<
Pexels Yan Krukau 7691705

Så jobbar Lernia bemanning för att öka kundernas produktivitet

På en marknad med tuff konkurrens gäller det att alltid vara på tårna. För Lernia bemanning är det viktigt att hela tiden ha örat mot rälsen och lyssna på kundernas behov – och se till att leverera utifrån dessa. – Våra kunder efterfrågar kvalitet, och det är något som även vi sätter väldigt högt på agendan, säger Ola Brorsson, försäljningschef på Lernia bemanning.


Grundbehov flexibilitet och kapacitet men det är

Hög kvalité på konsulterna som får kunder att stanna hos Lernia

Lernia bemanning är sedan länge ett av de största bemanningsföretagen för yrkesarbetare i Sverige. Men vad är det egentligen som gör att kunderna trivs och stannar?

– Våra kunder efterfrågar flexibilitet och kapacitet, det är grundbehovet för att överhuvudtaget kunna arbeta och upplevas som en seriös bemanningsleverantör i branschen. Men det som kunderna säger, och som gör att de stannar hos Lernia, är den höga kvaliteten på konsulterna och förståelsen för deras unika behov som kund, säger Ola Brorsson.

Minskad sjukfrånvaro

Lernia bemanning jobbar utifrån tre fokusområden: rätt konsulter, rätt ledarskap och rätt administration.

– Vi har hittat något unikt i vårt fokus och med det skapar vi ett högre kundvärde. Sjukfrånvaron minskar, personalomsättningen minskar och färre personer behöver läras upp.

Konsulter som trivs är nyckeln

Först och främst gäller det att få konsulter och medarbetare att trivas.

– Varje arbetsplats är unik, därför är det så viktigt att hitta den rätta konsulten. Våra konsulter tycker om sina jobb, är engagerade och vill att kundföretaget de är på ska lyckas. Vi vet att nöjda konsulter skapar hög produktivitet hos våra kunder.

Det lokala ledarskapet är viktigt

Den andra viktiga pusselbiten är ledarskapet. Ola Brorsson förklarar att Lernia ständigt arbetar med att hitta rätt konsultchefer.

– Vi vill ha konsultchefer som har erfarenheter med sig och som kan bidra till att hitta lösningar till våra kunder som skapar ökad produktivitet. Det kan handla om att ha direkt erfarenhet av kundens bransch eller erfarenhet av att hantera stora svängningar av personal i upp och nedgång, säger han och fortsätter:

– Konsultchefen har en jätteviktig roll både i att leda konsulterna och att vara central i den löpande kontakten med kunden.  En bra konsultchef jobbar nära både kund och konsult, kan agera snabbt om något händer och skapar bra förutsättningar för att våra konsulter fortsatt ska vara nöjdast i branschen.

Behöver ni hyra in personal?

Administrationen ska vara enkel

Den tredje delen är administration och ledorden är att den ska vara rätt, enkel och effektiv.

– Vi försöker hela tiden göra det så enkelt för kunderna som möjligt, allt ifrån att se till att fakturahanteringen fungerar till att utveckla digitala lösningar som underlättar arbetet för kunden. Det ska vara ordning och reda och kännas ”sömlöst” att ta in Lernia som bemanningsföretag.

77 procent trivs bäst på Lernia

För att vara säkra på att konsulterna trivs genomförs återkommande en så kallad pulsundersökning, en kortare konsultenkät. Den visar att av de konsulter som tidigare arbetat på andra bemanningsföretag så trivs hela 77 procent bättre hos Lernia bemanning och 18 procent trivs lika bra. 

– Det tycker vi är ett fint kvitto på att vårt arbetssätt är framgångsrikt.

Men vad kan Lernia Bemanning göra bättre då?

– Det finns alltid ett behov av att utvecklas och göra saker ännu bättre. Inom vissa områden råder kompetensbrist och här finns ett fortsatt arbete att, med hjälp av vår systerdivision Lernia utbildning, starta ”rätt” utbildningar. Vi ser även att kraven på ökad flexibilitet stiger inom alla branscher, här gäller det att hitta nya metoder och lösningar för att trots detta hålla en hög kvalitet och produktivitet för kunden.  Det är saker vi ständigt jobbar med att utveckla, säger Ola Brorsson.

video

Se film om Lernia bemanning

Här kan du se filmen om hur Lernia jobbar för att öka sina kunders produktivitet.