<
Tillstånd
Stöttning och guidning genom processen

Arbetstillstånd och immigration

I en allt mer global värld rör sig människor mellan länder och världsdelar i en allt högre takt. Om du inte kontrollerar att dina befintliga eller blivande medarbetare har rätt att arbeta i Sverige kan det stå dig och din verksamhet dyrt. För att slippa fallgroparna går vi igenom arbetstillstånd och immigration, hur de fungerar för dig som arbetsgivare och hur vi kan stötta dig på vägen.


Låt inte geografi eller nationalitet hindra den perfekta medarbetaren

Se till att dina anställda har rätt arbetstillstånd i Sverige

Många arbetsgivare har idag av misstag personer anställda som saknar arbetsvisum i Sverige. Det kan i praktiken handla om brott mot utlänningslagen – vilket kan leda till fängelse, böter eller andra sanktioner för arbetsgivaren. Även om det skett av misstag.

EU-medborgare har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Däremot behöver personer med medborgarskap i ett land utanför EU (icke EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare) i de flesta fall arbetstillstånd (jobbvisum) för att arbeta i Sverige. Det kan gälla även om personen bor eller har bott i ett EU-land. Arbetsgivare är enligt lag skyldig att säkerställa att en anställd har rätt tillstånd på plats både innan och under anställningstiden. Du behöver säkra medarbetarens rätt att både befinna sig och arbeta i Sverige för att inte bryta mot utlänningslagen.

Anlitar du oss är du på den säkra sidan. Vi stöttar dig genom alla steg på vägen och ser till att din anställda kommer på plats i sitt nya land. Vi låter aldrig geografi eller nationalitet hindra oss från att ro i hamn den perfekta medarbetaren.

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Vi berättar gärna mer om hur vi kan samarbeta med er – utifrån era unika förutsättningar. Välkommen att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte, för dig som företag eller arbetsgivare.

Vad är ett arbetstillstånd – och vilket behöver du?

Vad innebär egentligen ett arbetstillstånd och vilka behöver det? Ett arbetstillstånd är det tillstånd en person som inte är svensk medborgare behöver för att få arbeta här. Huvudregeln är att du ska ansöka om och ha ditt tillstånd klart innan medarbeten reser in i Sverige. Man kan även söka arbetstillstånd från Sverige under vissa förutsättningar.

För de flesta är det aktuellt att söka ett ”vanligt” arbetstillstånd som kan sökas och förlängas för din medarbetare och dennes familj. Det finns dessutom ett antal alternativ som beroende på behov och förutsättningar kan vara minst lika relevant för just din medarbetare.

Resedokument

Vilket tillstånd behöver du?

Arbetstillstånd du kan söka i Sverige

Innan man på riktigt kan prata om immigration behöver man säkerställa att arbetstillståndet är på plats. Det finns flera olika arbetstillstånd att ansöka i Sverige – här listar vi de vanligaste.

  • Arbetstillstånd. För dig som vill anställa någon från utanför EU/EEA och Schweiz. Detta "vanliga" arbetstillstånd ger rätten att bo och arbeta i Sverige.
  • EU-blåkort. Utfärdas av Migrationsverket och ger rätt att bo och arbeta i Sverige.
  • Arbetstillstånd för säsongsarbetare. Till exempel personal till skidanläggningar, restaurangverksamheter med mer.
  • Arbetstillstånd för idrottare och tränare. För dig som arbetar med sport och idrott professionellt. 
  • Arbetstillstånd för asylsökande. För dig som vill anställa någon från till exempel ett krigsdrabbat land.
  • Arbetstillstånd för praktikanter/lärlingar. Praktikanter från andra länder.
  • Intra-Corporate Transfer (ICT). Ett arbetstillstånd för den som ska arbeta som chef, specialist eller ska få praktisk utbildning hos företaget.
  • Anställning av någon som har studerat i Sverige. En utbytesstudent som kan börja arbeta permanent hos er.
  • Inresevisum för affärsresor. Visum för kortare tidsperioder.

Hjälp med arbetstillståndet – vi hanterar det praktiska

Immigration är ett heltidsjobb i sig. Som tur är kan ni fokusera på ert arbete i lugn och ro – medan vi hanterar resten. Bland annat all kontakt med dina kandidater, medarbetare och berörda myndigheter för att få ett arbetstillstånd eller en förlängning av ett arbetstillstånd på plats så snabbt som möjligt.

Ett arbetstillstånd kan gå relativt fort om det bara görs på rätt sätt. Dessutom säkerställer vi att dina nuvarande medarbetare, inklusive eventuell familj eller sambo, innehar rätt arbets- och uppehållstillstånd. Vi ser till att du får allt rätt direkt och slipper onödiga och kostsamma misstag. 

Tillstånd

Vi garanterar korrekta ansökningar

Vi hanterar din ansökan om arbetstillstånd

Att skapa en korrekt ansökan om arbetstillstånd kan vara knepigt för alla arbetsgivare. Vi säkerställer att varje arbetstillståndsansökan, både nya och förlängningar, som lämnas in via oss kommer att vara korrekt. Dessutom går all kontakt med din kandidat eller medarbetare, berörda myndigheter inklusive Migrationsverket samt fackförbund via oss. 

Man Vid Dator Crop

Hur, var och när?

Frågor och svar om arbetstillstånd

Vad krävs för att få arbetstillstånd i Sverige eller EU? Vad gäller för asylsökande och immigration? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om arbetstillstånd.

Vilka nya regler gäller för arbetstillstånd 2023?

Hur fungerar det om jag vill förlänga ett arbetstillstånd?

Vilka krav och regler gäller för att få ett arbetstillstånd i Sverige?

Vad gäller för arbetstillstånd inom EU?

Vad gäller när det kommer till arbetstillstånd för asylsökande?

Finns det permanenta arbetstillstånd?

Finns det snabbspår för arbetstillstånd?

Kan jag söka arbetstillstånd från Sverige?

Vad kostar ett arbetstillstånd?

Arbetstillstånd eller uppehållstillstånd?

Behöver jag uppehållstillstånd för arbete?

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte

Nyfiken på mer? Välkommen att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte – för dig som företag eller arbetsgivare.