<
Industriingenjör Pratar I Telefon
Yrkeshögskoleutbildning

YH-kurs: LEAN för industriell tillverkning

Arbetar du inom tillverkningsindustrin och vill kunna implementera LEAN på din arbetsplats? I denna kurs får du lära dig om olika LEAN-verktyg och hur du praktiskt implementerar LEAN i en organisation.


Om utbildningen LEAN för industriell tillverkning

Den här YH-kursen är på totalt 50 YH-poäng och indelad i fem olika block. Kursen är digital och kan läsas i individuell studietakt men innehåller en fysisk platsträff som du behöver delta på för att bli godkänd.

Kursen går igenom olika LEAN-verktyg och hur de fungerar. Här får du lära dig hur man använder LEAN-verktygen i en simulerad produktion för att konkret kunna se vad de får för effekter. I kursen utvecklar du kunskaper om 5S, värdeflödesanalys, produktivitetsanalys och visuell styrning.

Kursen behandlar också hur man identifierar var de mest kritiska momenten finns vid en montering/produktion samt vad det får för konsekvenser om man gör fel. Kursen går igenom SMED (Single Minute Exchange of Dies), hur det används samt hur man utför ställtidseffektivisering på en monteringslina eller tillverkningsenhet.

Viktigt att känna till;
Kursen innehåller en obligatorisk platsträff den 24 oktober i Stockholm.

Här finns utbildningen

Distans Luleå/Malmö/Stockholm

Ansökan stängd

Nästa start

2023-10-09

Längd

50 YH-poäng, motsvarar 10 veckor heltidsstudier men upplägget är individuellt och studietakten anpassas.

Ansökningsperiod

2023-07-05 till 2023-10-05

YH-kurs: LEAN för industriell tillverkning, Distans Luleå/Malmö/Stockholm

Poäng

50

Längd

50 YH-poäng, motsvarar 10 veckor heltidsstudier men upplägget är individuellt och studietakten anpassas.

Adress

Distansutbildning med enstaka platsträff i , Luleå/Malmö/Stockholm

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-07-05 till 2023-10-05

Övrig information

Distansutbildning med en fysisk träff i Luleå, Malmö eller Stockholm.

Upplägg

Kursen bedrivs på distans med individuellt upplägg i form av delmoment som vi kallar block. Det innebär att du kan lägga upp dina studier så att de passar dig och kursen går utmärkt att kombinera med arbete. Kursen på 50 YH-poäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Dock kan du välja att läsa i valfri studietakt, så kursen kan gå snabbare eller långsammare beroende på hur mycket tid du kan och vill lägga.

Vi erbjuder handledarledd tid varje vecka där du kan koppla upp dig live mot utbildningskonsulten. Där kan du diskutera, ställa frågor och få hjälp för att komma framåt i dina studier. Samtliga föreläsningar är förinspelade och finns tillgängliga i vår lärportal.

Upplägget är byggt i block, det innebär att nästa block aktiveras när du har klarat föregående. Varje block innehåller föreläsningar och övningsuppgifter och avslutas med en bedömningsuppgift. När den är rättad/kontrollerad öppnas nästa block. Efter block 2 förekommer en fysisk platsträff där du behöver delta för att komma vidare till block 3 för att sedan kunna slutföra kursen.

Alla inspelade föreläsningar i pågående och tidigare block kan ses obegränsat antal gånger innan bedömningsuppgiften görs.
På detta sätt testas kursmål för kursmål på väg framåt och ingen stor slutuppgift krävs.

Delmoment/block

Kursen är indelad i fem olika delmoment, som vi kallar block. Vänligen observera att du måste vara med fysiskt på platsträffen för att kunna slutföra kursen.

Block 1:

 • Historien om LEAN (TPS)
 • Vad är LEAN?
 • Att praktiskt implementera LEAN i organisation


Block 2:

 • De vanligaste LEAN-verktygen
 • Att välja LEAN-verktyg efter förutsättningar och behov
 • Platsträff


Block 3:

 • Hur man genomför 5S arbete
 • Att kommunicera och införa förändringar i en produktionsmiljö


Block 4:

 • Genomföra olika typer av felsäkring för kritiska moment
 • Vikten av visuell styrning
 • Kritiska moment vid montering/produktion och konsekvenser av fel och misstag


Block 5:

 • Ställtidsreducering, SMED (Single Minute Exchange och Dies)
 • TPM (Total Productive Maintenance)

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller kraven nedan. 
Om du har frågor om behörighet och antagning maila yh-antagning@lernia.se

1. Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Arbetslivserfarenhet

Efter kursen

Tillsammans med våra samverkanspartners har vi utformat kursen så att den omfattar de mest efterfrågade områdena där det idag råder kompetensbrist. Behovet är stort och flera av våra samverkanspartners representerar nationella företag där många anställda är aktuella för deltagande.

Efter kursen har du kunskaper inom:

 • de vanligaste LEAN-verktygen inom produktionsteknik
 • hur man använder 5S, värdeflödesanalys, felsäkring för att strukturera ett arbetsområde
 • ställtidsreducering
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies)
 • visuell styrning
 • var de mest kritiska momenten finns vid en montering/produktion samt vad det får för konsekvenser vid fel
 • LEAN-projekt och SMED-arbete som du kan leda och driva mot uppsatta mål
 • Praktiskt tillämpning av kunskaper och färdigheter i olika produktionsled och för olika verksamheter
 • val av LEAN-verktyg efter olika förutsättningar och behov
 • kommunikation och införande av förändringar i en produktionsmiljö
 • ställtidseffektivisering på en produktionsenhet eller monteringslina