Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.


Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman år 2020 beslutade arvorden om 305 000 kr per år för styrelseordföranden och 142 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 38 500 kronor till utskottets ordförande och 27 500 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Ledamöter

Kjell Hasslert

Kjell Hasslert

Född: 1953
Ledamot sedan: 2018. Ordförande i affärsutvecklingsutskottet och ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jernhusen, Operose, RFSU, Solveco, Tölve och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan

Niklas Flyborg

Niklas Flyborg

Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Koncernchef Cybercom
Styrelseuppdrag: styrelseledamot Hello World! och i olika dotterbolag inom Cybercom-koncernen
Tidigare befattningar: Koncernchef Cision, VD Mandator
Utbildning: Civilekonom, HHS

Gunilla Rittgård

Gunilla Rittgård

Född: 1960
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kårservice Östergötland AB, vice styrelseordförande Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän
Tidigare befattningar: VD STS Student Travel Schools AB, VD Fazer Food Services AB, Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport, VD Coor Service Management Production AB, VD Gate Gourmet Sweden AB
Utbildning: Företags- och förvaltningsjurist samt Civilekonom, Göteborgs universitet

 

Erika Rönnquist Hoh

Född: 1965
Ledamot sedan: 2020
Nuvarande befattning: Koncernchef och VD Tengbomgruppen AB (interim)
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: VD Lowell Sverige AB (fd Lindorff), VD Lindorff Sverige AB, VD Assessio AB, VD Aktiv Kapital Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark), VD Aktiv Kapital Sverige AB, Affärsområdeschef Proffice AB, COO Proffice AB, Försäljningsdirektör Proffice AB, andra exekutiva befattningar Proffice.
Utbildning: Executive MBA Handelshögskolan SSE, Management and Communications Darden University, Civilekonom, Uppsala universitet

Gunilla Spongh

Gunilla Spongh

Född: 1966
Ledamot sedan: 2019. Ordförande i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Byggmax AB, Consivo AB, Pierce AB, Swedish Stirling AB, G Spongh förvaltnings AB, Momentum group AB, AQ group AB, Infranord AB, Systemair AB
Tidigare befattningar: Finansdirektör (CFO) Preem AB, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, Finansdirektör (CFO) Mekonomen AB
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Karin Strömberg

Karin Strömberg

Född: 1956
Ledamot sedan: 2010. Ledamot i ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet och delägare i bolag genom Securera AB
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande AB Svensk Bilprovning, Guardio Safety AB, Securera AB, styrelseledamot i Dream Beverages AB
Tidigare befattningar: VD PharmaRelations AB, Senior Vice President Scandinavian Airlines.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Michael Thorén

Michael Thorén

Född: 1969
Ledamot sedan: 2018. Ledamot i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria AB och Green Cargo AB
Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Arbetstagarrepresentanter

Fadime Cayirli Falk

Fadime Cayirli Falk

Född: 1971
I styrelsen sedan: 2016
Nuvarande befattning: Uppdragsansvarig Stöd och matchning
Utbildning: högskola: studie- och yrkesvägledare, driftteknik Sjö- och befälshögskolan

 

Suppleanter

Inga för närvarande


 

Dela gärna