<
Familj På Flygplats
LÅT INTE GEOGRAFI ELLER NATIONALITET HINDRA DEN PERFEKTA MEDARBETAREN

Internationell arbetskraft – vad ska du tänka på som arbetsgivare?

Kompetensbrist, pågående teknikskifte, inte tillräckligt med kandidater. Känns det bekant? En del av lösningen på den utmaningen är att fler arbetsgivare får upp ögonen och börjar söka efter sina nya medarbetare utanför Sveriges gränser.


Genom att söka kandidater internationellt öppnar företag upp för en mycket större och mer breddad talangpool. Internationella kandidater kan tillföra nya perspektiv och färdigheter men även en ny kulturell medvetenhet och språkkunskaper. Medarbetarna erbjuder även arbetsgivare möjlighet att berika organisationen med ny kunskap, mångfald och ökad flexibilitet. 

Viktigt att tänka på för företag som rekryterar internationellt är att anpassa sina rekryteringsstrategier- och processer. Detta inkluderar utmaningar så som visum och invandringsfrågor, kulturella anpassningar och internationell arbetsrätt. Arbetsgivare måste kunna erbjuda stöd för integration och anpassning, både professionellt och personligt. 

Peder Hansson är ansvarig för tjänsteområdet Workforce mobility på Lernia. Han har mångårig erfarenhet av internationell rekrytering och understryker vikten av att öppna upp för en större kandidatmarknad, för att skapa möjligheter till expansion och tillväxt. Det innebär bland annat att ta bort hinder för arbetsgivaren och erbjuda en smidig onboarding för den nya medarbetaren.  

– Internationell rekrytering är inte är krångligare än andra företagsmässiga åtaganden. Med rätt kunskap och stöd från experter på området kan arbetsgivare dra nytta av internationell arbetskraft på ett effektivt och smidigt sätt, säger Peder Hansson. 

Pederhansson Workforce Mobility

Våra 6 tips

Att tänka på för dig som arbetsgivare

Det finns några viktiga faktorer du som arbetsgivare bör ha koll på när du planerar att anställa någon från ett annat land. Här delar Peder med sig av sina 6 bästa tips. 

1. Se till att ha rätt tillstånd  

Den viktigaste frågan, och även den vanligaste, menar Peder Hansson, är om personen du vill rekrytera har rätt att arbeta i Sverige. För dig som arbetsgivare är detta särskilt angeläget eftersom det enligt lag är ditt ansvar att alla tillstånd finns på plats för din personal. Om du brister i det ansvaret riskerar du böter eller till och med fängelse och din verksamhet kan drabbas av sanktioner. Det handlar om giltigt tillstånd att arbeta och bo i Sverige för både den tänkta medarbetaren och eventuell medföljande familj.

Här finns flera olika tillstånd att ansöka om, beroende på bland annat typ av anställning och vilken del av världen medarbetaren kommer ifrån. Det positiva är att tillståndsfrågan är konkret och därmed relativt enkel och snabb att lösa om man bara vet hur man ska göra.  

2. Ha en tydlig målsättning och strategi när ni tar in internationell arbetskraft  

När ni tar in internationell arbetskraft, se det som ett förändringsprojekt - och som med alla stora projekt krävs en strategi för hur ni ska nå slutmålet. Det är viktigt att ha tålamod och se införandet av strategin som ett långsiktigt arbete. Peder tillägger vikten av att inte glömma bort befintliga medarbetares känslor och åsikter vid en sådan här omställning. Som vid andra förändringsarbeten är kommunikation och lyhördhet avgörande.  

3. Beskriv fördelarna med att arbeta i Sverige 

Varför ska en person välja att flytta? Detta är en grundläggande fråga i ett företags employer branding-arbete. Exempel på styrkor i erbjudandet till en person utanför Sverige kan vara sådant som är självklarheter för oss, som att vi har dricksvatten direkt i kranen och den svenska allemansrätten. Det kanske också behövs en beskrivning av arbetsvillkor som är mer utförlig eller täcker andra områden än den som används till någon som känner den svenska arbetsmarknaden. Till exempel vet sällan personer från andra länder vad som egentligen ingår i lönen, i skatten, och vad i samhället man förväntas betala extra för. 

4. Använd globala nätverk och plattformar för att hitta och rekrytera 

Skaffa dig kunskap om de globala karriärplattformar som finns så att du kan optimera exponeringen av din annonsering. En medveten och planerad användning av sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram ger ökade möjligheter att hitta rätt kompetens, liksom att utföra sökningar och matchningar i internationella kandidatpooler och nätverk. För den europeiska arbetsmarknaden finns EURES-plattformen som hjälper arbetsgivare att hitta och rekrytera arbetskraft. Lernia är medlem i EURES och har tillgång till flera nätverk och databaser med internationella kandidater. 

5. Ge riktat stöd så att du kan behålla din nya personal  

De sociala sammanhangen är avgörande för att man ska kunna göra ett bra jobb. Om du behöver en person som måste flytta från ett annat land ligger det alltså i ditt intresse som arbetsgivare att hen får hjälp att exempelvis förstå meddelanden från myndigheter, har en meningsfull fritid och hittar bra matställen på den nya orten. Här finns många aspekter att ta hänsyn till, från ett varmt välkomnande vid ankomsten till Sverige och en ordentlig sightseeing i den nya hemstaden till att hitta rätt bostad och planera logistiken inför en internationell flytt.

Även personens familjemedlemmar ska kunna finna en meningsfull tillvaro och trivas på den nya orten och ibland kan det behövas stöd även vid flytt inom Sverige. Att alltid ha någon att fråga är extra viktigt för en person (eller en familj) som flyttar till en ny ort. Oavsett om denne flyttar från Helsingfors till Stockholm eller från New York till Vetlanda. 

6. Hjälp medarbetaren vid en eventuell återflytt 

Tänk igenom hur ni som arbetsgivare ska agera om anställningen avslutas. En positiv upplevelse och ett bra stöd till medarbetaren vid en eventuell återflytt kan betyda mycket för ett starkt arbetsgivarvarumärke. Människor inom en bransch känner andra människor i samma bransch och sannolikheten är stor att den person som lämnar dig för nya utmaningar känner andra personer på den nationella- eller internationella arenan som kan vara din nästa medarbetare. Man pratar ofta om första intrycket men glöm inte sista intrycket. 
 

Stora fördelar med Workforce Mobility

Att hitta talanger genom internationell arbetskraft

För de allra flesta arbetsgivare bör internationell arbetskraft vara en del av kompetensförsörjningsstrategin. Många har redan internationell personal på plats i sina verksamheter, andra har precis upptäckt möjligheten medan vissa ännu inte insett att det kan vara helt avgörande för att kunna utvecklas vidare in i framtiden.  

– Att vara förberedd på att kunna ta in internationell arbetskraft bör inte ses som ett val där fördelar ska vägas mot nackdelar, utan som ett krav för att förbli konkurrenskraftig. Sen innebär ju mångfald en rad positiva effekter som berikar arbetsplatsen. Det får man på köpet, säger Peder Hansson.  

Resedokument

Det kan vi erbjuda

Lernia Workforce Mobility – för dig som behöver hjälp med hela eller enstaka delar av processen

Letar ditt företag efter talanger från hela världen? Behöver ni stöd med arbetsmigration och arbetstillstånd? Oavsett i vilken del av processen ni är i så kan Lernia hjälper er med de olika tjänsterna för att stötta, utbilda och inspirera er att komma i gång med ert arbete. Några av fördelarna med att ta in hjälp genom Lernia Workforce Mobility är: 

  • Vi verkar över hela landet. Du får ett komplett helhetserbjudande när ni funderar över att ta in internationell arbetskraft. Vi verkar över hela landet med 96 kontor och har därför ett brett kontaktnät och kollegor på marken på väldigt många orter.  
  • Vi har lång erfarenhet. Med hjälp av våra medarbetare får du rätt hjälp, och på rätt sätt. Genom vår långa erfarenhet av internationell rekrytering, relocation- och arbetstillståndsfrågor.  
  • Vi är en trygg och långsiktig samarbetspartner. Vi har starka stabila ägare och gör saker på ett hållbart rätt sätt. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Det är med andra ord ordning och reda hos oss. 
  • Vi flyttar medarbetare från hela världen. Vi ser till att ni får den stöttning ni behöver vid flytt av personal från andra orter, andra länder eller andra kontinenter.  
  • Bred tjänsteportfölj. Oavsett om ni behöver hjälp med pappersarbete, stöttning i frågor som rör er nya medarbetare och vad ni bör tänka på, eller bara en rundvisning i din nya medarbetares hemstad så kan vi på Lernia hjälpa till.  

Tjänsterna fungerar som ett smörgåsbord som handplockas och komponeras till en skräddarsydd helhetslösning för just dina behov. Vissa verksamheter behöver kanske en utbildningsinsats eller rådgivning i enstaka frågor medan andra kan föredra att ta hjälp med hela processen. 

Internationell Rekrytering

Nyfiken på Lernia Workforce Mobility?

Här kan du hitta allt om hur Lernia jobbar med internationell rekrytering, relocation och tillhörande tjänster.

Fyra tjänsteområden inom Lernia Workforce Mobility

Tjänsterna inom Lernias erbjudande Workforce Mobility är grupperade i fyra områden: 

Arbetstillstånd och immigration är ett avgörande område och det som många kan känna sig osäkra på. En anledning är troligen att det enligt lag är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar i verksamheten har tillstånd för att jobba i Sverige. Att navigera genom arbetsvisum och uppehållstillstånd kan vara svårt men Lernias experter vägleder genom processen och säkerställer att alla nödvändiga tillstånd är på plats. 

Internationell rekrytering behöver inte vara så mycket mer komplicerat än rekrytering inom landet. Det handlar om att, i grunden, följa samma tillvägagångssätt och här har Lernia gedigen erfarenhet och kompetens samt utbredda internationella samarbeten för att hitta talanger. 

Relocation innebär att underlätta för både anställda och deras familjer som ska flytta till ett nytt land eller en ny ort. Med verksamhet på 96 orter runt om i Sverige och ett omfattande nätverk av kontaktpunkter inom till exempel Migrationsverket, fackliga organisationer, lokala föreningar och skolor erbjuder Lernia tjänster som ger en bra start i den nya tillvaron. Det inkluderar bland annat myndighetskontakter, språkutbildning, förhandsbesök på den aktuella orten och stöd med att hitta sysselsättning för medföljande familjemedlemmar. 

Academy & advisory ger arbetsgivare utbildning och rådgivning genom hela processen. Det inkluderar att väcka intresse, öka kunskapen och bygga trygghet för att våga ta det viktiga steget mot att ta in internationell arbetskraft. 

Nyfiken på Lernia Workforce Mobility?

Här kan du hitta allt om hur Lernia jobbar med internationell rekrytering, relocation och tillhörande tjänster.