<
Kvinna Haller I Mobil Lernia

Riktlinjer för sociala medier

I våra sociala kanaler kan du fråga det du undrar och få svar direkt från vår kundtjänst, hitta jobbtips, se någon av våra filmer eller följa med bakom kulisserna i verksamheten.


Våra riktlinjer för  sociala medier

Vi ser sociala medier som naturliga platser att möta alla som är intresserade av våra tjänster inom utbildning, bemanning eller omställning. Du är varmt välkommen att ställa frågor eller diskutera med oss och andra besökare. Av integritetsskäl kan vi dock inte diskutera enskilda personliga fall i öppna kanaler.

Vi ber alla att visa respekt mot varandra. Kom ihåg att det finns en människa bakom varje inlägg, kommentar och svar.

Radering och blockering

Lernia förbehåller sig rätten att radera innehåll och länkar som vi bedömer är kränkande, stötande, brottsliga, osakliga, som marknadsför andra verksamheter, lämnar ut känsliga personuppgifter  eller hänger ut enskilda personer. Den som bryter mot dessa riktlinjer kan blockeras. Se även respektive kanals generella användarvillkor.

Upphovsrätt

Under förutsättning att du har överlämnat eller laddat upp alster såsom bilder, film- eller ljudinspelningar till Lernia, alternativt på annat sätt registrerat dem i Lernias system, överlåter du genom godkännande av användarvillkoren samtliga dina eventuella rättigheter till alstren till Lernia. Du godkänner att Lernia har rätt att fritt förfoga över dem, även att ändra dem och att överlåta rätten vidare inom Lernia-koncernen. Med ändringar avses bl.a. att vid behov korta ned materialet för att presentera dig på bästa sätt.