<
Kille Vid Dator Framfor Byggnad
Yrkeshögskoleutbildning

Digitaliseringsutvecklare Smarta hus

Vill du jobba med att arbeta fram förslag på automations- och industriella IoT-system? Som digitaliseringsutvecklare inom smarta hus arbetar du för en klimatsmart, energieffektiv och automatiserad fastighet.


Om utbildningen

I utbildningen får du kunskaper om:

 • Hur tekniska system och lösningar anpassas och implementeras i byggnader för att tillgodose verksamheters behov.
 • Hur allt från ventilationssystem och ljusstyrning till temperaturer och plötsliga spänningsförluster kan övervakas från appar.  
 • Programmering och installering av IT/överordnade system och Cloud-tjänster för fastigheter.
 • Systemlösningar som skapar värde för fastighetsägare och verksamhet.
 • Nya industriella IoT-applikationer och hur de implementeras i befintliga automationssystem.
 • Att bygga system med hög IT-säkerhet och robusthet.
 • Standarder för utveckling och konstruktion av applikationer.
 • Hur byggprocessen fungerar och hur styrinstallationerna kommer in i byggprocessen.
 • Energioptimering av byggnader med hjälp av värmeväxlare, värmepumpar och koldioxidstyrning.
 • Närvarostyrning av ventilation och belysning.
 • Grunderna i arbetsmiljölagstiftningen samt säkerhetskrav.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Bra att veta

Som studerande på utbildningen behöver du egen dator (ej chromebook). Du kommer också att behöva stå för viss utrustningsspecifik utrustning; ca 1500 kr.

Resor bekostas ej av Lernia utan dessa står du själv för som studerande. 

Att kombinera arbete och heltidsstudier kan vara svårt under vardagarna och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen. Det är för att du ska kunna klara kurserna och få ditt examensbevis. 

 

Vidareutbilda dina anställda kostnadsfritt

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Här finns utbildningen

Distans med platsträffar i Kalmar

Nästa start

2024-08-26

Längd

1,5 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-05-15

Digitaliseringsutvecklare Smarta hus, Distans med platsträffar i Kalmar

Poäng

300

Längd

1,5 år

Adress

Distans, Distans med platsträffar i Kalmar

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-05-15

Nästa start

Augusti 2024. Ansökan öppnar 15 februari. 

Övrig information

Distansutbildning med åtta fysiska träffar i Kalmar. Resor bekostas ej av Lernia utan dessa står du själv för som studerande. 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Hållbart Byggande, 20p

Systemteknik 1, 40p

Energieffektiva byggnader, 20p

Systemteknik 2, 40p

Projektkunskap och byggprocessen, 20p

Systemteknik 3, 60p

LIA (Lärande i arbete), 80p

Examensarbete, 20p

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Ge förslag på hur automations- och industriella IoT-system kan användas för en klimatsmart, energieffektiv och automatiserad fastighet.
 • Implementera IoT-applikationer inom fastighetsapplikationer.
 • Se till att fastigheterna fungerar säkert och användarvänligt med hjälp av automatisering av styrsystemsapplikationer.
 • Bedöma positiva och negativa effekter som ett system och en verksamhet har på hållbarhet.
 • Hjälpa verksamheter vid projektering av olika lösningar i Cloud-applikationer.
 • Hjälpa verksamheter med energieffektivisering genom automationslösningar och Cloud-tjänster.
 • Hjälpa verksamheter i arbetet med klimatsmarta byggnader genom mätning uppföljning och kontroll.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Digitaliseringsutvecklare för smarta hus
 • Entreprenör/Installatör inom säkerhetsteknik och integrerade installationer i fastigheter
 • Konsult inom fastighetsautomation/smarta hus och säkerhetsteknik
 • Systemutvecklare inom området IT/molntjänster för fastigheter
 • Teknisk projektledare/produktionsledare inom nya system/installationer 

Dela gärna