Skip to main content
intro-section-logo

Arbetsledare Bygg och anläggning

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med att leda en arbetsgrupp på en byggarbetsplats? Du kommer att arbeta i enlighet med uppsatta arbetsmiljö- och miljökrav. Som Arbetsledare inom bygg och anläggning jobbar du även med att främja energioptimering och ett hållbart byggande. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig:

 • Byggteknik, byggproduktion och byggprocessens olika faser. Fokus ligger på arbetsledning på en byggarbetsplats.
 • Arbetsmiljölagstiftning, lagkrav, miljökrav och andra branschföreskrifter.
 • Entreprenadjuridik, upphandling och projektekonomi.
 • Digitala verktyg som används i byggbranschen och inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).
 • Att främja energioptimering och ett hållbart byggande.
 • Att identifiera samt planera resurser. Du får kunskap i att leda det operativa arbetet på en byggarbetsplats med hänsyn till produktionens kvalitet, logistikflöden och medarbetarnas förutsättningar.
 • Att samordna bygghandlingar och ritningar.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser som ingår i utbildningen

Du läser olika kurser i utbildningen till Arbetsledare Bygg och anläggning. Nedan hittar du mer information om dessa.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Självständigt arbeta med arbetsledning inom bygg- och anläggningsprojekt.
 • Analysera och värdera effektiviteten i ett arbetslag med hänsyn till schemaläggning, logistik, budget, kompetenser och resultat.
 • Leda medarbetare efter deras förutsättningar.
 • Övervaka arbetet som arbetsledare inom bygg och anläggning. Det gör du genom att till exempel kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt.
 • Slutföra projekt inom arbetsområdet.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Arbetsledare inom bygg och anläggning
 • Byggledare 
 • Projektledare inom bygg och anläggning 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan