<
Elever i ett klassrum

Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.


Svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolaget angelägenheter

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt en arbetstagarrepresentant (vakant).

Styrelsens ersättning

Årsstämman år 2022 beslutade om arvoden med 343 000 kr per år för styrelseordföranden och 160 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 43 000 kronor till utskottets ordförande och 31 000 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Kjell Hasslert

Född: 1953
Ledamot sedan: 2018. Ordförande i ersättningsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen konsultverksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Operose, RFSU, Taxinge Slottscafé, Kruus Mark och Exploatering och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium, Strängnäs kommunföretag, Solör bioenergi och Nils Oskar. Ordförande i Jordbruksverket.
Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan

Kjell Hasslert

Ledamöter

Niklas Flyborg

Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i JCE Group AB, White Arkitekter AB, Nohau Solutions AB. Styrelseledamot i Combined X AB, Pinja Group Oy, H&H Group AB och RFSU AB
Tidigare befattningar: VD Cybercom Group AB, VD Cision AB, VD Mandator AB, VD Cell Network AB
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Niklas Flyborg

Tommy Ohlström

Född: 1954
Ledamot sedan: 2021
Nuvarande befattning: VD SBB Idrott för alla AB, Styrelsearbete
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Styrelseinstitutet, ordförande Riksbyggen ekonomisk förening, ledamot Riksidrottsstyrelsen
Tidigare befattningar: Kanslichef LO, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Planeringschef Statsrådsberedningen, Biträdande Partisekreterare Socialdemokraterna, Gruppsekreterare Riksdagen, Partikassör Socialdemokraterna, vd Kooperativa Förbundet (KF), Ordförande KF
Utbildning: Universitetskurser, Specialkurser

Tommy Ohlstrom

Gunilla Rittgård

Född: 1960
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kårservice Östergötland AB och IHM Business School AB, vice styrelseordförande Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän och styrelseledamot Poppels Bryggeri AB
Tidigare befattningar: VD Mediq Sverige AB, VD STS Student Travel Schools AB, VD Fazer Food Services AB, Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport, VD Coor Service Management Production AB, VD Gate Gourmet Sweden AB
Utbildning: Företags- och förvaltningsjurist samt Civilekonom, Göteborgs universitet
Gunilla Rittgard

Gunilla Spongh

Född: 1966
Ledamot sedan: 2019. Ordförande i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Egen verksamhet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AQ group AB, Byggmax AB, Consivo AB, Meds Apotek AB, Momentum group AB, Systemair AB, och ViaCon AB. Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB.
Tidigare befattningar: Finansdirektör (CFO) Preem AB, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, Finansdirektör (CFO) Mekonomen AB
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Gunilla Spongh 2

Karin Svensson

Född: 1965
Ledamot sedan: 2023
Nuvarande befattning: Egen verksamhet (från 1 juli 2023)
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Evidence Operations
Tidigare befattningar: EVP People & Change Tele2, Founder K Advisory, CHRO Bisnode, Partner Accenture
Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet

Karin Svensson

Peter Blomqvist

Född: 1962
Ledamot sedan: 2021
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Orio AB och Specialfastigheter AB 
Tidigare befattningar: VD SunCarbon AB, VD Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, vice VD Domsjö Fabriker AB, VD Processum Biorefinery Initiative AB, VD Mediacord AB, vice VD och partner DCM International, VD Medvik Group
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Peter Blomqvist