Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman år 2019 beslutade arvorden om 305 000 kr per år för styrelseordföranden och 142 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 38 500 kronor till utskottets ordförande och 27 500 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Ledamöter

Kjell Hasslert

Född: 1953
Ledamot sedan: 2018. Ordförande i affärsutvecklingsutskottet och ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jernhusen, Operose, RFSU, Solveco, Tölve och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan

Niklas Flyborg

Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Koncernchef Cybercom
Styrelseuppdrag: styrelseledamot Hello World! och i olika dotterbolag inom Cybercom-koncernen
Tidigare befattningar: Koncernchef Cision, VD Mandator
Utbildning: Civilekonom, HHS

Lisa Lindström

Född: 1973
Nuvarande befattning: VD Doberman Group
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Utbildningsradion och Doberman Forward. Medlem i Telia Division X Advisory Board.
Tidigare befattningar:  -
Utbildning: Hyper Island School of New Media Design

Gunilla Rittgård

Född: 1960
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: VD Mediq Sverige AB
Styrelseuppdrag: vice styrelseordförande Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän, styrelseledamot Apoteksgruppen
Tidigare befattningar: VD STS Student Travel Schools AB, VD Fazer Food Services AB, Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet 

 

Gunilla Spongh

Född: 1966
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pierce AB, Ripasso Energy, G Spongh förvaltnings AB, Momentum group AB, AQ group AB, Infranord AB
Tidigare befattningar: Finansdirektör (CFO) Preem AB, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, Finansdirektör (CFO) Mekonomen AB
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Karin Strömberg

Född: 1956
Ledamot sedan: 2010. Ledamot i ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet och delägare i bolag genom Securera AB
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande AB Svensk Bilprovning. Styrelseledamot i delägda bolagen Securera AB, Blue Ocean Sales Scandinavia AB
Tidigare befattningar: VD PharmaRelations AB, SVP Scandinavian Airlines
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Michael Thorén

Född: 1969
Ledamot sedan: 2018. Ledamot i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria AB och Svevia AB
Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Arbetstagarrepresentanter

Fadime Cayirli Falk

Född: 1971
I styrelsen sedan: 2016
Nuvarande befattning: Uppdragsansvarig Stöd och matchning
Utbildning: högskola: studie- och yrkesvägledare, driftteknik Sjö- och befälshögskolan

 

Sonny Andersson-Rask

Född: 1975
I styrelsen sedan: 2017
Nuvarande befattning: Utbildningskonsult
Utbildning: Lärarexamen, Göteborgs universitet

Karin Westling

Född: 1953
I styrelsen sedan: 2019
Nuvarande befattning: Utbildningskonsult
Utbildning: Högskoleutbildning inom Litteratur, Engelska, Svenska, Språksociologi, Språkgeografi, Vuxenpedagogik

Suppleanter

Beatrice Blisserpont
Per Svärdh


 

Dela gärna