet.
 • Hjälpa verksamheter vid projektering av olika lösningar i Cloud-applikationer.
 • Hjälpa verksamheter med energieffektivisering genom automationslösningar och Cloud-tjänster.
 • Hjälpa verksamheter i arbetet med klimatsmarta byggnader genom mätning uppföljning och kontroll.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Digitaliseringsutvecklare för smarta hus
 • Entreprenör/Installatör inom säkerhetsteknik och integrerade installationer i fastigheter
 • Konsult inom fastighetsautomation/smarta hus och säkerhetsteknik
 • Systemutvecklare inom området IT/molntjänster för fastigheter
 • Teknisk projektledare/produktionsledare inom nya system/installationer 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan