Om utbildning

Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna och svaren om utbildning. Frågorna är indelade efter vilken typ av utbildning det gäller.

Vuxenutbildning (Komvux) 

Din hemkommun måste alltid godkänna att du kan få gå en utbildning oavsett om den finns i din hemkommun eller i någon annan kommun. Hittar du en utbildning som intresserar dig kontaktar du Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun. Där kan du fråga om dina möjligheter att få utbildningen beviljad och hur du ska ansöka eftersom det kan skilja sig åt från kommun till kommun. Det är politiska direktiv som reglerar vem kommunen kan bevilja en plats på utbildningen. Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen hittar du på kommunens hemsida, till exempel www.stockholm.se.

Ansökan till utbildningen eller kursen som du är intresserad av gör du hos Vuxenutbildningen (komvux) i den kommunen som utbildningen/kursen är avtalad med. Du skickar sedan din ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun. De beslutar om du får en plats på utbildningen. Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen hittar du på kommunens hemsida, till exempel www.stockholm.se.

Om du saknar gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja studera tidigast den 1 juli det året du fyller 20 år. Du som har en gymnasieexamen från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Kontakta gärna Vuxenutbildningen (Komvux) i din hemkommun för mer information.

Det beror på kurs/utbildning och ort. Vuxenutbildningen (Komvux) i kommunen där utbildningen ges kan ge dig information om kommande kursstarter och ansökningsperioder. Du är givetvis välkommen att kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 600 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

Du har rätt att söka studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Nej, alla gymnasiala vuxenutbildningar är kostnadsfria. Du måste däremot bekosta böcker och annat kursmaterial, t. ex. skyddskläder, själv.

Arbetsmarknadsutbildning

Du ansöker till utbildningen hos din handläggare på Arbetsförmedlingen. Tala om för honom eller henne vilken utbildning du vill gå så får du besked om det är möjligt. Det är politiska direktiv som reglerar vem handläggaren kan bevilja en plats på utbildningen.

Arbetsmarknadsutbildningar vänder sig först och främst åt dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. För att få information om du är behörig för att söka till en arbetsmarknadsutbildning behöver du ta kontakt med en handläggare hos Arbetsförmedlingen.

Det beror på kurs/utbildning och ort. Du är välkommen att kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 600 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

Nej, det är gratis. Alla arbetsmarknadsutbildningar finansieras av Arbetsförmedlingen.

Ja, utbildningen ger dig rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Kontakta din handläggare hos Arbetsförmedlingen för mer information.

SFI (svenska för invandrare)

Svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Du har rätt att läsa SFI om du:

  • är folkbokförd i en kommun i Sverige
  • är minst 16 år
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

Du ansöker om att få läsa SFI hos Vuxenutbildningen på deras SFI-avdelning i kommunen där du är folkbokförd. Du hittar kontaktuppgifterna till Vuxenutbildningen på din kommuns hemsida. Hemsidans adress är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se. Sök på ordet SFI på kommunens hemsida.
När du har anmält dig har du rätt att börja studera inom tre månader.

Du gör ett nivåtest hos Vuxenutbildningen i den kommunen du är folkbokförd i. Nivåtestet gör du före utbildningen för att du ska börja läsa på en nivå som passar dig.

  • Studieväg 1 är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, mindre än 5 år, och inte kan läsa eller skriva och/eller inte kan det latinska alfabetet. Den innefattar kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 är för dig som har studerat mellan 6 och 9 år i skola i ditt hemland, motsvarande grundskolan i Sverige. Den innefattar kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig som har studerat 10 år eller mer i skola i ditt hemland, motsvarande gymnasium eller högskola/universitet i Sverige. Den innefattar kurserna C och D.

Det beror på vilken SFI-kurs du ska läsa och i vilken stad Lernias SFI-skola finns. Vuxenutbildningens SFI-avdelning kan ge dig information om när nästa kurs börjar. Du får gärna kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 600 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

Du läser minst 15 timmar i veckan. Du kan studera SFI hos Lernia på tider som passar dig och din familj. Vi har kurser förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Skolans tider är olika i olika städer. Vi kan även erbjuda distansstudier på vissa Lernia skolor. Du får gärna kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 600 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

Nej, alla SFI-kurser är gratis. Skolböcker och annat material är också gratis.

Kommunen där du är folkbokförd i bestämmer om du har rätt till eventuella ekonomiska bidrag under studietiden. Kontakta din hemkommun så får du veta vilka bidrag du har rätt till. Hemsidans adress till din kommun är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se.

Yrkeshögskola

En utbildning på yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som är uppbyggd i nära samarbete med arbetslivet. Den har ofta ett mer "praktiskt och tillämpande" förhållningssätt till det man studerar och utbildningen leder till en specifik yrkesroll. En stor del av yrkeshögskoleutbildningarna (upp till 1/3) innehåller LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats vilket gör att man som student får tillämpa de teoretiska delarna som man läser i kurserna. Syftet med en yrkeshögskoleutbildning är att den ska leda direkt till arbete.

Alla som uppfyller kraven för behörigheten till utbildningen kan söka. 

Nej. Du kan söka en yrkeshögskoleutbildning i vilken kommun som helst. 

Du går in på utbildningens sida här på webbplatsen och klickar dig vidare till vårt webbaserade ansökningssystem. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post.

En högskoleutbildning har en annan akademisk nivå och passar bra om man t.ex. vill studera vidare eller vill ha en akademisk examen. Yrkeshögskoleutbildningarna är mer praktiska och innehåller mer tillämpad kunskap. De leder till en specifik yrkesroll.

Du har rätt att söka studiebidrag och studielån för yrkeshögskoleutbildningar. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Du behöver däremot bekosta böcker, annat kursmaterial och eventuella resor etc själv.

Efter avslutad utbildning får du:

  • en yrkeshögskoleexamen (Om utbildningen omfattar minst 200 Yh-poäng) eller 
  • en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (Om utbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng samt innehåller minst 25% Lärande i arbete (LIA) och ett examensarbete).

Vi har kursstart på höstterminen, oftast någon gång i slutet av augusti. Det kan också förekomma att vi har kursstart på vårterminen, oftast i januari.

Dela gärna