Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman år 2018 beslutade arvorden om 280 000 kr per år för styrelseordföranden och 130 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Ledamöter

Kjell Hasslert

Född: 1953
Ledamot sedan: 2018
Nuvarande befattning: Egen verksamhet. 
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jernhusen, RFSU, Solveco, Warbro Kvarn och Operose. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium.
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan

Anna Klingspor

Född: 1959
Ledamot sedan: 2009
Nuvarande befattning: Rådgivare inom affärs- och varumärkesutveckling, associerad till Bold Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande AIX Arkitekter AB. Styrelseledamot STF, Svenska Turistföreningen och Contemporary Wines AB.
Tidigare befattningar: Managementkonsult Differ, Marknadschef och dotterbolags-vd Vin&Sprit AB, vd Automat Annonsbyrå, Sales director Ramlösa UK, Global communication and brand manager Oriflame, Product manager Arla Foods.
Utbildning: Internationell Civilekonom, Uppsala Universitet.

Joakim Mörnefält

Född: 1964
Ledamot sedan: 2016
Nuvarande befattning: Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: Executive Director på National Geographic Europe, Head of Global Brand Strategy på ManpowerGroup USA, Global Branding Creative Director på ManpowerGroup USA, Marketing and Communication Director, Manpower Sverige, Country Manager, Zoovillage.se, Marketing Manager, JC Jeans & Clothes.
Utbildning: Marknadsföringslinjen, Växjö Universitet.

Ola Salmén

Född: 1954
Ledamot sedan: 2013. Ordförande i revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen verksamhet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eniro AB, LKAB och Teracom Group AB.
Tidigare befattningar: vVd och CFO Sandvik AB, CFO Vin & Sprit AB, CFO Adcore AB, olika ekonomichefs- och controllerbefattningar inom Handelsbanken och STORA-koncernen.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Karin Strömberg

Född: 1956
Ledamot sedan: 2010. Ledamot i ersättningsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen verksamhet och delägare i bolag genom Securera AB.
Styrelseuppdrag: Ledamot Svensk bilprovning AB, AB Trav och Galopp (ATG), Securera AB, Blue Ocean Sales Scandinavia AB och Candleholder AB/Delsbo Candle AB.
Tidigare befattningar: VD PharmaRelations AB, SVP Scandinavian Airlines.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Lisa Lindström

Född: 1973
Nuvarande befattning: VD Doberman Group
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Utbildningsradion och Doberman Forward. Medlem i Telia Division X Advisory Board.
Tidigare befattningar:  -
Utbildning: Hyper Island School of New Media Design

Michael Thorén

Född: 1969
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria AB och Svevia AB.
Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit.
Utbildning: Civilekonom

Arbetstagarrepresentanter

Olle Eriksson

Född: 1954
I styrelsen sedan: 2014, personalföreträdare för ST.
Nuvarande befattning: Utrustningschef
Styrelseuppdrag: Ledamot i Lernias pensionsstiftelse 1997.
Utbildning: Gymnasieutbildning, el- teleteknisk

Fadime Cayirli Falk

Födelseår: 1971
I styrelsen sedan: 2016, personalföreträdare för SACO
Nuvarande befattning: Uppdragsansvarig Stöd och matchning
Utbildning: högskola: studie- och yrkesvägledare, driftteknik Sjö- och befälshögskolan

 

Sonny Andersson-Rask

Född: 1975
I styrelsen sedan: 2017, personalföreträdare för Lärarförbundet
Nuvarande befatttning: Utbildningskonsult
Utbildning: Gymnasieutbildning, bygg- och anläggning

Suppleanter

Per Svärdh, Lärarförbundet
Karin Westling, SACO

Dela gärna