<
Handledare Och Deltagare På Rusta Och Matcha

Jobba med oss

Lernia Matchning är en av Sveriges största aktörer i branschen, och är en av de första som blivit ett auktoriserat matchningsbolag. För oss är tillit och stabilitet de viktigaste framgångsfaktorerna och det är våra medarbetare som gör det möjligt. På vår tillväxtresa behöver vi nu ännu fler kollegor som kan göra det möjligt att skapa en hållbar arbetsmarknad.


Vi investerar i framtiden

"Vi avsätter både tid och resurser för att ha möjlighet att jobba utvecklande, bland annat genom att uppmuntra våra medarbetare att komma med nya idéer och låta dem delta i olika utvecklingsprojekt. Eftersom vi investerar i framtiden kan vi också vara med driva utvecklingen på arbetsmarknaden."

 

Andreas Sillen Landscape

Vad gör vi?

Vi arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Varje dag. Det gör vi genom våra tre divisioner; utbildning, bemanning och matchning. I varje division arbetar vi med att optimera och driva på utvecklingen inom det berörda området, och vi mäter vår framgång i våra kandidaters, elevers och deltagares framgångar. 

Genom att vara lyhörda för varje individs unika kompetens, och samtidigt ha en nära dialog med företag och offentliga aktörer hjälper vi människor att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.

På Lernia är du med och driver arbetet för ett hållbart samhälle där du kan göra skillnad – på riktigt. Tillsammans arbetar vi för en hållbar arbetsmarknad.

Lernia 35 Moamen Med Sin Handledare Dalja

Vilka är vi?

Lernias verksamhet vilar på tre ben: Bemanning, Utbildning och Matchning. Ett nära samarbete mellan de olika divisionerna skapar goda förutsättningar för medarbetarna att hjälpa människor på framtidens arbetsmarknad. Vi är ett statligt ägt bolag som arbetar för en hållbar arbetsmarknad. 

Lernia finns över hela landet och arbetar med såväl individer som företag och organisationer. Tack vare vår geografiska spridning och breda verksamhet kan vi tillgodose fler människor med stimulerande utmaningar och varierande karriärmöjligheter. Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper – kompetensutveckling är en av våra hörnstenar.

Två Män Samtalar

“Vi har alltid människan som utgångspunkt”

– Vi har en bred målgrupp, vilket betyder att jag möter allt från individer som behöver språkstöd till äldre personer med gedigen erfarenhet, men som av olika anledningar hamnat snett på arbetsmarknaden. Min uppgift är att göra en kartläggning av varje deltagare, det vill säga ta reda på vad deltagaren har gjort tidigare och vad hen vill göra framöver. Vissa har behov av att rustas, i form av exempelvis praktiskt stöd eller utbildning, medan andra är redo att matchas med en arbetsgivare redan vid ett tidigt stadie.

Lernia är ett värderingsstyrt bolag som bryr sig om människan, fortsätter Jesper som arbetat som handledare på Lernia Matchning i Helsingborg i snart ett år. Han lyfter fram en arbetsvardag där han får träffa alla möjliga typer av människor.

– Som handledare vet man aldrig vem man kommer att möta härnäst, därför är det viktigt att vara flexibel och lösningsorienterad. Jag ska inte bara coacha och skapa aktiviteter för mina deltagare, utan också skapa företagskontakter och goda relationer med utbildningssamordnare. Samtidigt behöver jag hela tiden ha en bra överblick över arbetsmarknaden.

Maisoon Shoki, Områdeschef Lernia Matchning i Karlstad

“Jag fick möjlighet att utvecklas vidare"

– Jag började som lärare på Lernias arbetsmarknadsutbildningar, och fick sedan chansen att utvecklas vidare inom företaget. Under årens lopp har jag arbetat som bland annat säljare, kundansvarig, produktchef med nationellt ansvar för Stöd och matchning och affärsområdeschef. Visar man framfötterna och har ett driv, finns det alla möjligheter att göra karriär inom Lernia. Lernia är inte ensamma om att hjälpa människor till utbildning och jobb, men jag tror att det som särskiljer oss från andra är att vi verkligen tar oss tid att lyssna på och skapa en relation till dem. 

Maisoon Shoki

Sophie Janulf, Handledare Lernia Matchning i Arvika

"En stor tillgång att vara del av ett rikstäckande företag med mycket muskler"

– Jag ser det som ett viktigt uppdrag att dels hjälpa företag att hitta arbetskraft, och dels se till att enskilda individer får det stöd de behöver för att komma ut i arbetslivet. Det är värdefullt att få vara länken däremellan. Lernia vågar satsa framåt och driva förändring. Samtidigt finns det en trygghet i att ha kollegor över hela Sverige. 

Sophie Janulf

Sarwin Abdulkhalik, Handledare Lernia Matchning i Västerås

“Vi kan lova att ge det stöd var och en behöver”

– Min karriär på Lernia började med att jag, vid behov, satt med som tolk under deltagarnas coachingsamtal. Efter några år föll det sig naturligt att jag klev in i rollen som handledare och tog samtalen själv.

Kontoret i Västerås växer och har gått från två till sex anställda på bara ett år. Sarwin är även områdesansvarig i Fagersta och Hallstahammar.

– Det är ett spännande och varierat arbete där jag verkligen känner att det jag gör uppskattas. Det betyder mycket att min chef är väldigt stöttande och ofta säger att hon är stolt över mig.

Sarwin Abdulkhalik Med Bkgr V2

Nellie Grimberg, Handledare Lernia Matchning i Halmstad

“Jag gör dem startklara för antingen jobb eller utbildning"

Att se utvecklingen hos individer är det Nellie gillar mest med sitt arbete. Hon berättar att det är givande att se hur någon går från arbetslöshet till att börja en utbildning eller få ett jobb.  

– Lernia är en bra och trygg organisation att arbeta för. Jag känner mig sedd av mina chefer och har trevliga kollegor. Det finns många anställda på Lernia som valt att arbeta någon annanstans ett tag för att sedan återvända hit, och det säger mycket om arbetsklimatet här.

Porträtt på kvinnlig medarbetare med en laptop i famnen