Styrelse

Här presenteras medlemmarna i Lernias styrelse.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. För en närmare beskrivning av styrelsens funktion och uppgifter, se Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen har såväl revisionsutskott som ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor för beslut i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är oberoende såväl i förhållande till företaget som till dess ledning. Styrelsen väljs årsvis och består av sju årsstämmovalda ledamöter samt tre arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.

Styrelsens ersättning

Bolagsstämman år 2016 beslutade arvorden om 240 000 kr per år för styrelseordföranden och 120 000 kr för övriga stämmovalda ledamöter. Ingen ersättning utgår till arbetstagarrepresentanter.

Särskild ersättning utgår för utskottsarbete enligt följande:
För arbete inom Ersättningsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

För arbete inom Revisionsutskottet med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till ledamot.

Till revisorer ges ersättning för nedlagd tid enligt faktura.

Ordförande

Birgitta Ågren Böhlin

Född: 1948
Ledamot sedan: 2011. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen verksamhet, vikarierande generaldirektör Fastighetsverket.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Almi Företagspartner AB och Försäkringskassan.
Tidigare befattningar: Tf generaldirektör Tillväxtverket, vd och koncernchef Samhall AB, gd Försvarets Materielverk, sjukhusdirektör Huddinge Universitetssjukhus, ekonomidirektör Sveriges Television.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborg.

Ledamöter

Anna Klingspor

Född: 1959
Ledamot sedan: 2009
Nuvarande befattning: Rådgivare inom affärs- och varumärkesutveckling, associerad till Bold Stockholm.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Svenska Turistföreningen STF och AIX Arkitekter AB.
Tidigare befattningar: Managementkonsult Differ, Marknadschef och dotterbolags-vd Vin&Sprit AB, vd Automat Annonsbyrå, Sales director Ramlösa UK, Global communication and brand manager Oriflame, Product manager Arla Foods.
Utbildning: Internationell Civilekonom, Uppsala Universitet.

Joakim Mörnefält

Född: 1964
Ledamot sedan: 2016
Nuvarande befattning: Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: Executive Director på National Geographic Europe, Head of Global Brand Strategy på ManpowerGroup USA, Global Branding Creative Director på ManpowerGroup USA, Marketing and Communication Director, Manpower Sverige, Country Manager, Zoovillage.se, Marketing Manager, JC Jeans & Clothes.
Utbildning: Marknadsföringslinjen, Växjö Universitet.

Richard Reinius

Född: 1967
Ledamot sedan: 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Anställd vid Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Apoteksgruppen Holding i Sverige AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.
Tidigare befattningar: Bolagsanalytiker Näringsdepartementet, kreditanalytiker och kreditchef Banque Indosuez (Stockholm), Aktieanalytiker CSFB (London).
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Ola Salmén

Född: 1954
Ledamot sedan: 2013. Ordförande i revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen verksamhet.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eniro AB, LKAB och Teracom Group AB.
Tidigare befattningar: vVd och CFO Sandvik AB, CFO Vin & Sprit AB, CFO Adcore AB, olika ekonomichefs- och controllerbefattningar inom Handelsbanken och STORA-koncernen.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Karin Strömberg

Född: 1956
Ledamot sedan: 2010. Ledamot i ersättningsutskottet.
Nuvarande befattning: Egen verksamhet och delägare i bolag genom Securera AB.
Styrelseuppdrag: Ledamot Svensk bilprovning AB, AB Trav och Galopp (ATG), Securera AB, Blue Ocean Sales Scandinavia AB och Candleholder AB/Delsbo Candle AB.
Tidigare befattningar: VD PharmaRelations AB, SVP Scandinavian Airlines.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetstagarrepresentanter

Olle Eriksson

Född: 1954
I styrelsen sedan: 2014, personalföreträdare för ST.
Nuvarande befattning: Utrustningschef
Styrelseuppdrag: Ledamot i Lernias pensionsstiftelse 1997.
Utbildning: Gymnasieutbildning, el- teleteknisk

Björn Tegström

Född: 1959
I styrelsen sedan: 2016, personalföreträdare för SACO-förbunden
Nuvarande befatttning: Utbildningskonsult
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet och lärarutbildning vid Malmö högskola.

Sonny Andersson-Rask

Född: 1975
I styrelsen sedan: 2017, personalföreträdare för Lärarförbundet
Nuvarande befattning: Utbildningskonsult
Utbildning: Gymnasieutbildning, bygg- och anläggning

Suppleanter

Fadime Falk
Per Svärdh

Dela gärna