Skip to main content
intro-section-logo

Arbetsledare Vård och omsorg

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba som ledare för medarbetare inom omsorgsverksamheter? Läs till Arbetsledare inom vård och omsorg. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen får du kunskaper om:

 • Omsorgens organisation, företagsekonomi och personalekonomi
 • Olika ledarskapsteorier
 • Vad hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap innebär inom verksamhetsområdet
 • Omsorgens värdegrund
 • Reflektionens och kommunikationens betydelse i mötet med människor, i och utanför verksamheten
 • Lagstiftning och övriga nationella styrdokument som berör vård och omsorg. Exempel på dessa är Socialtjänstlagen, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagstiftningen
 • Förändringsprocesser och metoder för att följa upp och utvärdera verksamheter 
 • Olika ledarstilar och hur de påverkar omsorgens verksamheter
 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Du lär dig planera, genomföra, följa upp och utvärdera ett förbättringsarbete inom omsorgen
 • Hur du skriver och bearbetar text, där olika perspektiv på en specifik fråga belyses. Detta görs enligt svensk skriftspråksnorm och med korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen av arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av företag och organisationer. De ser till att du får kunskaper i vad företagen är i behov av, vilket ökar chanserna att få jobb efter examen.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen Arbetsledare vård och omsorg krävs följande

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Kritiskt granska och värdera ditt förhållningssätt som ledare för medarbetare inom omsorgsverksamheter.
 • Arbeta efter, och upprätta, budget med stor förståelse för ekonomiska värden i ett företag.
 • Med utgångspunkt i möten, samt kommunikation med människor, reflektera över det egna förhållningssättet som ledare
 • Värdera ledarskapets betydelse för implementering av omsorgens värdegrund i omsorgens verksamheter
 • Kritiskt granska och värdera hur lagstiftning och styrdokument kan påverka ledarskap inom omsorgens verksamheter
 • Förstå systematiskt kvalitetsarbete och hur det kan påverka ledarskap inom omsorgen
 • Förstå digitaliseringens möjligheter och utmaningar och hur det kan påverka ledarskap inom omsorgen

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Enhetschef: verksamhetsnära chef inom hemtjänst, socialtjänst, äldreomsorg eller habiliteringscenter
 • Föreståndare: hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef
 • Hemtjänstchef
 • Områdeschef inom handikappomsorg, hemtjänst, socialtjänst eller äldreomsorg
 • Omsorgschef
 • Vårdenhetschef
 • Vårdföreståndare

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan