<
Kvinna Skriver Pa Laptop

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

De flesta personuppgifter Lernia behandlar i samband med att du söker jobb eller utbildning kan vi behandla med stöd av det matchningsavtal vi har med alla kandidater. För vissa särskilt känsliga personuppgifter behöver vi ett uttryckligt samtycke från dig.


De känsliga uppgifter vi kan behöva behandla är uppgifter om hälsa, t.ex. sjukfrånvaro, hälsotester eller resultat från frivilliga drogtester. Vi kommer bara att behandla sådana känsliga uppgifter när det är nödvändigt för att matcha dig mot arbeten och utbildningar.

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig, som skett med stöd av det samtycket, därefter inte längre får ske såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Läs mer utförlig information om hur Lernia behandlar känsliga personuppgifter, för vilka ändamål och hur vi med organisatoriska och IT-tekniska åtgärder skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst.