Skip to main content

Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.


Svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolaget angelägenheter

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt en arbetstagarrepresentant.

Styrelsens ersättning

Årsstämman år 2022 beslutade om arvoden med 343 000 kr per år för styrelseordföranden och 160 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 43 000 kronor till utskottets ordförande och 31 000 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Kjell Hasslert

Född: 1953
Ledamot sedan: 2018. Ordförande i ersättningsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen konsultverksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jordbruksverket, Operose, RFSU, Taxinge Slottscafé, Kruus Mark och Exploatering och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium, Strängnäs kommunföretag, Solör bioenergi och Nils Oskar
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan

Ledamöter

Niklas Flyborg

Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nohau Solutions AB. Styrelseledamot i Combined X AB, JCE Group AB, Pinja Group Oy och RFSU AB
Tidigare befattningar: VD Cybercom Group AB, VD Cision AB, VD Mandator AB, VD Cell Network AB
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Tommy Ohlström

Född: 1954
Ledamot sedan: 2021
Nuvarande befattning: VD SBB Idrott för alla AB, Styrelsearbete
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Styrelseinstitutet, ordförande Riksbyggen ekonomisk förening, ledamot Riksidrottsstyrelsen
Tidigare befattningar: Kanslichef LO, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Planeringschef Statsrådsberedningen, Biträdande Partisekreterare Socialdemokraterna, Gruppsekreterare Riksdagen, Partikassör Socialdemokraterna, vd Kooperativa Förbundet (KF), Ordförande KF
Utbildning: Universitetskurser, Specialkurser

Gunilla Rittgård

Född: 1960
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande IHM Business School, Kårservice Östergötland AB, MIDAQ AB (publ), vice styrelseordförande Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän, styrelseledamot Poppels Bryggeri AB och StyrelseAkademin
Tidigare befattningar: VD Mediq Sverige AB, VD STS Student Travel Schools AB, VD Fazer Food Services AB, Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport, VD Coor Service Management Production AB, VD Gate Gourmet Sweden AB
Utbildning: Företags- och förvaltningsjurist samt Civilekonom, Göteborgs universitet

Gunilla Spongh

Född: 1966
Ledamot sedan: 2019. Ordförande i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i AQ group AB, Byggmax AB, Consivo AB, Meds Apotek AB, Momentum group AB, Pierce AB, Swedish Stirling AB, Systemair AB, och ViaCon AB 
Tidigare befattningar: Finansdirektör (CFO) Preem AB, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, Finansdirektör (CFO) Mekonomen AB
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Peter Blomqvist

Född: 1962
Ledamot sedan: 2021
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Orio AB och Specialfastigheter AB 
Tidigare befattningar: VD SunCarbon AB, VD Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, vice VD Domsjö Fabriker AB, VD Processum Biorefinery Initiative AB, VD Mediacord AB, vice VD och partner DCM International, VD Medvik Group
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

 

Arbetstagarrepresentant

Fadime Cayirli Falk

Född: 1971
I styrelsen sedan: 2016
Nuvarande befattning: Uppdragsansvarig Stöd och matchning
Utbildning: högskola: studie- och yrkesvägledare, driftteknik Sjö- och befälshögskolan

 

Suppleanter

Inga för närvarande