Yrkeshögskoleutbildning

Certifierad CNC-tekniker


Har du industriteknisk bakgrund och söker nästa steg i karriären? Kvalificerad personal som processoperatörer och CNC-operatörer är hett eftertraktade och det saknas folk med rätt kompetens i branschen både nu och på fem års sikt.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med verkstadsindustrin eftersom det inom de närmsta åren kommer att ske stora pensionsavgångar. Det finns därför ett stort behov av nyrekrytering och möjlighet att vidareutbilda befintlig personal till rätt kompetens.  

I och med att tillverkningsindustrin blir mer och mer avancerad ställs högre krav på kompetent personal. Den här utbildningen ger de färdigheter som krävs för att självständigt kunna programmera utifrån ritningar och CAD/CAM och ger också kompetens inom flera olika typer av maskiner och programmeringsspråk.  

Precis som namnet säger så har du under utbildningen möjlighet att bli en certifierad CNC-tekniker. Du kommer då få möjlighet att ta CNC Teknik 2017 Blått certifikat, som är ett branscherkänt certifikat och utfärdas av Skärteknikcentrum. 

Du läser till CNC-tekniker på distans med platsträffar i Östersund 

Den här utbildningen är en heltidsutbildning på ca 1,5 år och går på distans med platsträffar i Östersund. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan. Du behöver dock hålla dig uppkopplad på vissa specifika tider för att kunna delta i grupparbeten. 

Utbildningen kräver att du är på plats fysiskt i Östersund ca 2 gånger per termin.  

Utbildningen kommer att hållas på svenska med delvis engelsk kurslitteratur.

Utbildningen till CNC-tekniker ger dig specialistkunskaper och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Skärteknikcentrum, Tubex AB, Ezze AB, Gnosjö Automatsvarvning AB, Witte AB, Svennes verktygsmekaniska AB, Volvo Cars Skövde.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Arbetsmiljö och säkerhet

I den här kursen lär du dig hur man arbetar säkert och miljövänligt i en mekanisk verkstad. Du kommer att lära dig skydds- och säkerhetsföreskrifter, ergonomi, skaderisker samt miljöcertifieringar som ISO 14001 och ISO 45001.

CAD och CAM-beredning för CNC-maskiner

I den här kursen utvecklar du dina kunskaper i uppbyggnad och funktion av CAD- och CAM-program samt lär dig hur man skapar detaljer och ritningar i CAD-system och hur man bereder detaljer i CAM med hänsyn till kvalitetskrav och produktionsekonomi.

CNC ISO-programmering

I kursen utvecklar du dina kunskaper i programmering av CNC-styrda maskiner. Du lär dig olika koders funktion, betydelse och format samt vilka inbyggda hjälpmedel som finns i styrsystem.

CNC-teknikerns yrkesroll samt projektmetodik

I den här kursen lär du dig hur du kan tänka och agera kring yrkesrollen som CNC-tekniker och hur projektmetodik kan användas för styrning av resultat. Kursen innehåller också moment som ger inblick och förståelse för sambanden i delarna inom beredningstekniskt arbete.

Maskinteknik och uppspänningar

I den här kursen lär du dig hur val av maskin, verktyg och uppspänning inverkar på tillverkningsprocessens stabilitet.

Materiallära

I kursen utvecklar du dina kunskaper om material och dess indelning samt hur egenskaperna påverkar avverkande bearbetning.

Mätteknik och toleranser

I den här kursen utvecklar du dina kunskaper i mätteknik och hur man kontrollmäter toleranssatta mått.

Orientering Dialogprogrammering

I den här kursen lär du dig grunderna i dialogprogrammering och beredningsteknik ur olika perspektiv.

Produktionsteknik och Produktionsekonomi

I kursen utvecklar du dina kunskaper i produktionsteknik och produktionsekonomi.

Du lär dig om produktionsprocessen, dess flöden och den terminologi som används. Du lär dig om LEAN, nyckeltal och kvalitetsbegrepp samt om MPS-system och hur de används.

Ritningsläsning samt beredning

I kursen lär du dig om ritningar enligt europeisk standard samt beredningsteknik ur olika perspektiv. Du kommer att lära dig att skapa ritningar, förenklat ritsätt, form och lägestoleranser, framställa modeller och ritningar med hjälp av SolidWorks.

Skärteknik

I kursen utvecklar du dina kunskaper i verktygs- och skärkunskap och att beräkna skärdata utifrån givna parametrar. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och skapa förutsättningar för en god bearbetningsekonomi och produktionssäkerhet.

Validering CNC Teknik 2017 Blått certifikat

I den här kursen valideras du för CNC Teknik 2017 Blått certifikat.

LIA - Tillämpad CNC-Teknik

LIA – lärande i arbete / praktik, ger dig möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper och färdigheter från tidigare kursmoment. Du fördjupar dina kunskaper om arbetet som CNC-tekniker och om de branschrelaterade programvaror och verktyg som CNC-tekniker använder på företagen. Dessutom lär du dig hur projektledning tillämpas och fungerar i arbetslivet.

Examensarbete

Examensarbetet ger dig möjlighet att självständigt tillämpa dina kunskaper och färdigheter och författa en sammanhållen text som du sedan också presenterar. Under kursen lär du dig också att kritiskt granska och diskutera ditt utvecklande arbete.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Godkända betyg i följande kurser

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Datorstyrd produktion 1, 100p
 • Datorstyrd produktion 2, 100p

Yrkeserfarenhet

Minst 1 års yrkeserfarenhet av datastyrd produktion med skärande bearbetning inom tillverkningsindustrin. Till exempel har du jobbat som operatör, programmerare, mättekniker eller med liknande arbetsuppgifter.

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet. Om du vill söka in till en vårdutbildning men saknar gymnasiebetyg skulle ett extrajobb inom hemtjänsten kunna vara reell kompetens. Det kan även vara att du läst kurser eller gått någon annan utbildning inom området. För en vårdutbildning skulle till exempel en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) kunna vara reell kompetens.

 

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se.

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan

Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om programmerbara styrsystem för skärande bearbetning, beredningar och arbetsinstruktioner ur ett ekonomiskt perspektiv. Du kan CAD/CAM som arbetsverktyg till produktionsberedning och vet vilka projekt som arbetsprocessen kräver och vad som krävs för att driva och delta i ett projekt inom området. Du har också kunskaper om och överblick över material och dess skärbarhet samt vilka verktygsval och uppspänningsmetoder som passar ändamålet. 

Yrkesroller

 • Certifierad CNC-tekniker
 • CAM-Beredare
 • Produktionsberedare, skärande bearbetning
 • CNC-Operatör
 • CNC-Tekniker
 • Produktionstekniker

Lön som CNC-tekniker

Som CNC-tekniker kan du ha lite olika i lön beroende på hur många år du arbetat och hur gammal du är. Lönen kan också variera beroende på arbetsplatsen. Hos SCB kan du se vad den aktuella medellönen är för en CNC-tekniker.