Skip to main content
intro-section-logo

BIM-samordnare

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med Building Information Modelling och digitala verktyg som används i byggprocessen?Då kan BIM-samordnare vara något för dig. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen till BIM-samordnare får du lära dig:

 • Projekteringsskedet i byggprocessen
 • Bygghandlingar och ritningar
 • Byggnadsteknik såsom konstruktions-, hållfasthets- och materiallära
 • Angränsande kompetensområden, såsom projektekonomi, projektledarskap, verksamhetsutveckling och entreprenadjuridik
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom arbetsområdet. Bland annat framtagandet av digitala ritningar och modeller, visualiseringar och simuleringar
 • Samordningsmetodik och projektledarskap för BIM inom ett byggprojekt
 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Exempel på dessa är planera, rita och beräkna tekniklösningar med digitala verktyg
 • Testa konstruktioner och utförande av hållfasthetsberäkningar
 • Samarordna med projektörer och konstruktörer
 • Samordna BIM-modeller och ritningar för olika byggprojekt
 • Lösa sammansatta problem inom ett byggprojekt med fokus på BIM. Det innebär att kunna ta fram BIM-kravställan och BIM-manualer för byggprojekt. Detta kommer du lära dig på både svenska och engelska 

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen av arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av företag och organisationer. De ser till att du får kunskaper i vad företagen är i behov av, vilket ökar chanserna att få jobb efter examen.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen BIM-samordnare krävs följande

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Självständigt arbeta med BIM-samordning och BIM-projekt
 • Leda och utveckla den övergripande BIM-strategin i ett byggprojekt
 • Övervaka arbetet som BIM-samordnare genom att till exempel kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt. Du ser till att BIM-kravställan och BIM-manualer efterföljs.  
 • Arbeta med och integrera framtagna BIM-kravställningar och BIM-manualer
 • Utvärdera effekter och konsekvenser av olika val
 • Övervaka arbetet med samordningen av modeller och ritningar
 • Föra byggprojekt framåt i enlighet med BIM-strategi och BIM-manual
 • Delta i, och slutföra, företagna BIM-projekt inom ett byggprojekt
 • Utföra förbättringsåtgärder, analyser och utvärderingar samt kvalitetsuppföljningar

 

Efter utbildningen kan du jobba som:

BIM-koordinator, BIM-projektör eller BIM-samordnare.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan