<
Priset För Sjuknärvaro

Vem betalar priset för ”sjuknärvaro”?

Sovit dåligt? Haft oro i kroppen några dagar? Konstant stressad? Det är väl inget att stanna hemma för! Vi är nog många som biter ihop och går till jobbet trots att kroppen signalerar att något är fel. Sjuknärvaro förekommer på de flesta arbetsplatser – och kan medföra allvarliga konsekvenser.


Vad är

Sjuknärvaro

Är du borta från jobbet på grund av sjukdom klassas det som sjukfrånvaro. Men när du jobbar trots att du egentligen inte borde, då pratar vi om sjuknärvaro.

– Jobbar du när du är sjuk har du inte samma kognitiva och emotionella förmågor. Du får svårare att lösa arbetsuppgifter och fatta beslut, och du hamnar lättare i konflikter, säger Anna Ahrenfelt, grundare av företaget Sustain You som arbetar för att människor ska må bättre och bli mer hållbara på jobbet.

Ändå är det i dag många som jobbar trots sömnsvårigheter, ångest, stress och andra åkommor som egentligen drar ner en persons produktivitet så pass att hen borde stanna hemma.

– Vi ser en ökad sjuknärvaro, men även ökad ohälsa. Få skulle gå till jobbet med feber, men den mentala hälsan tar vi ännu inte på samma allvar.

Produktiviteten minskar

Siffrorna pekar på att produktiviteten försämras drastiskt när du går till jobbet trots att du mår dåligt. Forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet har kommit fram till att produktiviteten försämras med 12 procent vid dålig sömn och med 9 procent vid stress.

– Har du en arbetsplats med 100 anställda med en genomsnittslön på 34 000 kronor i månaden innebär det ett produktivitetsbortfall med närmare 3 miljoner varje år. Och det här är en siffra som inte syns i resultaträkningen, säger Anna Ahrenfelt.

Stressad Medarbetare

Finns ingen backup

Att det ser ut så här tror hon har flera orsaker. Från industrialisering och ett ökat kapitalistiskt tillväxttänkande menar hon att hela 1900-talet har präglats av effektiviseringar.

– Med höga krav på tillväxt och effektivitet har organisationer blivit mer anorektiska. Det finns ingen som gör mitt jobb när jag är sjuk, det finns ingen backup. Vi har hamnat i ett läge där det inte finns utrymme för att vara sjuk utan alla måste leverera på topp, säger hon. En annan aspekt handlar om att jobbet har blivit en så pass stor del av vilka vi är.

– Vår identitet är väldigt kopplad till vår yrkesroll. Vi självförverkligar oss genom jobbet. Vad är jag då värd om jag inte presterar längre? Det driver oss till att lägga mycket tid och energi på jobbet och vi vågar inte säga ifrån trots att vi skulle behöva göra det för hälsans skull, säger Anna Ahrenfelt.

Hög sjuknärvaro leder till längre sjukfrånvaro

En situation med hög sjuknärvaro kan få allvarliga konsekvenser för både företag och individ.
– Hög sjuknärvaro kan öka risken för framtida ohälsa. Det betyder att symtomen förvärras över tid och ohälsan blir allvarligare, vilket innebär längre sjukskrivningar. För individen handlar det om att höga stressnivåer skapar en kronisk låggradig inflammation i kroppen, vilket ökar risken för folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ 2 och demens. Så det är ett högt spel. Och en ohållbar livsstil.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Chefen sätter normen

Ansvarig på arbetsplatsen är naturligtvis chefen, men Anna Ahrenfelt menar att chefer i hög utsträckning själva är utsatta.

– Chefer har en mycket hög sjuknärvaro och undersökningar visar att de sover sämre och är mer stressade. De har krav på sig både uppifrån och nerifrån och har i ännu större utsträckning ingen som gör deras jobb om de inte är på plats. Ser du att chefen jobbar trots att hen är krasslig eller utarbetad blir det normen.

Frågan måste nå ledningsnivå

För att komma till rätta med problemet måste frågan lyftas in i styrelserum och företagsledningar.

– Det måste förankras i toppen för att det ska bli genomfört, precis som med andra större förändringsarbeten. Fortfarande görs alldeles för lite, få företag har ett förebyggande arbete värt namnet, det är snarare symtomstyrt. Det som behövs är ett främjande arbete. Och det räcker inte att ta in en föreläsare som pratar om stress, det skapar ingen beteendeförändring.

5 sätt att minska sjukfrånvaro

  1. Förstå kopplingen mellan hälsa och prestation. Friska, välmående och utvilade medarbetare presterar bättre. Det är inte lönsamt att ha sjuka/stressade/utarbetade människor på jobbet.
  2. Lyft frågan till ledningsnivå. Inkludera i mål och nyckeltal.
  3. Arbeta främjande i stället för att ”bota symtom”.
  4. Gör det till ett naturligt och systematiskt arbete. Vad kan göras varje dag, varje vecka, varje månad, varje år? Hur kan vi säkerställa att ingen blir långtidssjukskriven?
  5. Föregå med gott exempel om du är chef.