<

2020-04-23

Pressmeddelande

Fler utlandsfödda kvinnor i jobb via Lernia

Lernia har en högre grad anställda med utländsk bakgrund, i synnerhet bland bemanningskonsulterna, jämfört med andra företag visar en färsk studie från Nyckeltalsinstitutet. Andelen födda utanför Europa är väsentligt mycket högre än genomsnittet på en svensk arbetsplats.

Nyckeltalsinstitutet mäter årligen mångfalden i svenska bolag. Av Lernias bemanningskonsulter är 4 gånger fler anställda födda utanför Europa (30%) än medianen i Sverige (7%) och nästan dubbelt så många är från ett annat Europeiskt land (11% jämfört med 6%).  Sedan 2015 har Lernia tredubblat andelen bemanningskonsulter från länder utanför Europa, från 11% till 30%. Lernia bemannar främst industrin där kvinnor traditionellt är underrepresenterade. Det finns en önskan både från kunder men även samhället att öka andelen kvinnor i traditionellt manliga branscher.

 - Det innebär att vi idag hjälper över 3 000 bemanningskonsulter årligen med utomeuropeisk bakgrund till jobb, samtidigt som vi bidrar till en ökad kompetensbas för svenska företag, säger Magnus Franzen, regionchef Lernia.

Andelen utlandsfödda män utanför Europa, har ökat med 20 procentenheter från 12% till 35% under de senaste 5 åren. Under samma period har andelen utlandsfödda kvinnor ökat från 7% till idag 17% vilket innebär att över 500 kvinnor och närmre 2 400 män med utomeuropeisk bakgrund 2019 fick jobb via Lernia.

 - Det finns en dold kompetens bland utlandsfödda kvinnor och gruppen behövs på arbetsmarknaden. Siffrorna visar att vi kommit en bit på väg i vårt arbete, men det återstår ännu mycket att göra. Den rådande coronakrisen påverkar tyvärr branschen negativt vilket gör att det kommer bli ännu viktigare att jobba vidare med matchning och rustning av denna målgrupp, samt göra dem synliga för arbetsmarknaden, säger Magnus Franzen, regionchef Lernia.

Nästan hälften av alla Lernias manliga bemanningskonsulter har utländsk härkomst och en tredjedel av kvinnorna. Industrin efterfrågar även mångfald och man ser en stor potential bland utlandsfödda kvinnor.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. 2019 hade vi 4 876 medarbetare. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.