<
Arbetstillstånd

Arbetstillstånd och immigration

I en allt mer global värld rör sig människor mellan länder och världsdelar i en allt högre takt. Har du kontroll på att dina befintliga eller blivande medarbetare har rätt arbetstillstånd i Sverige? Om inte kan det stå dig och din verksamhet dyrt. För att slippa fallgroparna delar vi med oss av det du behöver veta om arbetstillstånd och immigration – och hur vi kan stötta dig på vägen.


Låt inte geografi eller nationalitet hindra den perfekta medarbetaren

Har dina anställda rätt arbetstillstånd i Sverige?

Många arbetsgivare har idag av misstag personer anställda som saknar arbetstillstånd i Sverige. Det kan i praktiken handla om brott mot utlänningslagen – vilket kan leda till fängelse, böter eller andra sanktioner för arbetsgivaren. Även om det skett av misstag.

Vi hanterar det praktiska

Vi sköter ansökan och förlängning av uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Immigration är ett heltidsjobb i sig. Som tur är kan ni fokusera på ert arbete i lugn och ro – medan vi hanterar resten. Bland annat all kontakt med dina kandidater, medarbetare och berörda myndigheter för att få ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd på plats så snabbt som möjligt. Behöver ni få ett arbetstillstånd förlängt? Vi hanterar det med!

Ett arbetstillstånd kan gå relativt fort om det bara görs på rätt sätt och följer alla krav. Dessutom säkerställer vi att dina nuvarande medarbetare, inklusive eventuell familj eller sambo, innehar rätt uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi ser till att du får allt rätt direkt och slipper onödiga och kostsamma misstag. 

Arbetstillstånd Guidning

Vi garanterar korrekt ansökan och förlängning av arbetstillstånd

Att ansöka om arbetstillstånd kan vara knepigt för alla arbetsgivare. När man väl lyckats med det, är det minst lika viktigt att förlänga ansökan på rätt sätt.

Vi säkerställer att varje arbetstillståndsansökan, både nya och förlängningar, som lämnas in via oss kommer att vara korrekt och följa alla krav. Dessutom går all kontakt med din kandidat eller medarbetare, berörda myndigheter inklusive Migrationsverket samt fackförbund via oss. 

Man Vid Dator Crop

Utredning: Rätt att arbeta i Sverige

Ta reda på om dina anställda har rätt att arbeta i Sverige

Är du på väg att anställa någon som saknar svenskt pass, eller har du rent av redan gjort det? Som arbetsgivare i Sverige har du en skyldighet att se till att all din personal har rätt att arbeta i Sverige. För att underlätta för Sveriges arbetsgivare att göra det på rätt sätt har vi tagit fram tjänsten "Rätt att arbeta i Sverige". 

Det ingår i tjänsten

Rätt att arbeta i Sverige är en snabb och smidig utredning där du som arbetsgivare får en skriftlig rekommendation utifrån din anställdes specifika omständigheter. Allt utifrån tre snabba steg. 1. Vi begär in relevanta intyg. 2. Våra immigrationsexperter analyserar dessa. 3.Vi återkommer med en skräddarsydd rekommendation för din medarbetare.

Internationell Rekrytering

Utredning: Rätt att arbeta i Sverige

Så går det till

  1. Boka in ett möte med oss.
  2. Vi har ett arbetsmöte där vi förklarar mer om tjänsten, tar del av ert behov och går igenom eventuella dokument samt intyg.
  3. Vi tar kontakt med den blivande, eller nuvarande, medarbetaren för att följa upp eller komplettera viss information.
  4. Vi återkommer inom 1-3 arbetsdagar med ett skriftligt utlåtande och rekommendation.

Med vår tjänst kan ni känna er trygga med att era medarbetare är anställda på rätt grunder. Vår personal har över 15 års erfarenhet inom området och jobbar både konfidentiellt och professionellt med alla ärenden. Inom endast 1-3 arbetsdagar har du ditt utlåtande i hand.

Digitala Möten

Det innebär arbetstillstånd – så ansöker och förlänger du det

Ett arbetstillstånd är det tillstånd en person som inte är svensk medborgare behöver ha för att få arbeta i Sverige. Huvudregeln är att du ska ansöka om och ha ditt arbetstillstånd klart innan medarbetaren reser in i Sverige. Man kan även ansöka om arbetstillstånd från Sverige under vissa förutsättningar.

För de flesta är det aktuellt att ansöka om ett ”vanligt” arbetstillstånd, som senare kan bli förlängt, för din medarbetare och dennes familj. Det finns dessutom ett antal alternativ som beroende på behov och förutsättningar kan vara minst lika relevant för just din medarbetare.

Uppehållstillstånd och arbetstillstånd, vad behöver du? Här kan du läsa mer om skillnaden.

Resedokument

Vilket tillstånd behöver du?

Arbetstillstånd du kan ansöka i Sverige

Innan man på riktigt kan prata om immigration behöver man säkerställa att arbetstillståndet är på plats. Det finns flera olika arbetstillstånd att ansöka om i Sverige – här listar vi de vanligaste.

  • Arbetstillstånd. För dig som vill anställa någon från utanför EU/EEA och Schweiz. Detta "vanliga" arbetstillstånd ger rätten att bo och arbeta i Sverige.
  • EU-blåkort. Utfärdas av Migrationsverket och ger rätt att bo och arbeta i Sverige.
  • Arbetstillstånd för säsongsarbetare. Till exempel personal till skidanläggningar, restaurangverksamheter med mer.

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Nyfiken på mer? Välkommen att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte – för dig som företag eller arbetsgivare.

Hur, var och när?

Frågor och svar om arbetstillstånd

Vad krävs för att få arbetstillstånd i Sverige eller EU? Vad gäller för asylsökande och immigration? Behöver du få förlängt arbetstillstånd? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om arbetstillstånd.

Vilka nya regler eller krav gäller för arbetstillstånd 2023?

Hur fungerar det om jag vill förlänga ett arbetstillstånd?

Vilka krav och regler gäller för att få ett arbetstillstånd i Sverige?

Vad gäller för arbetstillstånd inom EU?

Vad gäller när det kommer till arbetstillstånd för asylsökande?

Finns det permanenta arbetstillstånd?

Finns det snabbspår för arbetstillstånd?

Kan jag ansöka om arbetstillstånd från Sverige?

Vad kostar ett arbetstillstånd?

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd – vilket behöver jag?

Behöver jag uppehållstillstånd för arbete?